ΑΜΕΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 31/03/2024

Παρατείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας για υφιστάμενα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

Με την υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΕΣΕΔ Π/34068/570 (ΦΕΚ 2018Β/30-03-2023) Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ Νίκου Ταγαρά, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.  οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφαση για την  «Παράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 10 του άρθρου 26 “Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα” του Ν. 4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κανονισμός”»

Σύμφωνα με την απόφαση :

Α) Παρατείνεται η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 για την υποχρεωτική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας για υφιστάμενα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, από τη λήξη της έως και την 31/03/2024.

Η απόφαση προβλέπει παράταση της προθεσμίας για την υλοποίηση των απαραίτητων διαμορφώσεων, ώστε οι λειτουργικοί χώροι των υφιστάμενων κτιρίων να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Αφορά τα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια που στεγάζονται φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α143) ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού, όπως χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα,  κινηματογράφοι, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία,  καφενεία,  κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες,  ανταλλακτήρια, χώροι προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων.

β) Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31.03.2024, η καταληκτική προθεσμία αναστολής κυρώσεων για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαμορφώσεων των κτιρίων, την καταχώριση τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας και την συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Συγκεκριμένα η νέα απόφαση αναφέρει ότι :

«Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31.03.2024 η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012. Για το ίδιο διάστημα παρατείνεται η αναστολή κυρώσεων για τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια». «Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31.03.2024 η καταληκτική προθεσμία αναστολής κυρώσεων του τέταρτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 και, αντιστοίχως, η προθεσμία ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαμορφώσεων του πέμπτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης και η καταληκτική ημερομηνία αναστολής του έκτου εδαφίου, που αφορά στην υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017(Α’ 167)».

Τα έμπειρα σε ζητήματα αδειοδοτήσεων στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας ανελλιπώς το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον κτιριακό κλάδο και σε συνέχεια των μεταβολών που σημειώνονται σε αυτόν και ενδέχεται να επηρεάζει τα ακίνητα ιδιοκτησίας σας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση προκειμένου να αναλάβουν κάθε σχετική με το αντικείμενο εργασία και να επιτύχουν την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών για την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Συντάκτης: Καμπέρης Νίκος | Πολιτικός Μηχανικός | Υπεύθυνος Τμήματος Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων