Σχεδιάζοντας Κτίρια με Πιστοποίηση LEED: Η Βιώσιμη Οδός προς την Βιομηχανία του Αύριο

1 Δεκεμβρίου 2023

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων αποτελούν μια σημαντική πτυχή στη βιομηχανία των ιδιωτικών έργων, και η προσέγγιση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) έχει εμφανιστεί ως ένας σημαντικός παράγοντας που προωθεί τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η πιστοποίηση LEED επηρεάζει τον σχεδιασμό των κτιρίων στον κλάδο των ιδιωτικών έργων, με έμφαση στη βιομηχανία.

 

 1. Ποια είναι η ουσία της Πιστοποίησης Leed στα κτίρια?

 Η πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) είναι ένα σύστημα πιστοποίησης που αξιολογεί τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική απόδοση των κτιρίων. Η πιστοποίηση LEED προωθεί τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία κτιρίων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και είναι ενεργειακά αποδοτικά.

Τα πιστοποιημένα κτίρια πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια σε διάφορες κατηγορίες, όπως η ενεργειακή απόδοση, η χρήση βιώσιμων υλικών, η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος, η διαχείριση των αποβλήτων και άλλες.

 

Οι κατηγορίες αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

 • Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση: Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Βιωσιμότητα των Υλικών: Επικεντρώνεται στη χρήση βιώσιμων και ανακυκλώσιμων υλικών κατά την κατασκευή και τη διαχείριση των υλικών.
 • Ποιότητα του Εσωτερικού Περιβάλλοντος: Αξιολογεί την ποιότητα του αέρα, το φυσικό φωτισμό, την ποιότητα του νερού και την άνεση των κατοίκων.
 • Εξοικονόμηση Νερού: Καλύπτει τη μείωση της κατανάλωσης νερού μέσω της χρήσης αποδοτικών τεχνολογιών και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
 • Και άλλες κατηγορίες: Συμπεριλαμβάνουν τη διαχείριση των αποβλήτων, την καινοτομία και την εκπαίδευση των χρηστών.

 

 1. Ποια είναι τα οφέλη της Πιστοποίησης Leed στα κτίρια?

Ανάλογα με την κατηγορία της πιστοποίησης (π.χ., LEED for Building Design and Construction, LEED for Existing Buildings, LEED for Neighborhood Development, κλπ.), τα οφέλη μπορεί να ποικίλουν, αλλά τα κύρια οφέλη περιλαμβάνουν:

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας: Τα κτίρια που πιστοποιούνται με το LEED είναι σχεδιασμένα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς για τις ενεργειακές υπηρεσίες και λιγότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
 • Εξοικονόμηση Νερού: Τα πιστοποιημένα κτίρια χρησιμοποιούν αποδοτικές τεχνολογίες διαχείρισης νερού, όπως συστήματα συλλογής βρόχινου νερού και υγροκλειδών που μειώνουν την κατανάλωση νερού.
 • Βελτίωση της Ποιότητας του Εσωτερικού Περιβάλλοντος: Η LEED αναγνωρίζει τη σημασία της ποιότητας του αέρα και του φυσικού φωτισμού στην υγεία και την ευημερία των κατοίκων και των εργαζομένων στα κτίρια.
 • Χαμηλότερο Κόστος Λειτουργίας: Τα κτίρια LEED είναι σχεδιασμένα για να έχουν χαμηλότερα κόστη λειτουργίας μέσω της μείωσης των ενεργειακών και υδατικών λογαριασμών, της μειωμένης συντήρησης και της μεγαλύτερης ανθεκτικότητας του εξοπλισμού.
 • Βελτίωση της Αξίας του Κτιρίου: Τα πιστοποιημένα κτίρια LEED συνήθως έχουν υψηλότερη αξία στην αγορά ακινήτων και προσελκύουν επενδυτές και ενοικιαστές.
 • Προώθηση της Βιωσιμότητας: Η πιστοποίηση LEED ενθαρρύνει τη βιομηχανία των κατασκευών να υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές και τεχνολογίες.
 • Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση: Τα κτίρια LEED προωθούν την εκπαίδευση των χρηστών τους και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

 

 1. Πως είναι ο σχεδιασμός με προοπτική πιστοποίησης Leed?

Ο σχεδιασμός με προοπτική πιστοποίησης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και συνεργασία από το αρχικό στάδιο του έργου.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • Ορισμός του Στόχου: Το πρώτο βήμα είναι η οριοθέτηση των στόχων και των απαιτήσεων της πιστοποίησης LEED. Καθορίζεται η επιθυμητή κατηγορία LEED (π.χ., LEED for New Construction, LEED for Existing Buildings), καθώς και τα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης.
 • Σύσταση Ομάδας: Δημιουργείται μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στόχων LEED. Αυτή η ομάδα πρέπει να συμπεριλαμβάνει αρχιτέκτονες, μηχανικούς, σχεδιαστές ενεργειακής απόδοσης και άλλους ειδικούς.
 • Σχεδιασμός με Βάση τα Κριτήρια LEED: Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια LEED για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή βιώσιμων υλικών, την σχεδίαση για ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και άλλες πτυχές.
 • Συνεργασία και Εκπαίδευση: Είναι σημαντικό να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας και της κατασκευαστικής ομάδας. Παράλληλα, εκπαιδεύονται τα μέλη της ομάδας και το προσωπικό του έργου σχετικά με τα πρότυπα και τις πρακτικές της πιστοποίησης LEED.
 • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Κατά την κατασκευή και την ανακαίνιση του κτιρίου, παρακολουθείτε η πρόοδος για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι LEED πληρούνται. Μετά την ολοκλήρωση, το κτίριο υποβάλλεται σε αξιολόγηση για την πιστοποίηση.
 • Υποβολή του Φακέλου: Ο φάκελος για την πιστοποίηση υποβάλλεται στον οργανισμό πιστοποίησης LEED και περιλαμβάνει τα απαραίτητα έγγραφα και τις αποδείξεις που επιβεβαιώνουν την συμμόρφωση με τα κριτήρια LEED.
 • Λήψη της Πιστοποίησης

 

 1. Ποια είναι τα επίπεδα Πιστοποίησης LEED?
 • Certified (Πιστοποίηση): Το κτίριο πρέπει να επιτύχει 40-49 βαθμούς από τους διαθέσιμους 110 βαθμούς.
 • Silver (Ασημένια): Το κτίριο πρέπει να επιτύχει 50-59 βαθμούς.
 • Gold (Χρυσή): Το κτίριο πρέπει να επιτύχει 60-79 βαθμούς.
 • Platinum (Πλατινένια): Το κτίριο πρέπει να επιτύχει 80 βαθμούς και άνω, προκειμένου να λάβει το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης.

 

Η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», παρακολουθώντας ανελλιπώς τις εξελίξεις και παραμένοντας ενημερωμένη σε σχέση με τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις στον χώρο των κατασκευών, είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τον βέλτιστο σχεδιασμό των έργων σας.

Σύνταξη: Ασλανίδου Δέσποινα | Διπλ. Πολ. Μηχανικός | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών  Έργων

Photo: Ανακτήθηκε 22/11/2023 από https://www.rakenapp.com/img/containers/assets/leed-certification-1646325138.jpg/31c663b0bafd823311050b1d70fd770f.webp

Τελευταία άρθρα