Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ)

2 Φεβρουαρίου 2024

Ορισμός:

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας ή επίσημα Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) είναι η διοικητική πράξη Οικοδομικής άδειας που αφορά εργασίες μικρής έκτασης. Η άδεια εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου, ενώ έχει χρονικό περιθώριο ισχύος ενός έτους με την δυνατότητα επέκτασης του χρόνου αυτού κατά ένα έτος επιπλέον υπό όρους σύμφωνα με το άρθρο 42, Ν.4495/17. Η έκδοση της άδειας συμβάλει στη αποτελεσματικότητα της ροής των επιμέρους εργασιών αλλά και στην νομική διασφάλισή τους.

 

Πότε απαιτείται:

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την νομοθεσία, η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας απαιτείται για 42 διαφορετικές κατηγορίες εργασιών. Για τις 30 από τις 42 κατηγορίες εργασιών μικρής έκτασης, προϋπόθεση για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας αποτελεί ο προϋπολογισμός του έργου να μην ξεπερνά τις 25.000,00 ευρώ (Αρ.29 παρ.2, Ν.4495/17 όπως ισχύει).  Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα εργασιών:

 • Αποκατάσταση όψεων με χρήση σκαλωσιάς (ικριωμάτων)
 • Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή σε μη ρυμοτομούμενα οικόπεδα εντός σχεδίου
 • Ξύλινες πρόχειρες κατασκευές βοηθητικής χρήσης ακάλυπτου χώρου (έως 8τ.μ. και ύψους  2.5μ)
 • Κοπή δένδρων
 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και επιφανειών
 • Διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών
 • Εγκατάσταση μικρών και μεγάλων πράσινων σημείων

 

Εργασίες αλλαγής χρήσης και ανακαινίσεις:

Σε περιπτώσεις εργασιών αλλαγής χρήσεως, ανακαινίσεων και εσωτερικών διαμορφώσεων μπορεί να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας εφόσον δεν επιβαρύνεται ο φέρον οργανισμός του κτιρίου και δεν επηρεάζεται το επίπεδο κατηγορίας της σεισμικής του σπουδαιότητας όπως αναφέρεται στον Ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό Ε.Α.Κ.

Ένα από τα σημαντικά κριτήρια για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας είναι η μεταβολή των αναγκαίων θέσεων στάθμευσης ανά τ.μ. η οποία μπορεί να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής χρήσης.

Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης και συνεπώς η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας εφόσον οι εργασίες εναρμονίζονται με τις πολεοδομικές διατάξεις ανά περιοχή (γενικές και ειδικές) και υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο δόμησης.

 

Δικαιολογητικά:

Η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας υποβάλλεται ηλεκτρονικά με την ευθύνη του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 33 Ν.4495/17. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται διακρίνονται σε γενικά και ειδικά ανά είδος εργασίας. Υπάρχουν συνολικά 7 γενικά δικαιολογητικά (Ν.4495/17), τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα
 • Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (δασαρχείο, υπουργείο πολιτισμού και Αθλητισμού, συμβούλιο αρχιτεκτονικής)
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου. Συχνά μπορεί να χρειαστεί η υποβολή σκαριφημάτων ή σχεδίων συμπληρωματικά της τεχνικής έκθεσης.
 • Βεβαίωση υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή του προσαρτωμένου σε δικαιοπραξία τοπογραφικό, διάγραμμα οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης.
 • Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης
 • Φωτογραφίες ακινήτου
 • Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου σε περίπτωση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους

 

Ειδικότερα, για την τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές) είναι απαραίτητη η κατάθεση του τοπογραφικού διαγράμματος, των σχεδίων του έργου αλλά και του φακέλου ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α305). Επίσης, απαιτείται η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης ευθύνης από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου.

Σε περίπτωση της ανάγκης θερμομόνωσης ενός διαμερίσματος ή εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους είναι απαραίτητη η εξασφάλιση συναίνεσης των συνιδιοκτητών λαμβάνοντας υπ’ όψιν του κανονισμού της εκάστοτε πολυκατοικίας.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εάν  προκύπτουν απορρίμματα έπειτα από τις εργασίες μικρής κλίμακας λόγω εσωτερικής διαμόρφωσης, αλλαγής χρήσης ή ανακαίνισης, είναι απαραίτητη η υποβολή του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων και της σύμβασης του διαχειριστή των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.

 

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια είναι να μην παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ανά περιοχή ενώ τα οικόπεδα/γήπεδα/κτίσματα τα οποία αφορά, να μην βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, σε χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος όπου δεν επιτρέπονται οι εργασίες δόμησης όπως και σε περιοχές απολύτου προστασίας (ΠΠ 1), σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο, σε μη στατικά ασφαλή κτίρια, όπως και σε ρυμοτομούμενα κτίρια στο όριο εθνικών, διεθνών, επαρχιακών, δημοτικών, κοινοτικών οδών εντός ζώνης.

 

Η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», παρακολουθώντας ανελλιπώς τις εξελίξεις και παραμένοντας ενημερωμένη σε σχέση με τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις στον χώρο των κατασκευών, είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τον βέλτιστο σχεδιασμό των έργων σας.

 

Συντάκτρια: Έφη Τσιανάκα / Αρχιτέκτων Μηχανικός / Τομέας Μελετών Εφαρμογής Τεχνικών Έργων

 

Photo: Ανακτήθηκε στις 26/01/2024 από: https://www.hxdesign.com.au

Τελευταία άρθρα