Στοιχεία Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος στα Κτηριακά Έργα

20 Μαΐου 2022

Η χρήση του προκατασκευασμένου σκυροδέματος στις κτηριακές κατασκευές, ως μια εναλλακτική του επιτόπου χυτού σκυροδέματος, έχει λάβει αυξανόμενη προσοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Παρόλο που στη χώρα μας το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα συναντάται κυρίως σε έργα υποδομών (γέφυρες, σήραγγες, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, έργα αποχέτευσης), τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία δυναμική είσοδος της μεθόδου κατασκευής και στον τομέα των κτηριακών κατασκευών, κυρίως βιομηχανικών, εμπορικών αλλά και κτηρίων κατοικιών. Τα δομικά στοιχεία προκατασκευασμένου σκυροδέματος σχεδιάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς (ΕΚΩΣ και ΕΑΚ) ή τους Ευρωκώδικες. Η εξασφάλιση ποιότητας, η ταχύτητα στην κατασκευή και το σχετικά χαμηλότερο κόστος κατασκευής είναι μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων των προκατασκευών σκυροδέματος.

Το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα παράγεται στο εργοστάσιο, σε ελεγχόμενες συνθήκες χύτευσης και ωρίμανσης εξασφαλίζοντας σταθερής ποιότητας σκυρόδεμα, ενώ τόσο οι πρώτες ύλες όσο και το τελικό προϊόν υποβάλλονται σε ποιοτικό έλεγχο. Η παραγωγή στο εργοστάσιο μπορεί να γίνεται παράλληλα με άλλες εργασίες εργοταξίου, όπως τοπογραφικές και χωματουργικές εργασίες. Μετά την ολοκλήρωση της θεμελίωσης τα δομικά στοιχεία της ανοδωμής μεταφέρονται άμεσα στην τοποθεσία του έργου, έτοιμα προς συναρμολόγηση, αυξάνοντας σημαντικά την ταχύτητα ανέγερσης.

Σε ό,τι αφορά στο κόστος, οι προκατασκευές τείνουν να είναι μία λιγότερο δαπανηρή επιλογή έναντι του επιτόπου χυτού σκυροδέματος, το οποίο έχει αυξημένο κόστος λόγω των εργασιών τοποθέτησης των ξυλοτύπων και του οπλισμού, την έκχυση του σκυροδέματος και τη διασφάλιση της σωστής σκλήρυνσής του, αλλά και λόγω αστοχιών που ενδέχεται να συμβούν κατά τη φάση της κατασκευής. Η μαζική βιομηχανική παραγωγή και ο αυτοματισμός στη διαδικασία μαζί με την μικρότερη απαίτηση σε εργατικό δυναμικό καθιστούν το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα  ποιοτικότερο και οικονομικότερο. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, το χαμηλότερο κόστος παραγωγής ενδέχεται να μην αντισταθμίζει το κόστος μεταφοράς των προκατασκευασμένων στοιχείων από το εργοστάσιο παραγωγής στην τοποθεσία του έργου, το οποίο σε περίπτωση μεγάλων αποστάσεων είναι σημαντικό.

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα των προκατασκευών σκυροδέματος είναι η δυνατότητα προέντασης. Με την προένταση επιτυγχάνονται μεγάλα καθαρά ανοίγματα καθιστώντας το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα μία ανταγωνιστική επιλογή όχι μόνο έναντι του επιτόπου χυτού σκυροδέματος αλλά και των μεταλλικών φορέων. Τα βιομηχανικά κτήρια, στην συντριπτική τους πλειονότητα, κατασκευάζονται από μεταλλικό φέροντα οργανισμό. Ορισμένα από τα βασικά πλεονεκτήματά των μεταλλικών κατασκευών είναι το μικρότερο βάρος, το οποίο συνεπάγεται και ευχερέστερη θεμελίωση, η ταχύτητα ανέγερσης, η καλή απόκρισή τους στις δυναμικές φορτίσεις, η δυνατότητα κατασκευής κτηρίων με μεγάλο καθαρό άνοιγμα και η ευκολία στην μεταφορά, τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και την αντικατάσταση των μεταλλικών στοιχείων. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες ενός κτηρίου, όπως το έντονα διαβρωτικό περιβάλλον (π.χ. βιομηχανίες με χημικές δραστηριότητες ) και η απαίτηση σε πυραντίσταση, καθιστούν αναγκαία την επιφανειακή προστασία των μεταλλικών δομικών στοιχείων με κατάλληλα προϊόντα οδηγώντας σε αύξηση του κόστους. Μια αξιόλογη εναλλακτική επιλογή στην περίπτωση αυτή, είναι τα προεντεταμένα στοιχεία σκυροδέματος, που όπως και οι μεταλλικοί φορείς παρέχουν τη δυνατότητα κατασκευής μεγάλων καθαρών ανοιγμάτων και προσφέρουν πυροπροστασία και αντίσταση στο διαβρωτικό περιβάλλον.

Κατά τη φάση της μελέτης, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου, οι μηχανικοί καλούνται να επιλέξουν το κατάλληλο δομικό σύστημα και το υλικό του φέροντα οργανισμού, που εκτός από την επιθυμητή δομική συμπεριφορά θα αποτελούν και τη βέλτιστη οικονομικά λύση. Η μεταβολή της τιμής των δομικών υλικών στην πάροδο του χρόνου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον προϋπολογισμό των έργων, ιδιαίτερα εκείνων που προγραμματίζονται για το μακρινό μέλλον. Αν παρακολουθήσει κανείς την πορεία των τιμών για τα διάφορα προϊόντα σκυροδέματος τις τελευταίες δύο δεκαετίες, θα παρατηρήσει ότι οι τιμές μεταβάλλονται σχετικά σταθερά ακολουθώντας το ρυθμό πληθωρισμού. Αντίθετα, οι τιμές του χάλυβα είναι ασταθείς με μεγάλες διακυμάνσεις και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε εκτόξευση των τιμών του χάλυβα. Φαίνεται λοιπόν ότι η μέθοδος της προκατασκευής με στοιχεία σκυροδέματος αποτελεί μία ασφαλή και αξιόλογη επιλογή για την κατασκευή κτηριακών έργων και αυτό αναγνωρίζεται σταδιακά και από την ελληνική αγορά.

Τα στελέχη της «DeltaEngineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω, εφαρμόζοντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στην υλοποίηση των έργων σας.

Συντάκτρια: Άννα Πετροπούλου / Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός / Τομέας Στατικών Μελετών & Ελέγχου Στατικής Επάρκειας
Πηγή εικόνας: “FDE Public School / FGMF” 08 Sep 2009. ArchDaily. Accessed 18 May 2022.

Τελευταία άρθρα