ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.)

1 Φεβρουαρίου 2019

Δεδομένου ότι παραπάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι συγκεντρωμένο σε πόλεις, διαμορφώνεται μια ανάγκη για βιώσιμο σχεδιασμό και τρόπους οργάνωσης της καθημερινότητας στον αστικό χώρο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων πρέπει να προσφερθούν λύσεις που θα διευκολύνουν την μετακίνηση των ανθρώπων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την καλύτερη επικοινωνία και διακυβέρνηση. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να γίνουν με μια φιλική προσέγγιση προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Αστικής Κινητικότητας, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνεχής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα.

Το ΣΒΑΚ ως στρατηγικό σχέδιο, δεν αποτελεί μία μελέτη πολεοδομικού, κυκλοφοριακού, συγκοινωνιακού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Οι σημαντικότερες διαφορές τους είναι κατά κύριο λόγο οι εξής:

  1. Επικεντρώνονται στον άνθρωπο και όχι στην κυκλοφορία των οχημάτων
  2. Ο βασικός τους στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής αντί της βελτίωσης της χωρητικότητας του οδικού δικτύου για την διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής
  3. Προϋποθέτουν προσεγγίσεις ενιαίου σχεδιασμού (μεταφορών, χρήσεων γης, περιβάλλοντος, κοινωνικής συνοχής, κλπ) και όχι μόνο θεματική προσέγγιση
  4. Βασίζονται σε διεπιστημονική προσέγγιση με συμμετοχή επιστημόνων πολλών ειδικοτήτων
  5. Δεν περιορίζονται από διοικητικά όρια περιοχών αλλά εκτείνονται γεωγραφικά με βάση λειτουργικά κριτήρια
  6. Προϋποθέτουν την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης
  7. Βασίζονται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του επισπεύδοντος φορέα.

Στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί το Εθνικό Δίκτυο Σ.Β.Α.Κ., μία πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενεργοποίηση των ελληνικών πόλεων που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση και υλοποίηση Σ.Β.Α.Κ. Μέχρι στιγμής στο Δίκτυο συμμετέχουν πανελληνίως 19 δήμοι, μεταξύ των οποίων οι: Δ. Θεσσαλονίκης, Δ. Περιστερίου, Δ. Πατρέων, Δ. Λαρισαίων, Δ. Κορδελιού-Ευόσμου, Δ. Τρικκαίων, Δ. Σερρών, Δ. Καβάλας, Δ. Θέρμης, Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δ. Θερμαϊκού. Η Λάρισα είναι η πρώτη πόλη που βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης ΣΒΑΚ, ενώ άλλοι δήμοι της χώρας, όπως ο Δ. Τρικκαίων, βρίσκονται στο στάδιο της εκπόνησης και εγκρίσεων Σ.Β.Α.Κ.

Τα στελέχη του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη όλων των αναπτυξιακών στρατηγικών που παράγουν ατομική και συλλογική ευημερία και πρόοδο.

.

Επιμέλεια Κειμένου:

Τώνια Παπανικολάου, Αρχιτέκτων, Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

(πηγή: http://sumpnet.gr

Τελευταία άρθρα