Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί αποτελεί μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία και δραστηριοποιείται για περισσότερα από 15 έτη στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δίκτυο συνεργατών σε όλη την επικράτεια.  Η εταιρεία, έχει αναλάβει περισσότερα από 2.000 έργα σε όλη την Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, κατατάσσοντάς την στις κορυφαίες του είδους. Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί αποτελεί μέλος του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς & Συνεργάτες», ο οποίος λειτουργώντας ως one–stop shop κατέχει σήμερα ηγετική θέση στο χώρο που δραστηριοποιείται παρέχοντας υπηρεσίες σε περισσότερες από 5.000 πελάτες και επιχειρήσεις.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί ειδικεύεται στους εξής τομείς :

 • Μελέτη, αδειοδότηση, επίβλεψη ειδικών κτιρίων και σύνθετων τεχνικών έργων.
 • Χωροταξικό σχεδιασμό και ανάπτυξη ακινήτων
 • Παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σχετικά με την αξιολόγηση και την αξιοποίηση ακινήτων και κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Οργάνωση και διαχείριση (Project Management) σύνθετων τεχνικών έργων και αυξημένων απαιτήσεων.

Επενδύουμε στους συνεργάτες μας με στόχο να δημιουργήσουμε μια πολλά υποσχόμενη ομάδα στελεχών υψηλού επιπέδου, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλής ποιότητας , προσφέροντας τεχνογνωσία, συνεχής κατάρτιση και ευκαιρίες εξέλιξης. Ενισχύουμε διαρκώς την ανταγωνιστική μας θέση, αναζητώντας συνεχώς νέους συνεργάτες για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Εάν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας για μελλοντική αξιολόγηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση kariera@deltaengineering.gr

Από την εταιρεία DELTA Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί ζητείται:

Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Αρχιτέκτων Μηχανικός ή Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός για συνεργασία σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, διαχείρισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ωρίμανσης ακίνητης περιουσίας και επενδύσεων με αναπτυξιακό πρόσημο.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ευχέρεια στη σύνταξη τεχνικών κειμένων και εκθέσεων (γνωματεύσεις, πραγματογνωμοσύνες, αναλύσεις δεδομένων, συνθέσεις προτάσεων κ.λπ.) καθώς και η ευχέρεια σχεδιασμού με AUTOCAD και προγράμματα GIS.

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε πολεοδομικό σχεδιασμό 1ου και 2ου επιπέδου καθώς και η ύπαρξη μελετητικού πτυχίου στις κατηγορίες 01- Χωροταξικές και 02-Πολεοδομικές μελέτες

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Αποστολή βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας) στην ακόλουθη διεύθυνση: kariera@deltaengineering.gr

  (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου

  ΕΝΑN/ΜΙΑ (1) ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΑΕΙ)

  Η Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της αναζητά Αρχιτέκτονα Μηχανικό – για την στελέχωση των γραφείων της στην Αθήνα – με εμπειρία στην εκπόνηση και διαχείριση μελετών για μόνιμη συνεργασία και πλήρη απασχόληση.

  Απαραίτητα Προσόντα: 

  • Τουλάχιστον 5ετής επαγγελματική εμπειρία.
  • Άριστη γνώση τεχνικής νομοθεσίας και κανονισμών (αδειοδοτικές διαδικασίες και προδιαγραφές μελετών).
  • Εμπειρία σε εκπόνηση και διαχείριση μελετών για δημόσια και ιδιωτικά έργα.
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD.
  • Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας – Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο.

  Επιθυμητά προσόντα :

  • Εμπειρία στην προετοιμασία και διαχείριση συμβάσεων έργων ΣΔΙΤ ή έργων παραχώρησης.
  • Ευχέρεια στις παρουσιάσεις μελετών και στην επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες.
  • Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας.
  • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών.

  Επιπλέον θα εκτιμηθεί: 

  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών.
  • Κάτοχος Μελετητικού πτυχίου

  Προσφέρονται:

  • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
  • Προοπτικές εξέλιξης.
  • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη.
  • Διαρκής εκπαίδευση.

  Τόπος Εργασίας:  

  Για Αθήνα θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΣΔIT_ATH_01

  Αποστολή βιογραφικών:

  Παρακαλώ τα βιογραφικά να αποστέλλονται στη ηλεκτρονική διεύθυνση: kariera@deltaengineering.gr

   (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

   Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου

   Η Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της αναζητά συνεργάτες για μόνιμη συνεργασία και πλήρη απασχόληση.

   Περιγραφή Θέσης:

   Πολιτικός Μηχανικός σε θέση υπεύθυνου τμήματος, για τη στελέχωση του τμήματος Στατικών Μελετών της εταιρείας.

   Καθήκοντα:

   • Εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελετών (βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτήρια, κτήρια logistics, ξενοδοχειακές μονάδες, μελέτες φερουσών κατασκευών και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) και μελετών στατικής επάρκειας (Μελέτες Αποτίμησης & Ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών)
   • Γνώσεις σε εδαφοτεχνικές μελέτες και γεωτεχνικές μελέτες
   • Γνώση του κατασκευαστικού κλάδου
   • Οργάνωση και προγραμματισμός μελετών τμήματος
   • Διαχείριση εκπόνησης ενδοεταιρικών μελετών
   • Διαχείριση εξωτερικών συνεργατών
   • Έλεγχο παραδοτέων στατικών μελετών
   • Σύνταξη εγγράφων προσφορών και συμβάσεων μελετών
   • Τιμολογήσεις έργων

   Απαραίτητα Προσόντα:

   • Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός
   • Εμπειρία στην σύνταξη στατικών μελετών, κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών
   • Εμπειρία στην σύνταξη τευχών στατικών υπολογισμών, προμετρήσεων και προϋπολογισμών έργων
   • Άριστη γνώση Autocad, MS Office
   • Γνώση της νομοθεσίας για την εκπόνηση μελετών (ΚΤΣ 2016, Ε.Α.Κ. 2000, Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, Ευρωκώδικες, Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών Ν.4412, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
   • 2D και 3D Modeling
   • Γνώση χρήσης λογισμικών πεπερασμένων στοιχείων
   • Υπολογισμός Κανονιστικών Δράσεων Σχεδιασμού
   • Αρχές Σχεδιασμού και Διαστασιολόγησης Κτηριακών και Τεχνικών Έργων από Ο.Σ. και Δομικό Χάλυβα
   • Αρχές Εδαφομηχανικής
   • Αντισεισμικός Σχεδιασμός των Κατασκευών
   • Αρχές Αντοχής Υλικών
   • Επιθυμητή κατασκευαστική εμπειρία
   • Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων ΒΙΜ

   Δεξιότητες:

   • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
   • Αντίληψη και ανάληψη αρμοδιοτήτων
   • Επίλυση προβλημάτων και ικανότητα διαπραγμάτευσης
   • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία
   • Διαχείριση χρόνου
   • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και καλές επικοινωνιακές ικανότητες
   • Ικανότητα λειτουργίας υπό χρονική πίεση

   Παροχές:

   • Άριστο περιβάλλον εργασίας
   • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
   • Προοπτικές εξέλιξης
   • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη
   • Διαρκής εκπαίδευση

   Τόπος Εργασίας:

   Για Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας:  DELTA_ΣΤΑΤ_ΘΕΣ

    (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

    Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου

    Η Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της αναζητά συνεργάτες για μόνιμη συνεργασία και πλήρη απασχόληση.  

    Περιγραφή Θέσης:

    Μηχανικοί για τη στελέχωση των μελετητικών τμημάτων της εταιρείας

    Καθήκοντα:

    Σύνταξη μελετών και έκδοση οικοδομικών αδειών

    Απαραίτητα Προσόντα:

    • Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός
    • Εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών
    • Άριστη γνώση Autocad, MS Office
    • Άριστη γνώση της νομοθεσίας για την εκπόνηση μελετών
    • Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων ΒΙΜ και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων

    Δεξιότητες:

    • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
    • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία
    • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και καλές επικοινωνιακές ικανότητες
    • Ικανότητα λειτουργίας υπό χρονική πίεση

    Παροχές:

    • Άριστο περιβάλλον εργασίας
    • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
    • Προοπτικές εξέλιξης
    • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη
    • Διαρκής εκπαίδευση

    Τόπος Εργασίας:  

    Για Αθήνα θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : DELTA_ΜΕΛ_ΑΘ

    Για Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : DELTA_ΜΕΛ_ΘΕΣ 

     (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

     Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου

     Η Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της αναζητά συνεργάτες για μόνιμη συνεργασία και πλήρη απασχόληση.

     Περιγραφή Θέσης:

     Μηχανικοί για τη στελέχωση του τμήματος επιβλέψεων της εταιρείας

     Καθήκοντα:

     Διαχείριση &  Επίβλεψη μεσαίας και μεγάλης κλίμακας τεχνικών έργων

     Απαραίτητα Προσόντα:

     • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ 
     •  5–10 χρόνια εμπειρία στη Συμβατική Διαχείριση & Επίβλεψη κατασκευής Οικοδομικών έργων (Ξενοδοχειακά καταλύματα, Τουριστικές μονάδες, Εμπορικά κέντρα, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) 
     • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη Διαχείριση Συμβάσεων τεχνικών έργων, στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και στον έλεγχο Προμετρήσεων και Προϋπολογισμών Τεχνικών Έργων
     • Εμπειρία στην σύνταξη και παρακολούθηση Χρονικού Προγραμματισμού Τεχνικών έργων      
     • Πολλή καλή γνώση στο χειρισμό των προγραμμάτων MS Project, ΜS Office και AutoCAD.
     • Άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας
     • Άριστες γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικότητα,  δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, ικανότητα στη διαχείριση χρόνου, ικανότητες οργάνωσης πολλαπλών αντικειμένων, ευελιξία, αποτελεσματικότητα, συνέπεια.
     • Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης
     • Δυνατότητα περιοδικών μετακινήσεων

     Δεξιότητες:

     • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
     • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία
     • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και καλές επικοινωνιακές ικανότητες
     • Ικανότητα λειτουργίας υπό χρονική πίεση

     Παροχές:

     • Άριστο περιβάλλον εργασίας
     • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
     • Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

     Τόπος Εργασίας:  

     Για Αθήνα θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : DELTA_ΕΠΙΒ_ΑΘ

     Για Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : DELTA_ΕΠΙΒΛ_ΘΕΣ

      (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

      Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου

      Η Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της αναζητά συνεργάτες για μόνιμη συνεργασία και πλήρη απασχόληση.

      Περιγραφή Θέσης:

      Μηχανικοί για τη στελέχωση του τμήματος μελετών εφαρμογής της εταιρείας

      Καθήκοντα:

      Εκπόνηση μελετών εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

      Απαραίτητα Προσόντα:

      • Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός
      • Εμπειρία στην σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών
      • Εμπειρία στην σύνταξη τευχών δημοπράτησης, προμετρήσεων και κοστολογήσεις τεχνικών έργων
      • Άριστη γνώση Autocad, MS Office
      • Επιθυμητή γνώση της νομοθεσίας για την εκπόνηση μελετών  
      • Επιθυμητή κατασκευαστική εμπειρία
      • Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων ΒΙΜ

      Δεξιότητες:

      • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
      • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία
      • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και καλές επικοινωνιακές ικανότητες
      • Ικανότητα λειτουργίας υπό χρονική πίεση

      Παροχές:

      • Άριστο περιβάλλον εργασίας
      • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
      • Προοπτικές εξέλιξης
      • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη
      • Διαρκής εκπαίδευση

      Τόπος Εργασίας:  

      Για Αθήνα θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : DELTA_ΜΕΦ_ΑΘ

      Για Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : DELTA_ΜΕΦ_ΘΕΣ

       (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

       Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου

       Η Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της αναζητά συνεργάτες για μόνιμη συνεργασία και πλήρη απασχόληση.

       Περιγραφή Θέσης:

       Μηχανικοί για τη στελέχωση του τμήματος ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών της εταιρείας

       Καθήκοντα:

       Εκπόνηση μελετών, τακτοποίηση αυθαιρέτων και έκδοση οικοδομικών αδειών.

       Απαραίτητα Προσόντα:

       • Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός
       • Εμπειρία στην σύνταξη μελετών και στην τακτοποίηση αυθαιρέτων
       • Άριστη γνώση νομοθεσίας τακτοποίησης αυθαιρέτων
       • Εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών επιθυμητή
       • Άριστη γνώση Autocad, MS Office

       Δεξιότητες:

       • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
       • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία
       • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και καλές επικοινωνιακές ικανότητες

       Παροχές:

       • Άριστο περιβάλλον εργασίας
       • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
       • Προοπτικές εξέλιξης
       • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη
       • Διαρκής εκπαίδευση

       Τόπος Εργασίας:  

       Για Αθήνα θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : DELTA_ΑΥΘ_ΑΘ

       Για Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : DELTA_ΑΥΘ_ΘΕΣ

        (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

        Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου

        Η Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της αναζητά συνεργάτες για μόνιμη συνεργασία και πλήρη απασχόληση.

        Περιγραφή Θέσης:

        Μηχανικοί για τη στελέχωση του τμήματος ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών και αποτυπώσεων  της εταιρείας

        Καθήκοντα:

        Σχεδίαση και αποτύπωση κτιριακών εγκαταστάσεων. Εργασία και εκτός γραφείου – μετακινήσεις με όχημα της εταιρείας.

        Απαραίτητα Προσόντα:

        • Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός
        • Άριστη γνώση Autocad, MS Office

        Δεξιότητες:

        • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
        • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία
        • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και καλές επικοινωνιακές ικανότητες

        Παροχές:

        • Άριστο περιβάλλον εργασίας
        • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
        • Προοπτικές εξέλιξης
        • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη
        • Διαρκής εκπαίδευση

        Τόπος Εργασίας:  

        Για Αθήνα θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : DELTA_ΑΠΟΤ_ΑΘ

        Για Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : DELTA_ΑΠΟΤ_ΘΕΣ

         (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

         Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου

         Delta Engineering – Consulting Engineers, is an established planning, engineering, consulting and project management company operating for more than 15 years at the Greek territory. Maintaining its exponential growth, Delta Engineering – Consulting Engineers, has undertaken and effectively completed more than 2.000 projects throughout Greece, both in the private and public sector. Delta Engineering – Consulting Engineers is a member of SAMARAS & ASSOCIATES, Group of Companies, which operates as a one – stop shop and currently holds a leading position in its operating field, providing services to more than 5.000 companies.

         The preferred candidates will have the following responsibilities:

         • Main point of contact with Employer
         • Manages day-to-day activities for assigned projects
         • Leads project team and coordinates stakeholders
         • Compiles and monitors time schedules/budgets
         • Drafts proposals/contracts and manages tenders

         Note: This job description is intended to provide an indication of the nature and levels of work, knowledge, skills, abilities and other essential functions to be carried out as part of fulfilling the role mentioned in the job title. Various other duties as required.

         Qualifications & other Requirements

         • University degree in Engineering, Architecture, Project Management, or similar (Master’s degree desirable)
         • Minimum 5 years’ experience in managerial position of building/infrastructure projects execution (project director, technical project manager, construction manager)  
         • PMP or equivalent certification (or adequate training and experience)
         • Deep understanding of:
          • Construction industry and local market
          • Tendering procedures
          • Permitting requirements
          • Budgeting
         • Fluency in Greek and English (spoken & written, at professional corporate level)
         • Excellent reporting and presentation skills
         • Good command of MS Office Suite
         • MS Project desirable

         Soft Skills

         • Analytical – problem solving skills
         • Communication/client & people management
         • Time management
         • Team player with a leadership mindset

         Location

         For a job opportunity in Athens please mention DELTA_PM_ATH

         For a job opportunity in Thessaloniki please mention DELTA_PM_THES

          (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

          Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου

          Η Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της αναζητά συνεργάτες για μόνιμη συνεργασία και πλήρη απασχόληση.

          Περιγραφή Θέσης:

          Μηχανικοί για τη στελέχωση του τμήματος τεχνικού ελέγχου (technical due diligence) της εταιρείας

          Καθήκοντα:

          Εκπόνηση τεχνικού ελέγχου ακινήτων, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων

          Απαραίτητα Προσόντα:

          • Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχανικός  ή Χωροτάκτης Μηχανικός
          • Εμπειρία στην τακτοποίηση αυθαιρέτων
          • Άριστη γνώση πολεοδομικής και τεχνικής νομοθεσίας
          • Γνώση Autocad, MS Office και Αγγλικών
          • Ικανότητα Γραπτού λόγου και σύνταξης τεχνικών εκθέσεων

          Δεξιότητες:

          • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
          • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία
          • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών και καλές επικοινωνιακές ικανότητες

          Παροχές:

          • Άριστο περιβάλλον εργασίας
          • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
          • Προοπτικές εξέλιξης
          • Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη
          • Διαρκής εκπαίδευση

          Τόπος Εργασίας:  

          Για Θεσσαλονίκη θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αγγελίας : DELTA_ΤΕΑ_ΘΕΣ

           (*) υποχρεωτική υποβολή στοιχείων

           Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου