ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

28 Ιουλίου 2022

Με τον όρο πυροπροστασία νοείται το σύνολο των απαιτήσεων και των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται στα κτίρια κάθε είδους και χρήσης, για την προστασία από πυρκαγιά. Ειδικότερα, τα μέτρα αποσκοπούν αφενός στην πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο και αφετέρου στην αντιμετώπισή της σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Πιο συγκεκριμένα, η παθητική πυροπροστασία αφορά στην έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού, στην αποφυγή κατάρρευσης του κτιρίου και στην αποφυγή εξάπλωσης της σε άλλους χώρους ή κτίρια, ενώ η ενεργητική πυροπροστασία αφορά στην έγκαιρη ανίχνευση και προειδοποίηση για την έναρξη φωτιάς ή/και στην άμεση αντιμετώπισή της πριν καταστεί ανεξέλεγκτη.

Πρωταρχικός στόχος της εφαρμογής των μέτρων πυροπροστασίας αποτελεί η προστασία της ζωής αλλά και της υγείας των ατόμων που βρίσκονται εντός του κτιρίου σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η προστασία του ίδιου του κτιρίου και του περιεχομένου του, καθώς και η εμπόδιση και αποτροπή της φωτιάς να εξαπλωθεί από τον χώρο όπου αρχικά εκδηλώθηκε στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου ή και στα γειτονικά κτίρια και ακίνητα αποτελούν επίσης βασικοί στόχοι.

Η χρήση και το μέγεθος του κτιρίου, καθώς και οι ανάγκες των χρηστών είναι οι κύριοι άξονες που καθορίζουν τον τρόπο σχεδιασμού, τη διαστασιολόγηση, αλλά και τη θέση τοποθέτησης και εγκατάστασης των διαφόρων μέτρων πυροπροστασίας.  Δεδομένου ότι οι νέες απαιτήσεις πυροπροστασίας που τίθενται ενδέχεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του σχεδιασμού, η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», δύναται να υποστηρίξει τη μελέτη κάθε κτιρίου εφαρμόζοντας πλήρως όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της νέας νομοθεσίας, από τα πρώτα στάδια της μελέτης.

Ενδεικτικά, στα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνονται η σχεδίαση κατάλληλων οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου, η πυροδιαμερισματοποίηση, η πυραντίσταση των φερόντων δομικών στοιχείων των οδεύσεων και των πυροδιαμερισμάτων, οι απαιτήσεις για κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες και ράμπες, οι απαιτήσεις για απαγωγή καυσαερίων και θερμότητας, οι απαιτήσεις αντίδρασης των δομικών προϊόντων στη φωτιά. Αντίστοιχα, τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας αφορούν τα μόνιμα και φορητά μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, sprinklers), το σύστημα πυρανίχνευσης, το σύστημα χειροκίνητου συναγερμού, το σύστημα τοπικής κατάσβεσης και το σύστημα ανίχνευσης εύφλεκτων αερίων.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση σχετικά με τα ανωτέρω, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη της κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά και σχεδιαστικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα