Ταυτότητα Ομίλου

Συνεχίζοντας οι εταιρείες μας με τις ίδιες αρχές, αξίες και στόχους την προσπάθεια που ξεκίνησε το 1992, παρέχοντας ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, έχουν πετύχει να κατέχουν ως όμιλος σήμερα ηγετική θέση στο χώρο, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών.

Βασικός συντελεστής της επιτυχημένης μας πορείας – και το μεγαλύτερο κεφάλαιο – είναι το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου που σήμερα απαρτίζεται από περισσότερους από 450 συνεργάτες – επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Καθημερινά και με βαθιά γνώση του αντικειμένου τους, τα στελέχη υποστηρίζουν το σύνολο των ενεργειών και έργων του ομίλου, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες σε περισσότερες από 6.500 πελάτες και επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, καθώς και σε δομές και έργα του δημοσίου τομέα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Όραμα

  • Αρχή μας το τρίπτυχο γνώση – ποιότητα – συνέπεια και με εργαλείο τη συνεχή βελτίωση μας, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής στάθμης, συμβάλλοντας τα μέγιστα για τους πελάτες μας, την οικονομία και την κοινωνία.
  • Αποστολή μας ο προσανατολισμός στην ολική εξυπηρέτηση και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες, καλύπτοντας πάντα με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους με το βέλτιστο δυνατό κόστος.
  • Μαζί συνεχίζουμε με ηθικές αξίες, υπομονή, επιμονή και στόχο την αναπτυξιακή μας πορεία, δίνουμε αξία στους πελάτες μας και διατηρούμε την ηγετική θέση στον κλάδο μας.
  • Επιχειρηματική Στρατηγική μας η διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης του ομίλου μας στην αγορά με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση στις δραστηριότητες μας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο και τη βάση για την επιτυχημένη πορεία του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Για τον λόγο αυτόν ο όμιλος επενδύει συνεχώς στην ολοκληρωμένη και διαρκή εκπαίδευση των στελεχών του, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη τους σε επαγγελματικό, προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών για τους πελάτες του.

Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου στελεχώνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, οικονομολόγους, ιατρούς εξειδικευμένους στην υγιεινή της εργασίας και της επιχειρηματικότητας και μια ομάδα στελεχών διοικητικού προσωπικού που εργάζεται σε ιδανικό περιβάλλον, με ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κατά την εικοσιπενταετή διαδρομή του ο όμιλος ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει αναπτύξει την εταιρική της κουλτούρα που διέπεται από αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και στοχεύει στην εφαρμογή και το συνδυασμό τεσσάρων βασικών αξόνων αειφόρου ανάπτυξης, ήτοι την Κοινωνία, την Αγορά, τους Εργαζόμενους και το Περιβάλλον.

Με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, την εξέλιξη του επιχειρείν και την προστασία του περιβάλλοντος και με σύμμαχο το ανθρώπινο δυναμικό του, υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.” (1992) αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και αρτιότερα στελεχωμένη μελετητική και συμβουλευτική εταιρεία στον Βορειοελλαδικό και όχι μόνο χώρο. Βασιζόμενη στο τρίπτυχο γνώση – ποιότητα – συνέπεια παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (μελέτη, επίβλεψη και αδειοδότηση σύνθετων τεχνικών έργων) υποστηρίζοντας στην πράξη όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας αλλά και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα. Επί σειρά ετών λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια και άλλους θεσμικούς φορείς.

“ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.” (1999) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, Πιστοποίησης Προϊόντων και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η “Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί” (2006) προσφέρει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων για: Μονάδες Μεταποίησης, Βιομηχανίες, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (logistic centers), Εμπορικές Αποθήκες, Τουριστικά Καταλύματα, Καταστήματα Εμπορίας Τροφίμων, Πρατήρια Υγρών και Αερίων Καυσίμων, Συνεργεία – Σταθμούς αυτοκινήτων, ΙΚΤΕΟ, Εμπορικά Κέντρα, Κτίρια Γραφείων, Κτίρια Υγείας, Εκπαιδευτήρια, Κατοικίες, Δημόσια Έργα.

Η “LEVER LEΑRNING Ι.Κ.Ε.” (2012) παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών, με γνώμονα τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης που έχει ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των στελεχών και της ανταγωνιστικότητάς της. Οι υπηρεσίες της αναπτύσσονται σε τρείς βασικούς τομείς και ο συνδυασμός τους διαμορφώνει μεθοδολογίες και πρακτικές για ουσιαστική βελτίωση των στελεχών και δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην επιχείρηση.

Η “POINTERS PROPERTY SERVICES Α.Ε.” (2016) αποτελεί μια πρότυπη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης, εκτίμησης και προώθησης ακινήτων, η οποία στελεχώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες από τον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο και απευθύνεται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς καθώς και Επιχειρήσεις, Ιδιοκτήτες ακινήτων, Τράπεζες, Ιδρύματα, Κληροδοτήματα, Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π), Real Estate Investment Trusts (R.E.I.T.s) και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όλες οι εταιρείες του ομίλου είναι πιστοποιημένες κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Οι εταιρείες στεγάζονται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και χώρους γραφείων εμβαδού 2.500 τ.μ..
Ο όμιλος, πέρα από τα κεντρικά γραφεία στην Θεσσαλονίκη, διαθέτει επίσης υποκαταστήματα στην Αθήνα, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας μέσω του εκτενούς δικτύου συνεργατών του.