Η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) στον κατασκευαστικό κλάδο

29 Μαρτίου 2024

Ο κατασκευαστικός κλάδος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, και παρουσιάζεται όλο και περισσότερο η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό. Από την φάση του σχεδιασμού μέχρι και την κατασκευή, όλο και πιο πολύπλοκα σχέδια και τεχνολογίες παράγονται και χρησιμοποιούνται, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο την χρήση συμβατικών μέσων πεπερασμένη. Πλέον έχει υιοθετηθεί από ένα μεγάλο κομμάτι του κατασκευαστικού κλάδου διεθνώς το Building Information Modelling, το οποίο παρέχει μια ολιστική διαχείριση του κτιστού στοιχείου (asset).  Το ΒΙΜ είναι μια καινοτόμα τεχνολογία για τον σχεδιασμό, την κατασκευή την παράδοση και την διαχείριση του κτιστού στοιχείου με το πέρας της κατασκευής του. Με το πέρας των διαδικασιών του ΒΙΜ παράγεται ένα λεπτομερές παραμετρικό μοντέλο το οποίο εμπεριέχει όλη την πληροφορία για το περιουσιακό στοιχειό.

Η παραδοσιακή διάδραση  από τα εμπλεκόμενα μέρη της κατασκευής ( σχεδιαστές, κατασκευαστές, ιδιοκτήτες)  γίνεται ακόμη μέσα από συμβατικά μέσα. Σε αντίθεση με την προηγμένη τεχνολογία του ΒΙΜ, χρησιμοποιούμε ακόμη είτε δισδιάστατα σχέδια είτε τους υπολογιστές έτσι ώστε να καταλάβουμε το έργο και να το κατασκευάσουμε. Συνεπώς  δυσχεραίνεται η κατανόηση του σύνθετου σχεδιασμού, ειδικά από ένα κομμάτι των εμπλεκόμενων μερών που δεν διαθέτει κατασκευαστικές γνώσεις. Λόγω αυτού, η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας έχει δεχθεί ιδιαίτερη προσοχή και από τον κλάδο της κατασκευής.

Τι είναι όμως η επαυξημένη πραγματικότητα (AR);

H AR υπερθέτει εικονικές πληροφορίες στο φυσικό περιβάλλον εμπλουτίζοντας την αντίληψη του χρήστη για το φυσικό κόσμο με τον να προσθέτει ψηφιακά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και χώρο.  Έχουν γίνει έρευνες για ψηφιακές εφαρμογές σε διάφορα πλαίσια, από την ιατρική μέχρι και την ψυχαγωγία, και λόγω της ιδιαίτερης φύσης  της αντίληψης του χώρου που προσφέρει, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς και από τον κατασκευαστικό κλάδο.

Στον κατασκευαστικό κλάδο η επαυξημένη πραγματικότητα θα δίνει την δυνατότητα στα εμπλεκόμενα μέρη να έχουν καλύτερη χωρική αντίληψη του σχεδιασμού. Οπτικοποιώντας  τα σχέδια και υπερθέτοντας τα στο αντίστοιχο τους φυσικό περιβάλλον, η AR  δίνει την δυνατότητα να προβλεφθούν  κατασκευαστικές συγκρούσεις, παρέχοντας  μια πιο πρώιμη αναγνώριση τους και συνεπώς πιο έγκαιρη λύση τους. Στην φάση της κατασκευής, η επαυξημένη πραγματικότητα θα μπορούσε να δίνει επί τόπου οδηγίες, μειώνοντας  τον χρόνο της διαδικασίας αναγνώρισης και λύσης προβλημάτων στο πλαίσιο της κατασκευής . Όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης και παράδοσης του έργου, η AR θα δίνει στους κατασκευαστές και ιδιοκτήτες του asset, την δυνατότητα να αντιληφθούν το μοντέλο ΒΙΜ επί τόπου, κάτι που θα προσφέρει μείωση του κόστους και χρόνου συντήρησης .

 

H AR στον κλάδο της κατασκευής θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τις μελέτες, όμως θα πρέπει να ξεπεραστούν αρκετές τεχνικές προκλήσεις για να υιοθετηθεί. Η ακριβής  τοποθέτηση των  εικονικών αντικειμένων στον πραγματικό κόσμο καθώς και η τυποποίηση δεδομένων αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

 

H AR θα μπορούσε να επωφεληθεί από το ΒΙΜ. Το ΒΙΜ προσφέρει την δυνατότητα όλα τα μέρη του έργου να έχουν διεπαφή με το μοντέλο μέσω από διαφορετικές πλατφόρμες και η διάδραση με αυτό να μην παρεμποδίζεται από το επίπεδο των τεχνικών γνώσεων του κάθε μέλους. Οι εφαρμογές ΑR συνεπώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την δυνατότητα έτσι ώστε οι αλλαγές του μοντέλου σε πραγματικό χρόνο, από διάφορες πλευρές, να μπορούν να «τοποθετηθούν» στο φυσικό περιβάλλον απρόσκοπτα, χωρίς θέματα συμβατότητας. Οι εμπλεκόμενοι θα μπορούν να «συνδέουν» τις ΑR εμπειρίες με συγκεκριμένα στοιχεία του μοντέλου ΒΙΜ, δίνοντας συγκεκριμένες και χρηστικές πληροφορίες στον χρήστη.

 

Η ΑR θα μπορούσε να προφέρει πολλά οφέλη στον κατασκευαστικό κλάδο. Πλέον, γίνονται έρευνες για την ενσωμάτωση της καθώς και την δημιουργία τεχνολογιών ΑR συγκεκριμένα για αυτόν τον ιδιαίτερο κλάδο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα τόσο στο τεχνικό αλλά και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Σε συνδυασμό με το ΒΙΜ , η AR θα μπορούσε να αλλάξει συθέμελα το πώς βλέπουμε την κατασκευή και να βοηθήσει στην ανάπτυξη του.

 

Η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», παρακολουθώντας ανελλιπώς τις εξελίξεις και παραμένοντας ενημερωμένη σε σχέση με τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις στον χώρο των κατασκευών, είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τον βέλτιστο σχεδιασμό των έργων σας.

 

Σύνταξη: Τσιμουρτακίδου Μαριαλένα / Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός / Τομέας Μελετών Εφαρμογής Τεχνικών Έργων

Τελευταία άρθρα