Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις

3 Απριλίου 2020

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις» του οποίου η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020, περιλαμβάνει τροποποιήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας υπέρ των τουριστικών επενδύσεων. Ουσιαστικά, οι διατάξεις του επεκτείνουν τις ευεργετικές ρυθμίσεις που είχαν θεσπιστεί από το 2013 (Ν. 4179/2013) έως σήμερα για διάφορες μορφές μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων, όπως ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα και άλλους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα,  εισάγεται μεταβατική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία εκτάσεις στον παλαιό αιγιαλό, που πριν ένα χρόνο είχαν χαρακτηριστεί κοινόχρηστες, κατ’ εξαίρεση μπορούν να πωληθούν αρκεί ο ενδιαφερόμενος να είχε υποβάλλει αίτημα εξαγοράς πριν την έκδοση του Ν. 4607/2019. Με τον Ν. 4607/2019 είχε νομοθετηθεί για πρώτη φορά ότι ο παλαιός αιγιαλός παύει να ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και ανήκει στη δημόσια κτήση. Ως εκ τούτου, όλες οι δημόσιες εκτάσεις στον παλαιό αιγιαλό χαρακτηρίστηκαν «κοινόχρηστες», με αποτέλεσμα να μην μπορούν να  εξαγορασθούν. Μέχρι τη θέσπιση του Ν. 4607/2019, αρκετοί επενδυτές είχαν υποβάλλει αίτημα εξαγοράς τμημάτων παλαιού αιγιαλού, κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 4377/1929 (Α’ 285), για την επέκταση ή δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων εντός της ζώνης του παλαιού αιγιαλού. Ωστόσο ο Ν. 4607/2019 δεν περιλάμβανε καμία μεταβατική ρύθμιση για τα αιτήματα εξαγοράς που είχαν υποβληθεί μέχρι την θέσπισή του. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει, η μεταβατική ρύθμιση που εισάγεται από το παρόν σχέδιο νόμου, και αφορά σε περιπτώσεις αιτημάτων που είχαν ήδη υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4607/2019 σχετικά με την εξαγορά τμημάτων παλαιού αιγιαλού με σκοπό την επέκταση υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων ή την εξυπηρέτηση και δημιουργία ώριμων νέων τουριστικών εγκαταστάσεων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ήδη εκδοθεί μέχρι τις 24.04.2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4607/2019). Επομένως, ανοίγει ένα σημαντικό «παράθυρο» για την επέκταση υφιστάμενων ή και την ίδρυση νέων τουριστικών δραστηριοτήτων στον αιγιαλό.

Επίσης, υπέρ των τουριστικών επενδύσεων, είναι και οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου σε περιπτώσεις που δασικές εκτάσεις βρίσκονται εντός της έκτασής τους. Συγκεκριμένα, δημόσια δάση ή ιδιωτικές δασικές εκτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στα όρια οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, προσμετρώνται στην επιφάνεια του γηπέδου ως προς την αρτιότητα αρκεί η συνολική έκταση της επένδυσης να είναι άνω των 50 στρεμμάτων. Συμπερασματικά, εάν κάποιος διαθέτει γήπεδο του οποίου η επιφάνεια δεν πληροί την απαιτούμενη αρτιότητα για τη δόμηση, μπορεί, έπειτα από Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να συμπεριλάβει σε αυτό δασικές εκτάσεις ακόμα κι αν δεν του ανήκουν για να γίνει το οικόπεδο οικοδομήσιμο με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το 10 % του τελικώς διαμορφωμένου γηπέδου.

Τέλος, η ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση του Ν. 4179/2013, σύμφωνα με την οποία οδικά δίκτυα που διατρέχουν την έκταση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ή Περιοχές Οργανωμένης Τουριστικής  Ανάπτυξης δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών, πλέον επεκτείνεται σε όλες τις μορφές μεγάλων τουριστικών αναπτύξεων, όπως ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, Επομένως, η έκταση σημαντικών τουριστικών επενδύσεων ακόμα κι αν περνάει μέσα από αυτές δρόμος, θεωρείται ως ενιαίο σύνολο τόσο για τον υπολογισμό της αρτιότητας όσο και για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης και εκμετάλλευσης, καθώς και της πυκνότητας κλινών ανά στρέμμα. Επιπλέον, η υλοποιούμενη δόμηση μπορεί να τοποθετείται σε οποιοδήποτε τμήμα του ακινήτου.

Εν κατακλείδι, οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση νέων τουριστικών υποδομών αλλά και στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής επενδυτικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση την τουριστική ανάπτυξη στη χώρα.

.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του  Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με σημαντική δραστηριότητα ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων project παρακολουθούν επιστάμενα τις αναπτυξιακές εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα και την άρτια τεχνική υποστήριξη των έργων σας.

.

Συντάκτρια: Αυγουστάκη Δήμητρα | MPLAN Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης Α.Π.Θ., MSc |Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης Επενδύσεων

Πηγή εικόνας: https://www.pxfuel.com/en/free-photo-qnapw

Τελευταία άρθρα