ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η αστική ανάπλαση αποτελεί μία στρατηγική παρέμβαση πολεοδομικού χαρακτήρα στον υφιστάμενο ιστό των πόλεων, του χώρου δηλαδή που είναι ανοιχτός και προσβάσιμος από όλους. Πεδίο εφαρμογής πρακτικών μετασχηματισμού του κοινόχρηστου χώρου της πόλης, σύμφωνα με το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, αποτελούν διαμορφώσεις στον ελεύθερο δημόσιο…

ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Με Απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 5447/05.12.2018 τεύχος Β’) εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 4122/2013. Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας θεωρούνται τα κτίρια…

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού: «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις». Με το παραπάνω, εισάγεται…

ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η θέσπιση από την Πολιτεία, πριν από έξι περίπου χρόνια, νέου τρόπου ελέγχου των έργων και των εργασιών δόμησης με τη δημιουργία ελεγκτικών μηχανισμών με σύγχρονες ηλεκτρονικές διαδικασίες, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία πάταξης της αυθαίρετης δόμησης, της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Ο…

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η επανάχρηση κτιρίων αποτελεί μία φυσιολογική διαδικασία διαδοχής χρήσεων του ανενεργού κτιριακού αποθέματος. Πρόκειται για παλαιά πρακτική που έχει κυρίως συνδεθεί με την αποκατάσταση μνημείων και άλλες συμβολικές τροποποιήσεις. Διαπιστώνεται όμως ότι το μεγάλο κτιριακό απόθεμα της σύγχρονης εποχής διαθέτει πληθώρα ανενεργών κτιρίων διαφορετικών…

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η άνοδος του επιπέδου εξυπηρέτησης, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και των υφιστάμενων υποδομών ενός ξενοδοχείου αποτελεί βασικό στόχο για την τουριστική ανάπτυξη. Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται επί χρόνια στον τομέα των τουριστικών υποδομών και έχει αναλάβει τη μελέτη, αδειοδότηση,…

ΟΦΕΛΗ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μελέτη εφαρμογής αποτελεί το τελικό στάδιο κάθε κτιριακής μελέτης, πριν την έναρξη της κατασκευής. Σε αυτή καθορίζονται και αναλύονται όλα τα δομικά υλικά του κτιρίου και παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο σε σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών, ενώ περιγράφονται οι βέλτιστες προδιαγραφές εργασιών, με βάση τις ιδιαιτερότητες…

THE SUSTAINABLE HOTEL

Έχοντας ήδη σημαντική πολιτική, οικονομική και κοινωνική επιρροή, τα τελευταία χρόνια η βιωσιμότητα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του τομέα της φιλοξενίας. Τουριστικές επιχειρήσεις και επισκέπτες στρέφονται σε φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές, διαμορφώνοντας ένα νέο ταξιδιωτικό μοντέλο, αυτό του βιώσιμου τουρισμού (sustainable tourism). Μια…

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚ...

Με σκοπό τη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων που προέρχονται από εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα υλικά αυτά παραλαμβάνονται από οργανωμένες μονάδες (ΑΕΚΚ), προκειμένου για την αειφορική διαχείρισή τους. Τα οφέλη αυτής της πρακτικής, η οποία αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Από τη Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού τρόπου έκδοσης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών. Το νέο σύστημα, που θεωρείται από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στα θέματα δομημένου περιβάλλοντος, διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας…

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ...

Εναλλακτική μέθοδος στο ζήτημα της αειφόρου διαχείρισης των ολοένα και αυξανόμενων κτηνοτροφικών και οργανικών αποβλήτων, αποτελούν οι Μονάδες Παραγωγής Βιοαερίου, οι οποίες βασίζουν τη λειτουργία τους στην ανακύκλωση των θρεπτικών και οργανικών ουσιών, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας…

[ajax_load_more post_type="post" posts_per_page="10" category__and="6" offset="11" pause="true" scroll="false" button_label="Περισσότερες Ειδήσεις" button_loading_label="loading..."]