Οι προοπτικές του Real estate στα Μικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας

5 Νοεμβρίου 2021

Τα μικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας είναι μια νέα κατηγορία καταλύματος που εισήχθη ως έννοια στην τουριστική οικοδομική νομοθεσία με τον Ν.4759/2020. Ουσιαστικά έρχεται να συμπληρώσει – ως κατηγορία τουριστικού καταλύματος- το χάσμα ανάμεσα στα ξενοδοχεία κλασικού τύπου και τα πολύ μεγαλύτερα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα. Αποτελεί μία ιδιαίτερη κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων καθώς δίνει παράλληλα δυνατότητες ανάπτυξης του real estate ενώ ταυτόχρονα μπορούν να χωροθετηθούν και εντός εγκαταλελειμμένων οικισμών.

Ως Μικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας ορίζονται οι τουριστικές εγκαταστάσεις που αποτελούνται από ξενοδοχεία και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες εμβαδού τουλάχιστον 40 τ.μ. έκαστη. Σε αντίθεση με τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα δεν απαιτούν Ειδικές Τουριστικές Υποδομές και μπορούν να αναπτυχθούν σε μικρότερα αναλογικά γήπεδα, μεταξύ 50.000 τ.μ. και 150.000 τ.μ. Επιπλέον, δομούνται με ενιαίο Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) ίσο με 0,20 με εξαίρεση τα νησιά της Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και Ρόδου όπου ορίζεται σε 0,12.

Εκτός από μοχλός τουριστικής ανάπτυξης με μικρότερες επενδυτικές απαιτήσεις σε σχέση με τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, τα Μικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας δίνουν ταυτόχρονα δυνατότητες ανάπτυξης Real Estate. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα μακροχρόνιας μίσθωσης (τουλάχιστον 10 ετών) αλλά και σύστασης οριζοντίων και καθέτων διηρημένων ιδιοκτησιών καθώς και η μεταβίβαση σε τρίτους ενοχικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών σε ποσοστό 10% της συνολικής δομημένης επιφάνειας των εγκαταστάσεων. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των παραπάνω είναι οι εγκαταστάσεις να πληρούν τουλάχιστον 6 από τα κριτήρια κτιριοδομικής και πολεοδομικής αναβάθμισης όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Όπως βλέπουμε από τα παραπάνω, μέσω της ανάπτυξης μιας τουριστικής επένδυσης ικανού μεγέθους, δίνεται η δυνατότητα π.χ. πώλησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης μέρους των κατοικιών του Μικτού Τουριστικού Καταλύματος Μικρής Κλίμακας ως εξοχικές κατοικίες, προσθέτοντας ακόμη μία συνιστώσα στην ανάπτυξη μιας περιοχής πέραν της αμιγώς τουριστικής. Σε αντίθεση με την έως σήμερα επικρατούσα εκτός σχεδίου δόμηση κατοικίας, η οποία περιορίζεται όλο και περισσότερο μέσω της νομοθέτησης όλο και πιο αυστηρών όρων και περιορισμών δόμησης, το μοντέλο της υβριδικής ανάπτυξης τουριστικών και οικιστικών χρήσεων μπορεί να αποτελέσει μία νέα δυναμική στο real estate της παραθεριστικής κατοικίας.

Μία ακόμη ελκυστική επιλογή είναι η δυνατότητα χωροθέτησης του συγκεκριμένου τύπου τουριστικού καταλύματος εντός εγκαταλελειμμένων οικισμών προ του έτους 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων σε συνδυασμό με την ανάπλαση τμήματος του οικισμού. Για τον σκοπό αυτό καταρτίζεται πρόγραμμα τουριστικής αξιοποίησης και οικιστικής αναζωογόνησης του οικείου οικισμού. Έτσι δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος σε σχέση με την πληθώρα παρόμοιων προτάσεων από τα υφιστάμενα ξενοδοχεία κλασικού τύπου, καθώς μπορούν να αναπτυχθούν νέες τυπολογίες καταλυμάτων σε συνδυασμό με μια διαφορετική εμπειρία φιλοξενίας που θα προσομοιάζουν πολύ περισσότερο έναν αυθεντικό τοπικό οικισμό. Και εδώ μπορούμε να διακρίνουμε τις προοπτικές του real estate, όπου οικισμοί εγκαταλελειμμένοι μπορούν να αποκτήσουν εκ νέου ζωή και να προσφέρουν νέες και ελκυστικές μορφές παραθεριστική κατοικίας. 

Για την δημιουργία Μικτών Τουριστικών Καταλυμάτων Μικρής Κλίμακας εκδίδεται κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία καθορίζει πέραν της γενικής διάταξης των εγκαταστάσεων, τους περιβαλλοντικού όρους που θα πρέπει να τηρηθούν. Για τον υπολογισμό των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης η έκταση στην οποία θα αναπτυχθούν οι εγκαταστάσεις λογίζεται ως ενιαίο σύνολο.

Τα στελέχη της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη όλων των αναπτυξιακών στρατηγικών που συμβάλουν στην αναβάθμιση και στην βελτιστοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης σε όλη την επικράτεια.

Σύνταξη: Θωμάς Δαλαμπούρας | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ | M.Arch The Bartlett UCL | MBA ΕΑΠ | Τομέας Τουριστικών Καταλυμάτων

Τελευταία άρθρα