ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

21 Δεκεμβρίου 2018

Στα πλαίσια εφαρμογής πρακτικών σχεδιασμού εξοικονόμησης ενέργειας ανήκει και το πρότυπο του παθητικού κτιρίου (Passive House). Εκμεταλλευόμενο τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, της φυσικής και της ενεργειακής αποδοτικότητας, το παθητικό κτίριο διατηρεί άνετη και ευχάριστη εσωτερική θερμοκρασία όλο το χρόνο, με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις.

Στη Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, ο προσεκτικός σχεδιασμός και η εφαρμογή εξαιρετικής ποιότητας και τεχνολογίας υλικών, εγγυώνται την ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας και την επίτευξη του προτύπου παθητικού κτιρίου, το οποίο προσφέρει ταυτόχρονα υψηλή ενεργειακή απόδοση, άνεση και οικονομία.

Οι αρχές σχεδιασμού και εφαρμογής του παθητικού κτιρίου δύναται να αξιοποιηθούν σε πληθώρα είδη κτιρίων, πέραν της κατοικίας, όπως σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, εργοστάσια και ξενοδοχεία, τα οποία προβλέπεται να καταναλώνουν ιδιαίτερα περιορισμένη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη.

Η λειτουργία τους εξασφαλίζεται αποκλειστικά από προθέρμανση ή πρόψυξη της ποσότητας του νωπού αέρα, η οποία απαιτείται για την σωστή εσωτερική ατμόσφαιρα. Τα παθητικά κτίρια κάνουν αποτελεσματική χρήση του ήλιου και των εσωτερικών πηγών θερμότητας και ανάκτησης θερμότητας, θερμαίνονται δηλαδή παθητικά, με αποτέλεσμα η χρήση των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης θα μην είναι απαραίτητη.

Βασικές αρχές σχεδιασμού ενός παθητικού κτιρίου είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός, με ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών και αποφυγή της διαρροής αέρα από το κτιριακό κέλυφος, η κατάλληλη μόνωση, τα σωστά σχεδιασμένα ανοίγματα και τα απαιτούμενα συστήματα αερισμού.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα