Αλλάζει και επιταχύνεται ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών

21 Μαΐου 2021

Με Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2090/20-05-20121) το ηλεκτρονικό σύστημα «e-Άδειες» αναβαθμίζεται προκειμένου η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4759/2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, «Στόχος είναι οι οικοδομικές άδειες να εκδίδονται πιο γρήγορα και πιο απλά, χωρίς ταλαιπωρία για πολίτες, μηχανικούς και επενδυτές. Για αυτούς τους λόγους  ενοποιείται και απλοποιείται η διαδικασία έκδοσής τους με καλύτερο διαχωρισμό των σταδίων ευθύνης, αναδεικνύοντας τον επιτελικό ρόλο των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) στον έλεγχο των όρων, προϋποθέσεων και μεγεθών δόμησης και αναγνωρίζοντας τον ρόλο των μηχανικών στον άρτιο τεχνικό σχεδιασμό των κατασκευών σε επίπεδο μελέτης και επίβλεψης κάθε έργου.»

Συγκεκριμένα, πλέον, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες»:

  • Στις κατηγορίες τρόπου έκδοσης αδειών 1 και 2 (βάσει του ν.4495/2017) εκδίδεται υποχρεωτική (ήταν προαιρετική) προέγκριση οικοδομικής άδειας. Επιγραμματικά οι άδειες αυτές αφορούν σε ανέγερση και προσθήκες μεγάλων κτιρίων, σε πλήθος περιπτώσεων της εκτός σχεδίου δόμησης,  καθώς και κατασκευές σε διατηρητέα κτίρια ή σε ιστορικούς τόπους, σε παραδοσιακούς ή παλιούς οικισμούς, σε επαφή με ρέματα ή αιγιαλό και στις περιπτώσεις τοποθέτησης υπόγειων δεξαμενών καυσίμων. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία προέγκρισης πραγματοποιείται ο ουσιαστικός έλεγχος για την πιστοποίηση του δικαιώματος έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Στη συνέχεια, με ευθύνη του μηχανικού, υποβάλλεται ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες μελέτες, τα δικαιολογητικά και τις εγκρίσεις και κατόπιν οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά και αυτόματα. Τότε, ο αριθμός οικοδομικής αδείας αναρτάται στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.
  • Για την κατηγορία 3, η προέγκριση παραμένει προαιρετική, ενώ σε περίπτωση που δεν προηγείται η έκδοση της εξακολουθεί να απαιτείται η βεβαίωση όρων δόμησης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Η κατηγορία αυτή αφορά στην πλειονότητά των κτιρίων καθώς αφορά σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους ανέγερση ή προσθήκη, σε εκτός σχεδίου δόμηση περιοχών όπου υφίσταται κτηματογράφηση ή πολεοδομικός σχεδιασμός, σε αλλαγή χρήσης και εσωτερικές διαρρυθμίσεις νομίμως υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και σε διάφορες εργασίες περιβάλλοντος χώρου όπως περιτοιχίσεις, πισίνες κ.α.
  • Σε περίπτωση άδειας νομιμοποίησης, επισυνάπτεται κατά το στάδιο της προέγκρισης η έκθεση αυτοψίας, εφόσον υπάρχει, η απόφαση επιβολής προστίμου ή/και η σχετική δήλωση υπαγωγής αυθαιρέτου σε διατάξεις νόμων αναστολής επιβολής κυρώσεων.
  • Ειδικά για τις Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο σύστημα από τον Διαχειριστή πριν από τον χρόνο λήξης της ισχύος της έγκρισης, για την ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ. περί της ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών.
  • Εκδίδεται η προβλεπόμενη βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, δια της υποβολής αίτησης με την ταυτόχρονη υποβολή των εγκρίσεων άλλων φορέων ή συλλογικών οργάνων, εφόσον αυτές απαιτούνται. Το συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνει πλειάδα οικοδομικών εργασιών κυρίως συντήρησης, επισκευών και ανακαινίσεων, που δεν απαιτούν έκδοση Οικοδομικής Άδειας ή Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Από τα παραπάνω και όπως δήλωσε και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η επιτάχυνση και απλοποίηση στην έκδοση οικοδομικών αδειών, βάζει φρένο στην καθυστέρηση και ταλαιπωρία των πολιτών, των μηχανικών και των επενδυτών. Γίνεται ακόμη ένα ακόμη βήμα για την αυτοματοποίηση όλης της διαδικασίας έτσι ώστε το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης e-Άδειες να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό και σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο.

Τα έμπειρα σε ζητήματα αδειοδοτήσεων στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας αδιαλείπτως τις εξελίξεις, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για την ταχύτερη και αρτιότερη αδειοδότηση των έργων σας.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων

Πηγή φωτογραφίας: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Building_permit.jpg

Τελευταία άρθρα