Blog

Πράσινες προσόψεις (vertical greening): οφέλη και προβλήματα

18 Σεπτεμβρίου 2020

Ο όρος «πράσινη πρόσοψη» ή «κάθετος κήπος» αναφέρεται στη φύτευση των όψεων των κτηρίων αλλά και γενικότερα των κάθετων επιφανειών (vertical greening).

Η αισθητική βελτίωση και η μείωση του ήχου είναι τα βασικά οφέλη των πράσινων προσόψεων. Μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως «επιπλέον μόνωση» του κτηρίου. Το χειμώνα, στρώμα αειθαλούς βλάστησης μειώνει τη ροή του ανέμου γύρω από την πρόσοψη του κτηρίου και επιπλέον τη θερμική ακτινοβολία του εξωτερικού χώρου, ενώ τους θερινούς μήνες, οι τοίχοι μονώνονται από το πυκνό φύλλωμα των φυτών και έτσι βοηθούν στη μείωση της ψύξης του κτηρίου. Από το φως του ήλιου που πέφτει στα φύλλα, μόνο 5-30% της ενέργειας περνά μέσα από το φύλλο. Αυτός ο αποκλεισμός της άμεσης απόρριψης του ηλιακού φωτός διασφαλίζει ένα φαινόμενο ψύξης σε θερμότερα κλίματα και βοηθά τη μείωση της επίδρασης της θερμότητας ειδικά στις αστικές περιοχές. Οι πράσινες προσόψεις δροσίζουν το θερμό αέρα μέσω της εξάτμισης του νερού. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η πράσινη πρόσοψη μπορεί να εξοικονομήσει 9,5-18% της κατανάλωσης ενέργειας ψύξης σε εμπορικά κτήρια. Βελτιώνει σημαντικά την ενεργειακή απόδοση και παράγει οικολογικά οφέλη για ένα πιο βιώσιμο αστικό περιβάλλον.

Ο «πράσινος φάκελος» μειώνει επίσης την ποσότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας και συντελεί στην μεγαλύτερη αντοχή του κτηρίου.

Από την άλλη τα βασικά προβλήματα των VGS είναι τα παρακάτω: εκτός από το κόστος κατασκευής και συντήρησης, το οποίο εξαρτάται από τον τύπο της πράσινης πρόσοψης, πολλά προβλήματα μπορεί να φέρουν οι φυτεμένες προσόψεις στην καθαριότητα (πεσμένα φύλλα), την αποχέτευση (στάσιμα νερά), την αποστράγγιση αν δεν επιλεγούν τα σωστά υλικά και οι κατασκευαστικές μέθοδοι.

Συμπερασματικά, τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των φυτεμένων προσόψεων, πρέπει να επιλέγονται με σύνεση σύμφωνα με τα κριτήρια του κλίματος, του προϋπολογισμού και του σχεδιασμού. Η βλάστηση και τα φυτά πρέπει να επιλέγονται και αυτά προσεκτικά σύμφωνα με τον φυσικό μηχανισμό στήριξης και το περιβάλλον προσαρμοστικότητάς τους. Για τη λήψη πλήρους ηλιακού φωτός στον υψηλότερο δυνατό χρόνο, οι προσόψεις πρέπει να προσανατολίζονται ανάλογα. Επιπλέον, τα φυτά αναπτύσσονται συνεχώς στο κατακόρυφο επίπεδο, επομένως χρειάζονται συχνή συντήρηση: κανονικό κλάδεμα, επαρκές πότισμα και ούτω καθεξής. Όσον αφορά όλες αυτές τις πτυχές, η κατακόρυφη πρασινοποίηση θα αποτελέσει σημαντική συνιστώσα της αειφόρου αρχιτεκτονικής στο μέλλον.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας ώστε να σας καθοδηγήσουν και να προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις για τα παραπάνω θέματα, συμβάλλοντας τα μέγιστα για τον εργονομικό και αποδοτικό σχεδιασμό των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου, ικανοποιώντας και καλύπτοντας τις ανάγκες της δραστηριότητας και του χρήστη. 

Επιμέλεια Κειμένου: Λιάνα Σταματά | Αρχιτέκτονας Μηχανικός | Τομέας  Μελετών & Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Πηγή: D+A, researchgate.net/publication/275534248_Green_Facade_Vertical_Greening_Benefits_and_Threats

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

11 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοινώθηκε εκ νέου η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως τις 30η Οκτωβρίου  2020.

Τα ποσοστά των ενισχύσεων – έως 55% – διαμορφώνονται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή (Περιφέρεια) στην οποία υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται σε 350 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 140 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την επιχορήγηση και την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 210 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ ή Ατομικής Επιχείρησης). Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι εξής μορφές: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές, Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας, όπως και δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις. 

Δεν εντάσσονται οι προβληματικές επιχειρήσεις, όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη, καθώς οι επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου.

Προβλέπεται η ιδία συμμετοχή στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με νέες εισφορές ή κεφαλαιοποίσηση/ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών και εκποίηση στοιχείων ενεργητικού),  είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (δανεισμός).

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος για τα επενδυτικά σχέδια ξεκινάει από το ποσό των 100 χιλιάδων Ευρώ (εκτός από Συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ κτλ όπου το ελάχιστο είναι 50 χιλιάδες ευρώ) και για τις μεγάλες επιχειρήσεις διαμορφώνεται στα 500 χιλιάδες ευρώ.

Το περιεχόμενο των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων πρέπει οπωσδήποτε να αφορά σε:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν

δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχείρηση που έχει κλείσει και αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή αποκλείοντας την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Στις Ενισχυόμενες Κατηγορίες Επενδύσεων, οι δραστηριότητες που εντάσσονται είναι  ενδεικτικά οι ακόλουθες:

– Στον τομέα του τουρισμού:

α. ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*,

β. εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*, εφόσον παρήλθε πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της (απόκτηση σήματος) ή από την ολοκλήρωση προηγούμενου εκσυγχρονισμού

γ. επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν άλλαξε η χρήση του κτηρίου και εφόσον ανήκουν ή  αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*

δ. ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία 3*

ε. ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*

στ. εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής: συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού – θαλασσοθεραπείας -spa, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού – ορειβατικά καταφύγια -αυτοκινητοδρόμια

ζ. ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

η. ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), υπό προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων τους

 Στον τομέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων ενισχύονται οι τουριστικές μαρίνες, τα υδατοδρόμια, τα Logistics και οι δημόσιοι κλειστοί χώροι στάθμευσης υπό προϋποθέσεις

 – Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας ενισχύονται οι κλάδοι υπηρεσιών γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας).

 – Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία

– Στον τομέα χονδρικό εμπόριο πετρελαίου και υγραερίου κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια συγκεκριμένων ΚΑΔ που υλοποιούνται σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

– Τέλος ενισχύονται και επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα (γεωργική/κτηνοτροφική παραγωγή) με όσα ορίζονται στην προκήρυξη.


Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν σε Κτηριακά και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα και Μηχανολογικό και λοιπό Εξοπλισμό. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων (μελέτες) και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στις κτηριακές δαπάνες ενισχύεται η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, ενώ δύναται να ανέλθουν στο 60% για τον τομέα του τουρισμού και στο 70% για τον τομέα των Logistics, ενώ στην περίπτωση που αφορούν επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα διαμορφώνεται στο 80%. Οι δαπάνες επιδοτούνται και όταν πραγματοποιούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (ν. 1337/1983 (Α’ 33) –  ν. 4178/2013 (Α’ 174)  – ν. 4495/2017 (Α’ 167) κατά την αίτηση, ενώ η καταβολή τους με τους όρους της προκήρυξης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται κατασκευές που δεν έχει περαιωθεί η παραπάνω διαδικασία ρύθμισής τους.

Τέλος η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται συγκριτικά και με κατάταξη σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν, ενώ χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις με την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία έως ότου καλυφθεί ο προβλεπόμενος συγκεντρωτικός προϋπολογισμός. Προϋπόθεση ένταξης αποτελεί η ενισχυόμενη εταιρεία να μην έχει ξεκινήσει το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με σημαντική δραστηριότητα ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων project, παρακολουθούν επισταμένως τις αναπτυξιακές εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα και την άρτια τεχνική υποστήριξη των έργων σας.

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ Πολιτκός Μηχανικός Α.Π.Θ., Μ.Β.Α. |Τμήμα Διαχείρισης αδειών

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1929-2020. Από την πρώτη θέσπιση κανόνων στον εξορθολογισμό και την απλοποίηση

21 Αυγούστου 2020

Οι μηχανικοί την τελευταία δεκαετία, με την εισαγωγή της διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, δηλαδή την εκούσια δήλωσή τους από τους ιδιοκτήτες και πληρωμή μικρού προστίμου διατήρησης, που ίσχυσε από το 2010 με τους κατά σειρά Νόμους Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν. 4178/2013 και τον σε ισχύ Ν. 4495/2017, κλήθηκαν να μελετήσουν όλους τους Οικοδομικούς Κανονισμούς, που ίσχυσαν στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν να κατατάξουν την κάθε χωρίς άδεια κατασκευή, ανάλογα με το πότε χτίστηκε, σε κατηγορία αυθαιρέτων και με μία πολύπλοκη διαδικασία να υπολογίσουν τα πρόστιμα που της αναλογούν. Διαδικασία σύνθετη και με νομικές προεκτάσεις, μετέβαλλε σημαντικά το ρόλο του μηχανικού από τεχνικό μελετητή και κατασκευαστή, σε μελετητή νόμων και διατάξεων. Σε αυτό βέβαια συνέβαλλε σημαντικά και η οικονομική κρίση που έπληξε το συγκεκριμένο διάστημα τον κλάδο της κατασκευής έργων.

Ως το βασικότερο νομοθετικό εργαλείο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού κτιρίων, ο Οικοδομικός Κανονισμός καθορίζει τον τρόπο οικοδόμησης ιδιωτικών αλλά και δημόσιων χώρων. Θέτει κανόνες για την τοποθέτηση των κτισμάτων σε ένα οικόπεδο, τις επιτρεπόμενες διαστάσεις τους, το ύψος αυτών, και συγκεκριμένες οδηγίες για τις κατασκευές που τα συνοδεύουν, όπως περιφράξεις, προστεγάσματα, εξώστες, περιφράξεις, στέγαστρα, κ.α.

Ο Οικοδομικός Κανονισμός, έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί πολλές φορές. Οι νέες διατάξεις του Χωροταξικού Νομοσχεδίου, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 28 Αυγούστου, έρχονται να τροποποιήσουν τον πέμπτο κατά σειρά Κανονισμό. Ακολουθεί μία σύντομη αναδρομή τους.

Ο πρώτος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός θεσπίστηκε το 1929 με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 155), σε συνέχεια του Νομοθετικού Διατάγματος περί σχεδίων πόλεων του 1923 και καθορίζει τους πρώτους γενικούς ορισμούς οικοδόμησης, κανόνες για τη σύνταξη και έγκριση σχεδίων ρυμοτομίας, υποχρεώσεις για τα κοινής χρήσης έργα, ορίζει τη θέση των οικοδομών, τα ύψη των κτιρίων, θέτει διατάξεις για φωτισμό και αερισμό, εξασφαλιστικά μέτρα από κινδύνου πυρός, άδειες οικοδομών από στατικής και δομικής άποψης, κανόνες για ειδικές εγκαταστάσεις ζώων, αποχωρητήρια, αγωγούς καθαριότητας κ.α., σε δεκαέξι κεφάλαια.

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια, ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός του 1955 με το Βασιλικό Διάταγμα 9/30-9-1955 (ΦΕΚ Α’ 266) θέτει ορισμούς για τις πόλεις, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, το ποσοστό κάλυψης και τους συντελεστές κατ’ επιφάνεια εκμετάλλευσης και όγκου, και αναφέρει αναλυτικές οδηγίες κατασκευής κτιρίων ως προς το φυσικό φωτισμό και αερισμό, την υποχρέωση χρησιμοποίησης  άκαυστων υλικών κατασκευής, καθώς και συγκεκριμένους κανόνες για χρήσεις της τότε εποχής, όπως αυλές (ανοικτές, κοινές ή κλειστές).

Ο ΓΟΚ του 1973 με το Νομοθετικό Διάταγμα 8 (ΦΕΚ Α’ 124) έρχεται με τα 130 άρθρα του, πολύ αναλυτικά να ορίσει κανόνες σχεδιασμού και κατασκευής σε επτά (!) συστήματα δόμησης, από τέσσερα που ίσχυαν στο ΓΟΚ του ’55, με αναλυτικούς τύπους και κανόνες για το καθένα  (συνεχές, ασυνεχές, μεικτό, πανταχόθεν ελεύθερο, σύστημα πτερυγών, ελεύθερης συνθέσεως και ελεύθερης δόμησης). Επιπλέον θέτει διαδικασίες χαρακτηρισμού αυθαιρέτων, κυρώσεις αυτών με πρόστιμα και κατεδαφίσεις, αλλά παράλληλα και διαδικασίες εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από κατεδάφιση, χωρίς ιδιαίτερα αντικειμενικά κριτήρια!

Το πρόβλημα της υπερ-ανάλυσης του ΓΟΚ του ’73, έρχεται να αντιμετωπίσει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός του 1985 με το Νόμο 1577 (ΦΕΚ Α’ 210). Με 35 μόλις άρθρα, απλοποιεί κανόνες και θέτει ορισμούς οι οποίοι ισχύουν μέχρι και σήμερα, όπως η απόσταση Δ, ο ημιυπαίθριος χώρος, το ιδεατό στερεό, κ.α.

Ο πέμπτος και σε ισχύ Νέος Οικοδομικός Κανονισμός του 2012, με το Νόμο 4067  (ΦΕΚ Α’ 79) διατηρεί τον ίδιο σχεδόν σκελετό με το ΓΟΚ του ’85, είναι όμως αναλυτικότερος και με περισσότερες υποπεριπτώσεις (π.χ. Δ μεγάλο και δ μικρό) ενώ παράλληλα εισαγάγει νέους εκσυγχρονισμένους όρους, όπως βιοκλιματικός σχεδιασμός, φυτεμένα δώματα, περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και διατάξεις για κανονισμούς στο σχεδιασμό κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων για Άτομα Με Αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Σε πολλά σημεία του ο ΝΟΚ, ήρθε να προβληματίσει τους μηχανικούς, με διφορούμενες διατάξεις, οι διαφορετικές ερμηνείες των οποίων δημιούργησε πολλά προβλήματα κατά τις αδειοδοτήσεις και τον έλεγχο μελετών από τις υπηρεσίες.

Κάποια από αυτά τα ζητήματα φαίνεται πως θα ξεκαθαρίσουν με τις τροποποιήσεις του ΝΟΚ που θα φέρει το νέο «Χωροταξικό» Νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, το οποίο μέχρι τις 28 Αυγούστου βρίσκεται σε διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=10910).

Η κατεύθυνση αυτή είναι ξεκάθαρη ακόμη και από τον τίτλο του σχετικού κεφαλαίου του Νομοσχεδίου ως Απλοποίηση και εξορθολογισμός του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού!

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία για τα ανωτέρω θέματα και με την σημαντική εμπειρία που κατέχουν στο τομέα των αδειοδοτήσεων, μπορούν να διασφαλίσουν σε κάθε στάδιο την σωστή και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, πολεοδομική αδειοδότηση των έργων σας.

Συντάκτρια: Αμαλία Τσαμπάζη | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος