ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

19 Οκτωβρίου 2018

Εναλλακτική μέθοδος στο ζήτημα της αειφόρου διαχείρισης των ολοένα και αυξανόμενων κτηνοτροφικών και οργανικών αποβλήτων, αποτελούν οι Μονάδες Παραγωγής Βιοαερίου, οι οποίες βασίζουν τη λειτουργία τους στην ανακύκλωση των θρεπτικών και οργανικών ουσιών, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εντός των εγκαταστάσεων, οι μικροοργανισμοί διασπούν και μετασχηματίζουν τα απόβλητα της βιομάζας, με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου των οργανικών αποβλήτων και  την παραγωγή βιοαερίου.

Η παραγωγή και η χρήση του βιοαερίου μπορεί να επιφέρει πολλά και σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας.

Ειδικότερα, αποτελεί Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, ενώ αναβαθμισμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κίνηση ή τη θέρμανση.

Οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου αποτελούν εργοστάσια υψηλών προδιαγραφών, ειδικά προσαρμοσμένα στον τύπο της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης. Ενδεικτικά οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν δεξαμενές εισαγωγής, αποθήκευσης καταλυτών, χωνευτές, αντλίες, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και υποστηρικτικούς οικίσκους (μετασχηματιστών, ηλεκτρογεννητριών κλπ).

Στη Delta Engineering, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τις απαιτήσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων παραγωγής βιοαερίου, αναλαμβάνουμε τόσο τη μελέτη όσο και την αδειοδότηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Με σκοπό την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του βιοαερίου, ένας μεγάλος αριθμός εργοστασίων, με αγροτική και βιομηχανική πρώτη ύλη, έχει ήδη εγκατασταθεί και ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη όλων των αναπτυξιακών στρατηγικών που παράγουν ατομική και συλλογική ευημερία και πρόοδο.

Τελευταία άρθρα