ΜΕΛΕΤΗ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ LIDL HELLAS

22 Φεβρουαρίου 2019

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, ανέλαβε την σύνταξη των οριστικών μελετών και την Αδειοδότηση, καθώς και τις Μελέτες Εφαρμογής των νέων καταστημάτων της LIDL Hellas στην Έδεσσα και στη Λάρισα, που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα, με εμβαδόν 2.000 τ.μ. έκαστο.

Τα έργα ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν και αφορούν τις ανεγέρσεις Νέων Πρότυπων Καταστημάτων της Lidl Hellas, με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές και απαιτήσεις της εταιρείας.

Οι έμπειροι Αρχιτέκτονες  και Πολιτικοί Μηχανικοί της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, οι οποίοι εξειδικεύονται στο λεπτομερή σχεδιασμό καταστημάτων και μεγάλων εγκαταστάσεων των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στελέχωσαν τις Ομάδες Εργασίας, για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών της οικοδομικής αδείας και της μελέτης εφαρμογής του έργου.

Η Αρχιτεκτονική μελέτη και η Μελέτη εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση του ακινήτου, τα δεδομένα  της εδαφοτεχνικής μελέτης, τις προεγκρίσεις και τις απαιτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών, εξασφάλισε την ορθή χωροθέτηση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, με γνώμονα:

 • την κάλυψη των πολεοδομικών απαιτήσεων,
 • την αξιοποίηση των πολεοδομικών μεγεθών,
 • την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος,
 • τη βέλτιστη πρόσβαση των πελατών στο κατάστημα,
 • την εφαρμογή των προδιαγραφών της εταιρίας και την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες των ακινήτων.

Ιδιαίτερο στοιχείο κατά τον σχεδιασμό αποτέλεσε η θέση των ακινήτων και οι ιδιαιτερότητες αυτών με αποτέλεσμα κατά την μελέτη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις του Δήμου ως προς την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε συνάρτηση πάντα με τις αρχές σχεδιασμού και τις προδιαγραφές της εταιρίας  για την εύρυθμη  λειτουργία του καταστήματος.

Παράλληλα, ομάδες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών της εταιρείας “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.” μελέτησαν την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στο σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου, δίνοντας έμφαση:

 • στην εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού επιτυγχάνοντας την ανάκτηση θερμότητας και εξασφαλίζοντας τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης και
 • στην εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχων της λειτουργίας του καταστήματος με στόχο την χαμηλότερη κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τη Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εμπιστεύονται και έχουν αναπτύξει ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στη διάρκεια των ετών, ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα του εμπορίου τροφίμων, του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου καυσίμων, της παροχής υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης καθώς και οι μεγαλύτεροι φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι αριθμοί της εταιρείας, αποτελούν συνώνυμα της ποιότητας και της επιτυχούς πορείας της:

 • 2.000+ έργα και μελέτες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • 100+ τακτοποιήσεις αυθαιρέτων σύνθετων έργων
 • 400+ επιβλέψεις κτιριακών έργων και έργων κάθε κλίμακας
 • Πελατολόγιο πάνω από 1.500 Εταιρείες και Ομίλους όλων των επιχειρηματικών κλάδων

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα