ΜΕΛΕΤΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ LIDL HELLAS ΣΤΗ ΠΟΛΙΧΝΗ

8 Μαρτίου 2019

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, ανέλαβε την εκπόνηση των οριστικών μελετών και τη συνολική Αδειοδότηση, την Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής καθώς και τη Επίβλεψη του νέου καταστήματος της LIDL Hellas στην Κατερίνη (Ανδρομάχη), ως προσθήκη κατ’ επέκταση υφιστάμενου καταστήματος, που εγκαινιάζεται σήμερα, με εμβαδόν 1.780 τμ.

Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν και αφορούν τις ανεγέρσεις Νέων Πρότυπων Καταστημάτων της Lidl Hellas, με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές και απαιτήσεις της εταιρείας.

Οι έμπειροι Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, οι οποίοι εξειδικεύονται στο λεπτομερή σχεδιασμό καταστημάτων και μεγάλων εγκαταστάσεων των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στελέχωσαν τις Ομάδες Εργασίας για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών της οικοδομικής αδείας και της μελέτης εφαρμογής του έργου.

Η Αρχιτεκτονική μελέτη και η Μελέτη εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση του ακινήτου, τις προεγκρίσεις και τις απαιτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών, εξασφάλισε την ορθή χωροθέτηση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, με γνώμονα:

 • την κάλυψη των πολεοδομικών απαιτήσεων,
 • την αξιοποίηση των πολεοδομικών μεγεθών,
 • την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος,
 • τη βέλτιστη πρόσβαση των πελατών στο κατάστημα,
 • την εφαρμογή των προδιαγραφών της εταιρίας και την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες των ακινήτων.

Παράλληλα, ομάδες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών της εταιρείας “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.” μελέτησαν την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στο σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου, δίνοντας έμφαση:

 • στην εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού επιτυγχάνοντας την ανάκτηση θερμότητας και εξασφαλίζοντας τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης και
 • στην εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχων της λειτουργίας του καταστήματος με στόχο την χαμηλότερη κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, κατά την Επίβλεψη του Έργου από εξειδικευμένο και έμπειρο κλιμάκιο μηχανικών όλων των ειδικοτήτων για έργα σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων, εξασφαλίστηκε ο λεπτομερής έλεγχος της κατασκευής για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή των μελετών, η τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης με σκοπό την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Τη Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εμπιστεύονται και έχουν αναπτύξει ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στη διάρκεια των ετών, ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα του εμπορίου τροφίμων, του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου καυσίμων, της παροχής υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης καθώς και οι μεγαλύτεροι φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι αριθμοί της εταιρείας, αποτελούν συνώνυμα της ποιότητας και της επιτυχούς πορείας της:

 • 2.000+ έργα και μελέτες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • 1.100+ τακτοποιήσεις αυθαιρέτων σύνθετων έργων
 • 800+ επιβλέψεις κτιριακών έργων και έργων κάθε κλίμακας
 • Πελατολόγιο πάνω από 1.500 Εταιρείες και Ομίλους, μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτεροι όμιλοι και funds των επιχειρηματικών κλάδων της χώρας

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα