Πως το Internet of Things (IoT) ενισχύει την ανάπτυξη των “Έξυπνων Πόλεων”

10 Ιουνίου 2022

Με τη συνδρομή της τεχνολογίας της πληροφορίας, ο κόσμος αλλάζει ραγδαία. Όλο και περισσότερες ενεργές συνδεόμενες συσκευές συμβάλλουν στον μετασχηματισμό τόσο των επιμέρους τομέων της καθημερινότητας, όσο και του οικείου αστικού περιβάλλοντος. Η τεχνολογία της πληροφορίας και το Internet of Things (IoT) ενσωματώνονται στις αστικές υποδομές με αποτέλεσμα την εμφάνιση και ανάπτυξη της έννοιας «Έξυπνη Πόλη».

Ο όρος «Εξυπνη Πόλη» δεν έχει συγκεκριμένο ορισμό και μπορεί να ερμηνευθεί ευρέως. Σε γενικές γραμμές:

Σε μια «Έξυπνη Πόλη» οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, τη διαχείριση των υποδομών της και του αστικού περιβάλλοντος.

Η λειτουργία της βασίζεται στις διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων, τόσο από τις αρχές της πόλης και τους επικεφαλής των υποδομών, όσο και από τους μεμονωμένους κατοίκους κατά περίπτωση. Για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων χρησιμοποιούνται συνδεδεμένοι αισθητήρες και συσκευές IoT.

Κατά ένα απλό ορισμό, το Internet of Things (IoT) περιγράφει το δίκτυο των  αντικειμένων — «πράγματα/συσκευές» — που έχουν ενσωματωμένα αισθητήρες, λογισμικό και άλλες τεχνολογίες με σκοπό τη σύνδεση και την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες συσκευές και συστήματα μέσω του Διαδικτύου.

Το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν έναν αστικό τρόπο ζωής. δημιουργεί μια αυξανόμενη ανάγκη για αποτελεσματική αστική διαχείριση, η οποία καθίσταται επιτακτικότερη στις μεγαλουπόλεις.

Εάν μια πόλη αναπτυχθεί με βάση το μοντέλο της «’Εξυπνης Πόλης» και την ενεργή χρήση του IoT και άλλων τεχνολογιών πληροφοριών προκύπτουν τα ακόλουθα οφέλη για τους κατοίκους της:

 • Βελτιωμένη απόδοση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • Αποτελεσματική διαχείριση συστημάτων δημόσιου φωτισμού
 • Βελτιωμένη κυκλοφοριακή ροή
 • Αυξημένη ευκολία και αποτελεσματικότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς
 • Γενική αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της πόλης
 • Κεντρική παρακολούθηση λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της πόλης
 • Αυξημένη οδική ασφάλεια και έγκαιρες υπηρεσίες μεταφοράς
 • Μείωση χρήσης πόρων και περιβαλλοντική βελτίωση
 • Συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων για διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας της πόλης.

Ο αριθμός των εγκατεστημένων ενεργών αισθητήρων είναι ήδη μεγάλος. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι η ευχέρεια του συνδυασμού τους με αποτέλεσμα την αύξηση των δυνατοτήτων για την εφαρμογή νέων λύσεων. Μερικά παραδείγματα τεχνολογιών IoT που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της μετάβασης στην έξυπνη πόλη είναι:

 • Αυτόνομα μέσα μαζικής μεταφοράς,
 • Έξυπνος οδικός φωτισμός που προσαρμόζει τη φωτεινότητα του αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν
 • Μετρητές ενεργειακών πόρων που αποστέλλουν μόνοι τους δεδομένα κατανάλωσης
 • Έξυπνα συστήματα μεταφορών (ITS)
 • ‘Έξυπνες λύσεις στάθμευσης που ενημερώνουν για τη διαθεσιμότητα των θέσεων
 • Ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες
 • Αισθητήρες μηχανικών υποδομών για την ανίχνευση έκτακτων περιστατικών
 • Αισθητήρες πλήρωσης κάδων απορριμμάτων για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών συλλογής τους

Όσο περισσότερο ενσωματώνεται το IoT στο αστικό περιβάλλον και στη καθημερινή ζωή των κατοίκων, τόσο περισσότερα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υποδομών θα είναι διαθέσιμα, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για περιβαλλοντική ανάπτυξη. Από τα παραπάνω προκύπτει, εύλογα, το συμπέρασμα πως από όλες τις τεχνολογίες που εμφανίστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, το IoT θα έχει τον ισχυρότερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη των πόλεων του μέλλοντος.

Ώθηση στα παραπάνω αναμένεται να δώσει και η εφαρμογή κινητής επικοινωνίας πέμπτης γενιάς (5G), καθώς αποτελεί ουσιαστικά τη «νέα ηλεκτρική ενέργεια» για το Inernet of Things.

Η σύγκριση του παρελθόντος με το παρόν δείχνει πως οι περισσότερες από τις πόλεις που έχουν δημιουργήσει ολόκληρα «οικοσυστήματα» IoT προσφέρουν στους κατοίκους τους πολλαπλά οφέλη κινητικότητας, ασφάλειας, υγειονομικής περίθαλψης και υψηλότερης απόδοσης. Η εμφάνιση νέων λύσεων καθιστά τις σύγχρονες πόλεις πιο βιώσιμες, πιο άνετες και ασφαλέστερες για τους πολίτες τους.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», συνεχώς δίπλα στις καινοτόμες τάσεις, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα.

Σύνταξη κειμένου: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, M.B.A. | Τομέας Αδειοδότησης Τεχνικών Έργων

Πηγή φωτογραφίας: mubasher.info

Τελευταία άρθρα