ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ LIDL HELLAS ΣΤΗ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 Μαρτίου 2018

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, ανέλαβε την Αδειοδότηση, Μελέτη Εφαρμογής και Επίβλεψη του νέου καταστήματος της LIDL Hellas στην Περαία Θεσσαλονίκης, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα.

Το έργο που ολοκληρώθηκε, αφορά στην ανέγερση Νέου Πρότυπου Καταστήματος της Lidl Hellas εμβαδού 2,5 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, με βάση τις τελευταίες προδιαγραφές και απαιτήσεις της εταιρείας, σε ιδιόκτητο ακίνητο 12,5 στρεμμάτων, με ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις λόγω της έντονης μορφολογίας του φυσικού εδάφους.

Οι έμπειροι Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες της Delta Engineering, οι οποίοι εξειδικεύονται στο λεπτομερή σχεδιασμό και στην επίβλεψη, καταστημάτων και μεγάλων εγκαταστάσεων των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στελέχωσαν τις Ομάδες Εργασίας, για την εκπόνηση της  αρχιτεκτονικής μελέτης της οικοδομικής αδείας, της μελέτης εφαρμογής και της επίβλεψης του έργου.

Η Αρχιτεκτονική μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση του ακινήτου αλλά και των όμορων κτισμάτων, τα δεδομένα  της εδαφοτεχνικής μελέτης, τις προεγκρίσεις και τις απαιτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών, εξασφάλισε την ορθή χωροθέτηση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, με γνώμονα:

 • την κάλυψη των πολεοδομικών απαιτήσεων,
 • την αξιοποίηση των πολεοδομικών μεγεθών,
 • την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος,
 • την διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων στάθμευσης εξυπηρέτησης και
 • τη βέλτιστη πρόσβαση των πελατών στο κατάστημα.

Η Μελέτη Εφαρμογής που εκπονήθηκε ικανοποιεί ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις στον περιβάλλοντα χώρο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στο ακίνητο, όπως, η έντονη κλίση του, τα όμορα κτίσματα με μεγάλες υψομετρικές διαφορές, η μικρή απορροφητικότητα του εδάφους, ο πολύ υψηλός υδροφόρος ορίζοντας και άλλα δυσμενή γεωλογικά δεδομένα της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες για:

 • τα σύνθετα υπόγεια και υπέργεια συστήματα διαχείρισης όμβριων υδάτων εσωτερικά του ακινήτου και
 • η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου από συρματοκιβώτια τόσο για την κάλυψη των υψομετρικών διαφορών όσο και ως μέσο αποστράγγιση.

Παράλληλα, ομάδες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών της εταιρείας “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.” μελέτησαν την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στο σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου, δίνοντας έμφαση:

 • στην εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού επιτυγχάνοντας την ανάκτηση θερμότητας και εξασφαλίζοντας τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης και
 • στην εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχων της λειτουργίας του καταστήματος με στόχο την χαμηλότερη κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος,  κατά την Επίβλεψη του Έργου, από εξειδικευμένο και έμπειρο κλιμάκιο μηχανικών όλων των ειδικοτήτων  για έργα σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων, εξασφαλίστηκε, ο λεπτομερής έλεγχος της κατασκευής για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή των μελετών, η τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης με σκοπό την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Τη Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εμπιστεύονται και έχουν αναπτύξει ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στη διάρκεια των ετών, ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα του εμπορίου τροφίμων, του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου καυσίμων, της παροχής υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης καθώς και οι μεγαλύτεροι φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι αριθμοί της εταιρείας, συνώνυμοι της ποιότητας και της επιτυχούς πορείας της:

 • 2.000+ έργα και μελέτες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • 100+ τακτοποιήσεις αυθαιρέτων σύνθετων έργων
 • 400+ επιβλέψεις κτιριακών έργων και έργων κάθε κλίμακας
 • Πελατολόγιο πάνω από 1.500 Εταιρείες και Ομίλους όλων των επιχειρηματικών κλάδων

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Τελευταία άρθρα