Φιλοσοφία – Στόχοι

Προτεραιότητα αποτέλεσε και αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας υπό το πρίσμα της πελατοκεντρικής θεώρησης.

Επίκεντρο για τη Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί αποτελεί αφενός ο πελάτης και η μοναδικότητα του κάθε ανατιθέμενου έργου και αφετέρου η γενικότερη συμβολή στη διευκόλυνση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Πρωταρχικούς στόχους της Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί αποτελούν τα κάτωθι:

  • η ολοκληρωμένη και συστηματική κάλυψη των αναγκών των πελατών της κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, θέτοντας ως δείκτη μέτρησης της επίδοσής της την διατήρηση και αύξηση του πελατολογίου της.
  • η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει, με στόχο να μετατραπούν σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες της.
  • η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό παρέχοντας δυνατότητες συνεχούς επιμόρφωσης και επιστημονικής κατάρτισης των στελεχών της εταιρείας μέσα από διαρκή προγράμματα εκπαίδευσης, σεμινάρια, επισκέψεις σε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί δεν περιορίζεται στην εξυπηρέτηση μεμονωμένων αναδυόμενων αναγκών, αλλά προσβλέπει στη δημιουργία σταθερής συνεργασίας με τους πελάτες της, στοχεύοντας στην πλήρη ικανοποίησή τους και στην ανάπτυξη μιας διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης.

Στόχο της εταιρείας αποτελούν σταθερά βήματα προόδου, αναβαθμίζοντας και βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των ανθρώπων της, με εφόδια τη διαρκή αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας της και μοναδικό σκοπό την ολική και διαρκή ανταπόκριση στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της.