Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

31 Μαΐου 2018

Με τον όρο «Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίου» νοείται ο σχεδιασμός του κτιρίου που αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των φυσικών και κλιματολογικών συνθηκών, με σκοπό να επιτευχθούν οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης, καθώς και ποιότητας του αέρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Στόχος είναι η ανέγερση κτιρίων, όπως βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων ή κατοικίας κλπ, τα οποία, μέσω των κατάλληλων τεχνικών, θα καλύπτουν μεγάλο μέρος των ενεργειακών τους αναγκών για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό, χωρίς να προκαλούν επιβάρυνση του περιβάλλοντος με εκπομπή βλαβερών αερίων ή/και αποστράγγιση των φυσικών πόρων.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, κατά το σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη το κλίμα της περιοχής χωροθέτησης του κτιρίου και αξιοποιούνται κατάλληλα οι διαθέσιμες τοπικές πηγές ενέργειας (ήλιος, αέρας, νερό, έδαφος), καθώς και οι ιδιότητες των σύγχρονων υλικών δόμησης και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζονται οι επιθυμητές εσωτερικές συνθήκες (θερμική και οπτική άνεση, ποιότητα αέρα), με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Ορισμένες από τις μεθόδους, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η κατασκευή ενός βιοκλιματικού κτιρίου, είναι η θερμική προστασία του κελύφους, τα παθητικά ηλιακά συστήματα, οι τεχνικές και τα συστήματα φυσικού δροσισμού και φυσικού φωτισμού, καθώς και οι διάφορες τεχνικές ορθολογικής χρήσης της ενέργειας μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους και των δομικών στοιχείων  (θερμικές ζώνες, αποθήκευση θερμότητας στα δομικά στοιχεία του κτιρίου).

Μέσω της εφαρμογής πραγματικών και εφαρμόσιμων λύσεων, επιδιώκεται η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η προστασία από δυνατούς ανέμους και η ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας το χειμώνα, καθώς και η προστασία από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και η απομάκρυνση της πλεονάζουσας θερμότητας το καλοκαίρι.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός μπορεί να αποφέρει σημαντικά ενεργειακά, περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά οφέλη, καθώς συνεισφέρει στην εξοικονόμηση της ενέργειας και κατ’ επέκταση των διαθέσιμων φυσικών αλλά και οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις επιταγές βιωσιμότητας της σύγχρονης επιχείρησης, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην ανέγερση ορθολογικών και σύγχρονων κτιρίων, που σέβονται το φυσικό περιβάλλον και τους περιορισμένους πόρους του, ενώ παράλληλα επωφελούνται σε θέματα ενεργειακής κατανάλωσης, μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα, χωρίς συνήθως να αυξάνεται το κόστος κατασκευής και συντήρησής τους.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά και σχεδιαστικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα