Οικοδομική άδεια με ευθύνη μηχανικού – Προαιρετική η προέγκριση

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 129/Α) ο Νόμος 4951/2022 με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστα΄σια του περιβάλλοντος.”

Πέρα από τα ζητήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο νόμο εμπεριέχεται μια σειρά από διατάξεις που αποτελούν τροποποιήσεις και προσθήκες σε ζητήματα αδειοδότησης του Νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167Α) όπως η προέγκριση οικοδομικών αδειών, η διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας, το περιεχόμενο του διαγράμματος κάλυψης και ο δειγματοληπτικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες Δόμησης. Ουσιαστικά, οι νέες αυτές διατάξεις ανοίγουν το δρόμο για τη μεταφορά μιας σειράς ευθυνών που μέχρι σήμερα ανήκαν στις πολεοδομίες, προς ιδιώτες μηχανικούς με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Ειδικότερα στα σχετικά άρθρα του Νόμου 4951/2022 προβλέπονται:

Τα έμπειρα σε ζητήματα αδειοδοτήσεων στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας ανελλιπώς το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον κτιριακό κλάδο και σε συνέχεια των μεταβολών που σημειώνονται σε αυτόν και ενδέχεται να επηρεάζει τα ακίνητα ιδιοκτησίας σας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση προκειμένου να αναλάβουν κάθε σχετική με το αντικείμενο εργασία και να επιτύχουν την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών για την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων