Ανθρώπινο Δυναμικό

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί για την άρτια λειτουργία της σε συνδυασμό με την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων επενδύει σε καίριες και σταθερές συνεργασίες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και στη συνεχή κατάρτιση του μόνιμου προσωπικού της.

Το in house ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας στελεχώνεται από εβδομήντα και πλέον Αρχιτέκτονες, Πολιτικός Μηχανικούς, Χωροτάκτες & Τοπογράφους Μηχανικούς, με πλούσια μελετητική και εργοταξιακή εμπειρία, πλήρως καταρτισμένους, οι οποίοι διαθέτουν και επιδεικνύουν υψηλή τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, πέραν των εγκαταστάσεων της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί έχει επίσης αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ικανό να εξυπηρετήσει ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ανθρωπίνου δυναμικού της Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί αποτελεί η εξειδικευμένη εμπειρία και η διαρκής κατάρτιση και επιμόρφωση η οποία παρέχεται από την εταιρεία, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και αίθουσες εκπαιδεύσεων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μεριμνά για την εξέλιξη των συνεργατών της σε θέματα που αφορούν:

  • τις συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας και την τεχνική επιμόρφωση,
  • την αυτοβελτίωση και την ανάπτυξη πρόσθετων δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
  • την πολιτική της εταιρείας και τον εναρμονισμό των διαδικασιών με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας.