Αρχιτεκτονική και Τεχνητή Νοημοσύνη

5 Νοεμβρίου 2022

Καθώς οι πόλεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται και η τεχνολογία εισέρχεται στο τομέα της κατασκευής, νέα εργαλεία εμφανίζονται, μεταμορφώνοντας τον τρόπο που οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε τον δομημένο κόσμο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη ενσωματωμένη στο αρχιτεκτονικό περιβάλλον, ενώ η αρχιτεκτονική αντιμετωπίζεται ως υβρίδιο, απαντώντας στις τεχνολογικές και πολιτιστικές αλλαγές. 

Σε επίπεδο αρχιτεκτονικού λογισμικού, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πλέον δυνατότητες επεξεργασίας σύνθετων πληροφοριών τοποθεσίας, μεγιστοποιώντας το εύρος των επιλογών του σχεδιασμού. Επιπλέον, ελέγχεται η χρήση της στον έλεγχο συστημάτων αυτοματοποίησης, κατά την κατασκευαστική διαδικασία, καθώς συμβάλει στην αποδοτικότερη υλοποίηση περίπλοκων δομών  με την χρήση νέων δυναμικών υλικών.

Παράλληλα, πολλοί σύγχρονοι αρχιτέκτονες διερευνούν διαφορετικές προσεγγίσεις της χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις πρακτικές σχεδιασμού τους .Ο Wolf Prix του Coop Himmelb(l)au χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη  για να επιταχύνει την σχεδιαστική διαδικασία, o Tom Mayne της Morphosis διερευνά την δυνατότητα διαφοροποίησης στο σχεδιαστικό αποτέλεσμα, ενώ ο Patrik Schumacher της Zaha Hadid Architects (ZHA) εξετάζει τη σχέση μεταξύ της χωρικής οργάνωσης και της κοινωνικής συμπεριφοράς στον δομημένο χώρο.

Για τον Patrik Schumacher, η πόλη του μέλλοντος θα αποτελείται από νέες αρχιτεκτονικές φόρμες, σχεδιασμένες με χρήση εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων και βασισμένων σε προηγμένα συστήματα σχεδίασης, που φαίνεται να διαδέχονται τον Μοντερνισμό στην ηγεμονία της πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής πρακτικής.

Η πραγμάτωση μιας αρχιτεκτονικής αυτοελεγχόμενης και πλήρως προσαρμόσιμης, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και των σύγχρονων μέσων της βαθιάς μάθησης, δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα του ουτοπικού. Οι δυνατότητες υλισμικού και λογισμικού των υπολογιστικών συστημάτων, συμβατικών και κβαντικών βελτιώνονται διαρκώς, επιδρώντας στην αρχιτεκτονική πρακτική όχι ως μοναδικές, μονολιθικές τεχνικές, αλλά ως μια σειρά διαφορετικών προσεγγίσεων της σχεδιαστικής διαδικασίας.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», παρακολουθούν αδιάλειπτα τις εξελίξεις, ώστε να σας καθοδηγήσουν και προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε στάδιο της επένδυσής σας στον τομέα των κατασκευών.

Συντάκτης: Αθανασιάδης Τάσος | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός | Τομέας επιβλέψεων, & Project Management

Πηγή φωτογραφίας:Midjourney

Τελευταία άρθρα