Η Θεσσαλονίκη στοχεύει σε ένα «έξυπνο», κλιματικά ουδέτερο μέλλον

16 Δεκεμβρίου 2022

Τα αστικά κέντρα αποτελούν τη βάση της παγκόσμιας οικονομίας. Καθώς αποτελούν το χώρο όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι πόλεις σήμερα παράγουν πάνω από το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ και στεγάζουν το 56% του παγκόσμιου πληθυσμού, ποσοστό που αναμένεται να αλλάξει, καθώς υπολογίζεται ότι έως το 2050 θα αγγίξει το 75%. Μέχρι το 2050, τρεις στους τέσσερις ανθρώπους στη Γη αναμένεται να ζουν σε αστικά κέντρα. Σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή κατανάλωση αλλά και την συνακόλουθη παραγωγή ρύπων, οι πόλεις καταναλώνουν πάνω από το 65% της παγκόσμιας ενέργειας και ευθύνονται για περισσότερο από το 70% των παγκόσμιων εκπομπών CO2, καθώς συγκεντρώνουν χρήσεις όπως βιομηχανία, μεταφορές κ.ά.

Αποτελεί, επομένως, λογικό επακόλουθο το γεγονός πως τα αστικά κέντα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει σημαντικά  προβλήματα στις πόλεις, οι οποίες πλήττονται από φυσικές καταστροφές μη διαθέτοντας κατάλληλα διαμορφωμένες υποδομές. Μεγάλο μέρος του αστικού πληθυσμού εκτίθεται σε επικίνδυνες συνθήκες ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ακραίας ζέστης αλλά και φυσικών κινδύνων. Την τελευταία τετραετία, σχεδόν το 58% των παγκόσμιων πόλεων ήταν εκτεθειμένο σε τουλάχιστον ένα επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο.

Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός των πόλεων όχι μόνο μέσω πολιτικών παραγόντων αλλά και με τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών που είναι χρήστες, παραγωγοί, καταναλωτές και ιδιοκτήτες. Σε μια προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal Strategy) για να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. 

Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές πόλεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον στόχο της Πράσινης  Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 και, στην πράξη, να προσφέρουν καθαρότερο αέρα, ασφαλέστερες μεταφορές και λιγότερη συμφόρηση και θόρυβο στους πολίτες τους. Θα πρέπει όπως  να υποστηριχθούν ώστε να επιταχύνουν τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Στα πλαίσια αυτής της υποστήριξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε 100 πόλεις για να ενταχθούν στην νέα πρωτοβουλία  για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, το επονομαζόμενο Cities Mission. Στη λίστα των αστικών κέντρων που έχουν επιλεγεί εμφανίζονται και έξι μεγάλες ελληνικές πόλεις, ανάμεσα σε αυτές και η Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα θα λάβει συνολική χρηματοδότηση 360 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe της περιόδου 2022-23, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι δράσεις καινοτομίας προς την κλιματική ουδετερότητα. Οι δράσεις αυτές θα αφορούν πολλαπλούς τομείς, όπως η καθαρή κινητικότητα, η ενεργειακή απόδοση κι ο πράσινος αστικός σχεδιασμός. Επιπλέον θα προσφερθούν δυνατότητες ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών και ανάπτυξης συνεργασιών στο πλαίσιο άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της ΕΕ.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», παρακολουθούν αδιάλειπτα τις εξελίξεις, ώστε να σας καθοδηγήσουν και προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε στάδιο της επένδυσής σας στον τομέα των κατασκευών.

Συντάκτης: Κανακίδου Χριστίνα | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, MA | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

Πηγή φωτογραφίας: freepik.com/premium-photo

Τελευταία άρθρα