Η Σημασία της Επιχειρησιακής Συνέχειας σήμερα

13 Απριλίου 2020

Με δεδομένη τη σημερινή κατάσταση στη χώρα που επιβάλλει μία σειρά αυστηρών μέτρων και περιορισμών με σκοπό την προστασία όλων μας από τον νέο κορονοϊό COVID-19, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι σχεδόν κάθε εταιρεία ή οργανισμός αντιμετωπίζει πλέον μία πρωτόγνωρη συνθήκη σχετικά με την λειτουργία του. Πρόκειται δηλαδή για μία διαταραχή της ομαλής λειτουργίας τους.

Οι ειδικές αυτές συνθήκες λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις εάν δεν έχει προηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία τόσο σε προληπτικά όσο και σε κατασταλτικά μέτρα. Χρειάζεται μία ολιστική διαδικασία διαχείρισης που να αναγνωρίζει πιθανές απειλές για κάθε επιχείρηση, καθώς και τις επιπτώσεις τους, που θα τη βοηθήσουν όταν θα κληθεί να τις αντιμετωπίσει.

Σήμερα αποδεικνύεται στην πράξη το πόσο πολύ σημαντικό είναι να καταρτίζονται από πριν σχέδια και δράσεις για να προλαμβάνονται -στο μέτρο του δυνατού- κάθε είδους διαταραχές, μικρές, μεσαίες αλλά κυρίως μεγάλες, όπως αυτή που όλοι δυστυχώς βιώνουμε το τελευταίο διάστημα. Το ίδιο σημαντικό όμως είναι και κατά την διάρκεια των διαταραχών να είναι όλοι προετοιμασμένοι να υλοποιήσουν αποτελεσματικά και καίρια όσα ορθά προβλέπονται από τον σχεδιασμό, ώστε να διασφαλίζεται αυξημένο ποσοστό λειτουργίας αλλά και να ελαχιστοποιούνται το δυνατόν περισσότερο οι τυχόν βραχυπρόθεσμες ή/και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Βέβαια, η πανδημία του νέου κορονοϊου COVID-19 έχει προκαλέσει τέτοια ευρεία διαταραχή στο σύνολο της κοινωνίας και εν γένει στην ανθρώπινη δραστηριότητα, που οι επιπτώσεις για το επιχειρείν είναι αναπόφευκτες και πολλές από αυτές ήταν δύσκολο να προβλεφθούν.

Το πρότυπο ISO 22301, όμως, παρέχει το πλέον αποτελεσματικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και συμβάλλει στην επίδειξη εκ μέρους των επιχειρήσεων στα ενδιαφερόμενα τους μέρη (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κλπ) ότι η ικανότητα της επιχειρησιακής τους συνέχειας είναι κατάλληλη για το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους.

Πιο αναλυτικά, παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των πιθανών διαταραχών κάθε εταιρείας ή οργανισμού με σκοπό:

  • την αυξημένη ανθεκτικότητα και ανταπόκριση τους κατά την αντιμετώπιση οποιασδήποτε επιχειρηματικής απειλής,
  • τη βελτιωμένη ικανότητα τήρησης και εφαρμογής των κρίσιμων επιχειρηματικών διεργασιών κατά τις περιόδους αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ή έκτακτων προβλημάτων,
  • την αυξημένη ικανότητα αντιμετώπισης διακοπών λειτουργίας και προστασίας του ονόματος και της φήμης των επιχειρήσεων.

Η Delta Engineering –Σύμβουλοι Μηχανικοί-, μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, πέραν της πιστοποίησης της για την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001) είναι επίσης πιστοποιημένη και εφαρμόζει επί σειρά ετών και Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301, η σημασία του οποίου σήμερα εμφαίνεται περισσότερο από ποτέ, καθώς βοηθάει πολύ στη διαχείριση της κρίσης, αλλά σίγουρα δεν εκμηδενίζει τις επιπτώσεις της παρούσας διαταραχής.

Συντάκτης: Κωστής Κ. Τζάκης | Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός | Υπεύθυνος Τμήματος Διοικητικής Οργάνωσης και Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (I.M.S.) της Delta Engineering –Σύμβουλοι Μηχανικοί

Τελευταία άρθρα