Απλοποιείται η ανασύσταση φακέλου των οικοδομικών αδειών

3 Νοεμβρίου 2023

Μία νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στην απώλεια φακέλου οικοδομικής άδειας , ήρθε πριν λίγες μέρες με σκοπό να διευκολυνθούν χιλιάδες πολίτες που επιθυμούν να κάνουν μεταβιβάσεις, τακτοποιήσεις αυθαιρεσιών, να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» ή να εκδώσουν άδεια λειτουργίας επιχείρησης.

Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, που είναι πλέον σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2022, όλες οι μεταβιβάσεις περιλαμβάνουν τα αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομής ως απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως μέρος της καταγραφής και παρακολούθησης της κατάστασης κάθε κτιρίου. Ωστόσο σε περίπτωση που έχει χαθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας οποιαδήποτε πράξη αυτόματα μπαίνει σε παύση, καθώς δεν εκδίδεται πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου.

Με εξαίρεση τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μετά το 2018 και υπάρχουν στην ηλεκτρονική βάση του ΤΕΕ, αλλά αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του συνόλου, όλες οι υπόλοιπες βρίσκονται σε αναλογική μορφή στις αποθήκες των πολεοδομιών ανά την επικράτεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου, φάκελοι να έχουν χαθεί ή να είναι ελλειπείς, και σε συνδυασμό με το ανεπαρκές προσωπικό στα πολεοδομικά γραφεία, να δημιουργούνται καθυστερήσεις και να αυξάνεται η ταλαιπωρία τόσο για τους μηχανικούς όσο και για τους πολίτες, καθώς με τη δική τους ευθύνη θα ανέθεταν στον εκάστοτε μηχανικό ανασύσταση φακέλου ολόκληρης της οικοδομής ακόμα κι αν το ενδιαφέρον αφορούσε ιδιοκτησία λίγων τετραγωνικών.

 

Μέχρι τώρα, εάν είχε απολεσθεί ο φάκελος της οικοδομικής άδειας, ήταν δυνατή η υποβολή φακέλου αποτύπωσης κτιρίου στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, μαζί με κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο οποίος έπρεπε να περιλαμβάνει:

  • τοπογραφικό διάγραμμα
  • διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προεδρικού Διατάγματος  από τις 8.9.1983
  • κατόψεις αποτύπωσης όλων των ορόφων
  • τομή
  • φωτογραφίες όλων των όψεων
  • υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι, οι υπολογισμοί και ο έλεγχος του υφιστάμενου κτιρίου στο διάγραμμα κάλυψης, έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, για την οποία υποβάλλεται ο φάκελος αποτύπωσης

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 Προεδρικού Διατάγματος, μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης το σχέδιο της κάτοψης το οποίο προσαρτήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, εφόσον η πραγματική κατάσταση συμφωνούσε με αυτό.

Οι νέες διατάξεις ήρθαν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 22 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, « Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις». Αφού λοιπόν έχει βεβαιωθεί η απώλεια φακέλου από την αρμόδια ΥΔΟΜ υπάρχουν οι εξής επιλογές ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας που αφορά το εκάστοτε ακίνητο.

Στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 Προεδρικού Διατάγματος, τα σχέδια της ανασύστασης φακέλου οικοδομικών αδειών περιλαμβάνουν τα εξής:

  • τοπογραφικό διάγραμμα
  • διάγραμμα κάλυψης
  • κάτοψη/κατόψεις, όπου εμφαίνεται η συγκεκριμένη ιδιοκτησία

τα οποία κατατίθενται στην οικεία Υ.ΔΟΜ. και θεωρούνται από αυτήν.

Εάν η οικοδομική άδεια της ιδιοκτησίας εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 Π.Δ. (Δ΄ 394), η ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με αντίγραφα των σχεδίων, όπως προσαρτήθηκαν στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, αν υφίστανται, εφόσον η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης, τα οποία κατατίθενται στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και θεωρούνται από αυτήν.

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νέου σχεδίου νόμου το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, «το προτεινόμενο άρθρο στοχεύει στην ανασύσταση φακέλου οικοδομικής αδείας, για την έκδοση πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, όταν έχει βεβαιωθεί απώλεια του φακέλου από την αρμόδια ΥΔΟΜ, για την προστασία των πολιτών και την επιτάχυνση των δικαιοπραξιών και των μεταβιβάσεων ακινήτων».

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλη τη σχεδιαστική και νομοθετική γνώση της εταιρείας για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου σας και του επενδυτικού σας πλάνου.

Σύνταξη: Αγοροπούλου Βασιλική, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

Πηγή: https://www.insider.gr/eidiseis/296344/aplopoieitai-i-anasystasi-fakeloy-ton-oikodomikon-adeion

Τελευταία άρθρα