Έλεγχος Αεροστεγανότητας:  Ένας σημαντικός παράγοντας ενεργειακής θωράκισης των κτιρίων

2 Ιουνίου 2022

Τα τελευταία χρόνια οι εταιρίες οικοδομικών υλικών εκτός της έρευνας για την ανάπτυξη και δημιουργία νέων προϊόντων δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στις λεπτομέρειες εφαρμογής και στις μεθόδους και προδιαγραφές τοποθέτησης αυτών. Έτσι, σε συνεργασία με εφαρμοστές των προϊόντων τους, πραγματοποιούν σεμινάρια για την εκπαίδευσή τους με βάση τις προδιάγραφες των προϊόντων και πιστοποιούν εφαρμοστές με σκοπό την βέλτιστη τοποθέτηση τους.

Στόχος των παραπάνω διαδικασιών για τις εταιρίες που ασχολούνται με το κέλυφος των κτιρίων είναι η μέγιστη θωράκιση των κτιρίων επιτυγχάνοντας μείωση ή εξάλειψη των απωλειών ενέργειας με τη χρήση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, θερμομονωτικούς οπτόπλινθους, την τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων κ.α.

Ένας από τους ελέγχους για την διαπίστωση του βαθμού θωράκισης των κτιρίων είναι ο έλεγχος τις αεροστεγανότητας ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς με τη επίτευξη της (αεροστεγανότητας) σε ένα κτίριο ελαχιστοποιείται η ανεξέλεγκτη κίνηση του αέρα μεταξύ κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων:

  • η μείωση της ενεργειακή κατανάλωσης,
  • η μείωση της εξωτερικής ηχορύπανσης στο κτίριο,
  • η αποτροπή φθορών από υγροποιήσεις υδρατμών λόγω διαφοράς θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου και του περιβάλλοντα χώρου

Τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά ανεβάζουν την αξία του ακινήτου στην αγορά προσφέροντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στους χρήστες καθώς οι συνθήκες είναι πλέον ελεγχόμενες από τους ίδιους.  

Για τον έλεγχο της αεροστεγανότητας ενός κτιρίου απαιτείται το κλείσιμο όλων των πορτών και παραθύρων του κτιρίου, η σφράγιση του  και η τοποθέτηση  μίας τουρμπίνας στην είσοδο ή σε κάποια εξωτερική πόρτα του κτιρίου η οποία φυσάει (ή ρουφάει) αέρα δημιουργώντας διαφορά πίεσης μεταξύ εσωτερικού χώρου και περιβάλλοντος χώρου από 10Pa έως 60Pa. Υπό αυτές τις συνθήκες γίνονται μετρήσεις για τον προσδιορισμό του όγκου του αέρα που διαπερνούν το κέλυφος ανά ώρα. 

Σε υπό ανέγερση κτίρια προτείνεται η δημιουργία δύο ελέγχων.

  • Ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κατασκευής μετά την τοποθέτηση των εξωτερικών κουφωμάτων αφού σφραγιστεί το κτίριο με στόχο να διαπιστωθεί η σωστή εφαρμογή των υλικών και οι πιθανές απώλειες στο κέλυφος.
  • Ο δεύτερος έλεγχος (τελική μέτρηση) πραγματοποιείται μετά την αποκατάσταση των παρατηρήσεων  που προέκυψαν από τον πρώτο έλεγχο και την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

Σε υφιστάμενα κτίρια ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί για τον έλεγχο τοποθέτησης νέων κουφωμάτων  σε περιπτώσεις αντικατάστασής των υφιστάμενων καθώς και για τη διερεύνηση των αιτίων για  φθορές που ενδέχεται να εμφανίζονται στο κτίριο.

Ο εντοπισμός των σημείων διαρροών αέρα του κελύφους κατά τη διάρκεια του τεστ γίνεται με χρήση καπνού, με θερμογραφία και με ανεμόμετρο  ενώ για την αντιμετώπιση τους τοποθετούνται μεμβράνες αεροστεγανώτητας, αυτοδιογκούμενες ταινίες και γενικότερα συστήματα στεγάνωσης οδεύσεων.

Η τελική μέτρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου EN13829 ή ISO9972 και η τελική  του κατάταξη προκύπτει ανάλογα :

Α. με τα κυβικά αέρα που διαπερνούν το κέλυφος του κτιρίου ανά τ.μ. επιφανείας κτιρίου ανά ώρα (q50 – Αεροπερατότητα κελύφους – m3/m2h.) ή

Β. με τα κυβικά αέρα που εναλλάσσονται (αντικαθίστανται) ανά κυβικό εσωτερικού αέρα ανά ώρα (n50 –  Εναλλαγές αέρα – m3/m3h = 1/h )

Η βέλτιστη αεροστεγανότητα προκύπτει όσο μικρότερες είναι οι παραπάνω τιμές.

Τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στη μελέτη και το σχεδιασμό των έργων σας.

Σύνταξη: Κακαρούδης Κων/νος, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διευ/ντής Τομέα Μελετών Εφαρμογής Τεχνικών Έργων

Πηγές:

  • https://www.aerosteganotita.gr/
  • https://igoublog.wordpress.com/

Τελευταία άρθρα