Interior Design και Τηλεργασία

15 Απριλίου 2020

Η σημερινή κατάσταση έχει επιβάλλει σε εργασιακό επίπεδο μία σειρά αυστηρών μέτρων και περιορισμών με σκοπό την προστασία όλων από τον νέο κορονοϊό COVID-19. Εταιρείες και οργανισμοί για την επίτευξη της αδιάληπτης λειτουργίας τους, έχουν επιστρατεύσει νέα μοντέλα απομακρυσμένης εργασίας, και συγκεκριμένα τηλεργασίας από το σπίτι. Αναλογιζόμαστε, λοιπόν, τη σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζει η διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων της κατοικίας μας (interior design) και η επιλογή των κατάλληλων υλικών και επίπλων, ώστε να είναι λειτουργικοί, πρακτικοί και παράλληλα να ευνοούν την παραγωγικότητα εν μέσω αυτής της περιόδου.

Μοντέλα τηλεργασίας από το σπίτι  (live/work) εφαρμόζονται ήδη με μεγάλη επιτυχία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η εσωτερική αρχιτεκτονική των χώρων αυτών διέπεται από κανόνες και αρχές και απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις. Μέσα από τον εξατομικευμένο σχεδιασμό για έκαστο χρήστη, αποσκοπεί στη δημιουργία χώρων και αντικειμένων με ταυτότητα, που πέρα από τις λειτουργικές ανάγκες, αναβαθμίζουν το περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας, ενώ παράλληλα προάγουν την ευεξία και παραγωγικότητα του χρήστη. Ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των χώρων αυτών, τα οποία ενισχύουν μία ισορροπημένη καθημερινότητα είναι τα εξής:

  • Σαφώς οριοθετημένοι χώροι εργασίας σε σχέση με τους υπόλοιπους χώρους της κατοικίας, ώστε να μπορεί να απομονώνεται ο χρήστης εν ώρα εργασίας.
  • Χωροθέτηση χώρων γραφείου σε τμήματα της κατοικίας που ευνοούνται από φυσικό φωτισμό και αερισμό.
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα των χώρων διημέρευσης, ώστε να μπορούν να υποδεχτούν νέες χρήσεις ανάλογα με τις εξελισσόμενες ανάγκες του χρήστη.
  • Εργονομικός σχεδιασμός επίπλων γραφείου, με εύρος αποθηκευτικών χώρων.
  • Σύγχρονη και λιτή διακόσμηση, με χρήση γήινης παλέτας χρωμάτων, που συνδυάζονται και δεν κουράζουν το χρήστη.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εργασία από το σπίτι θα είναι το νέο φυσιολογικό για κάποιο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, πρέπει να επενδύσουμε σε τρόπους, ώστε να παραμείνουμε αποδοτικοί σε ένα νέο περιβάλλον. Μέσω μικρών αναπροσαρμογών στο χώρο, στηριζόμενοι στις αρχές που προαναφέρθηκαν, οι κατοικίες μας δύνανται να μετατραπούν εύκολα σε χώρους εργασίας. Κατά συνέπεια, οι σχεδιαστές του δομημένου χώρου εν γένει, πρέπει πάντα να κοιτάζουν πέρα από το προφανές, να προβλέπουν αλλαγές και να αποκρίνονται σε αυτές προνοητικά μέσω του σχεδιασμού τους.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» είναι στη διάθεσή σας ώστε να σας καθοδηγήσουν και να προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις για τα παραπάνω θέματα, συμβάλλοντας τα μέγιστα για τον εργονομικό και αποδοτικό σχεδιασμό των χώρων σας, ικανοποιώντας και καλύπτοντας τις ανάγκες της δραστηριότητας και του χρήστη.

Σύνταξη κειμένου: Χριστίνα Βουτσά | Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός A.Π.Θ. ΜArch ΑΑ | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

Πηγή εικόνας: www.dwell.com

Τελευταία άρθρα