Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Τι είναι και πότε απαιτείται η έκδοση της

22 Ιουλίου 2022

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι στην ουσία ένας ψηφιακός φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του ακίνητου/γηπέδου: όλες τις πληροφορίες της κατασκευής του, της ενεργειακής του κατανάλωσης, καθώς και τις τροποποιήσεις που συμβαίνουν στη διάρκεια του χρόνου ζωής του.  Αντίγραφο του φακέλου φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Στόχος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου είναι η λεπτομερής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κάθε κτιρίου και των οικοδομικών αδειών του, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. Στις 31 Μαρτίου 2022 έληξε η παράταση που επέτρεπε τη χρήση βεβαίωσης μηχανικού για την τέλεση μεταβιβάσεων, η οποία πλέον αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτιρίου. Βάσει των παραπάνω, σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η καταχώριση μιας ιδιοκτησίας στο μητρώο Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων και η έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας;

Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης ιδιοκτησίας απαιτείται:

 • Για τη διενέργεια δικαιοπραξίας, π.χ. συμβόλαια, μεταβιβάσεις
 • Μετά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
 • Για αλλαγή χρήσης χώρων υπό προϋποθέσεις
 • Για ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»
 • Για να επέλθουν οι συνέπειες υπαγωγής μετά τη δήλωση αυθαιρέτου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον η δήλωση έγινε μετά την 1/7/2020
 • Για ακίνητα της Κατηγορίας Ι έως 1/4/2027

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, τα κτίρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α) Κατηγορία Ι – η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται μέσα σε πέντε (5) έτη από την 01/04/2022

 • Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτά που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.
 • Κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκθέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια, γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους, γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), σταθμοί μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.
 • Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων: κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων, καθώς και κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων.
 • Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ..
 • Εκπαίδευση: δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως  πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, άσυλα.
 • Σωφρονισμός: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα κράτησης νέων.

β) Κατηγορία ΙΙ – όλα τα υπόλοιπα κτίρια ανεξαρτήτως χρήσης καθώς και τα αδόμητα οικόπεδα/γήπεδα.

Για τα λοιπά κτίρια της Κατηγορίας ΙΙ, η υποβολή της ταυτότητας γίνεται κατά τη μεταβίβαση του οικοπέδου/γηπέδου/αυτοτελούς ιδιοκτησίας (ή την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών), οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας.

Το Πιστοποιητικό Πληρότητας αντικαθιστά και περιλαμβάνει τη βεβαίωση μηχανικού που χρησιμοποιούνταν στις δικαιοπραξίες. Εκδίδεται από τους εξουσιοδοτημένους για την τήρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας μηχανικούς, στο οποίο βεβαιώνεται από αυτούς, με δήλωσή τους, η συμπλήρωση των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ταυτότητα. Το πιστοποιητικό εκδίδεται για κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία, φέρει μοναδικό αριθμό, που δίνεται από το Ηλεκτρονικό Μητρώο.

Τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», παρακολουθώντας ανελλιπώς το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον κτιριακό κλάδο και σε συνέχεια των μεταβολών που σημειώνονται σε αυτόν και ενδέχεται να επηρεάζει τα ακίνητα ιδιοκτησίας σας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση προκειμένου να αναλάβουν κάθε σχετική με το αντικείμενο εργασία και να επιτύχουν την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών για την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Σύνταξη: Χριστίνα Κανακίδου / Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός / Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

Πηγή φωτογραφίας: pxhere.com

Τελευταία άρθρα