Η αποτύπωση και ένα βήμα προς την εξέλιξη της

22 Μαρτίου 2024

Η αποτύπωση αποτελεί θεμελιώδη αρχή κάθε μελέτης και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του μηχανικού στο έργο. Παράλληλα με την αποτύπωση υλοποιείται και η ενέργεια της αυτοψίας με αποτέλεσμα ο μηχανικός να εξοικειώνεται ακόμα περισσότερο με το έργο.

 

Τι πραγματοποιείται κατά τη διεργασία της αποτύπωσης;

Με την αποτύπωση γίνεται ο σχεδιασμός της παρούσας κατάστασης του έργου (κτίριο κατοικίας, βιομηχανικό, περιφράξεις κλπ) λαμβάνοντας μετρήσεις όσον αφορά το περίγραμμα, τις όψεις και τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις ενός κτιρίου. Παράλληλα γίνεται έλεγχος για τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις με μετρήσεις όπως το ολικό ύψος του κτιρίου και τις αποστάσεις αυτού από τα πλάγια όρια του οικοπέδου. Εξίσου σημαντικό, είναι ότι με την διεργασία αυτή επιτυγχάνεται και η αναγνώριση των στατικών στοιχείων (διάκριση φέροντος οργανισμού και τοιχοποιίας) και τα υλικά αυτών.

 

Για ποιο λόγο πραγματοποιείται μια αποτύπωση;

Ο κύριος λόγος για τον οποίο πραγματοποιείται μια αποτύπωση είναι η απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία μπορεί να συγκριθεί με σχέδια οικοδομικών αδειών, υπαγωγών σε πρόσφατους νόμους τακτοποιήσεων κ.α..

Συγκεκριμένα η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την περαίωση μελετών όπως:

  • Υπαγωγή σε νόμο αυθαιρέτων (τακτοποιήσεις)
  • Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας
  • Έκδοση αδειών
  • Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (γίνεται επιπλέον ο προσδιορισμός των ανοιγμάτων, συστημάτων ψύξης/θέρμανσης)
  • Μελέτη εφαρμογής (απαιτείται υψηλή λεπτομερειακή ακρίβεια

 

Ποια μέσα αποτύπωσης χρησιμοποιούνται;

Για να πραγματοποιήσει ο μηχανικός μια αποτύπωση, χρειάζεται να είναι εξοπλισμένος με μετροταινία για ενδελεχείς μετρήσεις και με αποστασιόμετρο laser για τις γενικές διαστάσεις.

Ως νέο εργαλείο στη ‘’φαρέτρα’’ του μηχανικού τείνουν να καθιερωθούν τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών Σ.Μη.Ε.Α. (Drone) τα οποία χρησιμοποιούν την επιστήμη της φωτογραμμετρίας.

Η φωτογραμμετρία είναι η επιστήμη της απόκτησης αξιόπιστων πληροφοριών για τα φυσικά αντικείμενα και το περιβάλλον, δημιουργώντας παράλληλα ένα τρισδιάστατο μοντέλο υψηλής ακρίβειας, μέσω διαδικασιών λήψης και ερμηνείας εικόνων. Η χρήση των Σ.Μη.Ε.Α. διευκολύνει τη διαδικασία της αποτύπωσης καθώς γίνονται ευκολότερα αντιληπτές πολεοδομικές παραβάσεις σε σημεία όπου ο μηχανικός δεν μπορεί να προσεγγίσει και επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου στη λήψη φωτογραφιών σε μεγάλα έκτασης έργα. Ακόμα τα Σ.Μη.Ε.Α. προσφέρουν ασφάλεια καθώς λαμβάνουν μετρήσεις υψών αποτρέποντας την προσέγγιση δύσβατων και μεγάλου υψομέτρου σημείων από το εργατικό δυναμικό.

Τέλος, όλα τα άτομα που εισέρχονται στο πεδίο για κάποια αποτύπωση πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν ατομικά μέσα προστασίας για την προσωπική τους ασφάλεια.

 

 

Η εταιρεία «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», παρακολουθώντας ανελλιπώς τις εξελίξεις και παραμένοντας ενημερωμένη σε σχέση με τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις στον τομέα των αποτυπώσεων, είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τη βέλτιστη λύση στα έργα σας.

Σύνταξη: Μισερλής Χ. Βασίλειος / Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. / Τομέας Ηλεκτρονικής ταυτότητας Κτιρίων και Κτιρίων Εξυπηρέτησης Οχημάτων.

 

Πηγή: Steve Nebel, Maik Beege, Sascha Schneider and  Günter Daniel Rey, Review 2020. “A review of Photorealistic 3D Models in Education From a Psychological Perspective”.

Photo: https://dronesaferegister.org.uk/blog/drones-in-civil-engineering-and-construction-a-lost-opportunity

Τελευταία άρθρα