ΜΕΛΕΤΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ LIDL HELLAS ΣΤΗ ΠΟΛΙΧΝΗ

8 Μαρτίου 2019

Εγκαινιάστηκε πρόσφατα το νέο κατάστημα της LIDL Hellas στη Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, ανέλαβε πλήρως την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών και συγκεκριμένα την προμελέτη, τις οριστικές μελέτες καθώς, τη σύνταξη των μελετών εφαρμογής και την επίβλεψη του έργου.

Επίσης, ανέλαβε με επιτυχία την αδειοδότηση του ακινήτου στα πλαίσια έκδοσης Οικοδομικής Άδειας, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Το έργο αδειοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, βάσει του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση και λειτουργία του καταστήματος που τέθηκε εξ’ αρχής από την εταιρεία.

Το εν λόγω κατάστημα, αποτελεί πρότυπο κτίριο, ο σχεδιασμός του οποίου έχει ως στόχο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου καταστήματος εντός του αστικού ιστού της πόλης. Οι νέες σύγχρονες προδιαγραφές αντανακλώνται σε όλους τους χώρους και τις οπτικές του κτιρίου, διαφοροποιώντας το αισθητά σε σχέση με τα καταστήματα της εταιρείας που βρίσκονται συνήθως εκτός αστικού ιστού.

Το κτίριο αποτελείται από τέσσερα επίπεδα, με δύο επίπεδα χώρων στάθμευσης (ισόγειο και υπόγειο), χώρο πώλησης στον 1ο όροφο και βοηθητικούς χώρους στο 2ο όροφο.

Επίσης, ο σχεδιασμός του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, έγινε με γνώμονα την βέλτιστη ένταξη του νέου κτιρίου στον αστικό ιστό της Πολίχνης, με έμφαση στη δημιουργία χώρων πρασίνου, προς όφελος των περίοικων.

Οι έμπειροι Αρχιτέκτονες  και Πολιτικοί Μηχανικοί της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, οι οποίοι εξειδικεύονται στο λεπτομερή σχεδιασμό καταστημάτων και μεγάλων εγκαταστάσεων των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στελέχωσαν τις Ομάδες Εργασίας, για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών της οικοδομικής αδείας και της μελέτης εφαρμογής του έργου.

Η Αρχιτεκτονική μελέτη και η Μελέτη εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση του ακινήτου, τις προεγκρίσεις και τις εγκρίσεις των δημόσιων υπηρεσιών, τα δεδομένα  της εδαφοτεχνικής μελέτης, την έντονη κλίση του περιβάλλοντα χώρου και τον υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, εξασφάλισε την ορθή χωροθέτηση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, με γνώμονα:

  • την κάλυψη των πολεοδομικών απαιτήσεων,
  • την αξιοποίηση των πολεοδομικών μεγεθών,
  • την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος,
  • τη βέλτιστη πρόσβαση των πελατών στο κατάστημα.
  • την εφαρμογή των προδιαγραφών της εταιρίας και την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες του ακινήτου.

Παράλληλα, ομάδες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών της εταιρείας “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.” μελέτησαν την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στο σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου, δίνοντας έμφαση:

  • στην εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού επιτυγχάνοντας την ανάκτηση θερμότητας και εξασφαλίζοντας τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης και
  • στην εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχων της λειτουργίας του καταστήματος με στόχο την χαμηλότερη κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος,  κατά την Επίβλεψη του Έργου, από εξειδικευμένο και έμπειρο κλιμάκιο μηχανικών όλων των ειδικοτήτων  για έργα σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων, εξασφαλίστηκε, ο λεπτομερής έλεγχος της κατασκευής για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή των μελετών, η τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης με σκοπό την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα