Οι νέες αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση με το νέο νόμο των αποβλήτων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος νόμος 4819/23-07-2021 για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, ο οποίος, μεταξύ άλλων, περιέλαβε με συμπληρωματικές τροπολογίες, τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις που αφορούν στην εκτός σχεδίου δόμηση. Σχεδόν 7 μήνες μετά την ψήφιση και δημοσίευση του Ν.4759/2020 με τον…

3μηνη παράταση στην υποχρέωση κατάρτισης ταυτότ...

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα φορέων και ιδιοκτητών ακινήτων και με την πρόθεση της διευκόλυνσης των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβιβάσεων ακινήτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να δώσει παράταση της ισχύος των βεβαιώσεων νομιμότητας ακινήτων του Ν.4495/17 που εκδίδουν οι μηχανικοί μέσω του συστήματος του…

Εύκαμπτο σκυρόδεμα από ξύλο, σκυρόδεμα από απόβ...

Το σκυρόδεμα είναι το δεύτερο στοιχείο που καταναλώνεται περισσότερο μετά το νερό και η παραγωγή του αποτελεί τη δραστηριότητα που συνεπάγεται την τρίτη μεγαλύτερη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα, καθώς έπεται της αντίστοιχης εκπομπής που προκύπτει πρωτίστως από τις μεταφορές και δευτερευόντως από την παραγωγή…

Πολεοδομία και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Υπαίθρι...

Σήμερα, οι σύγχρονες πόλεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με το αστικό κλίμα. Η έντονη αστικοποίηση, το υψηλό ποσοστό δόμησης, οι χωροθετημένες χρήσεις γης, η έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου κ.α., αποτελούν όλους εκείνους τους παράγοντες που επιδρούν, επηρεάζουν και εν τέλη διαμορφώνουν…

Νέοι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης αδείας λειτο...

Υπεγράφη και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (2332Β/02.06.2021) η κοινή υπουργική απόφαση όπου θεσπίζονται μεταξύ άλλων πολεοδομικοί και χωροταξικοί κανόνες για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). Ταυτόχρονα με τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας τίθενται και αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας, με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό…

Νέες Τεχνολογίες στην υπηρεσία της Αρχιτεκτονικ...

Παραδοσιακά, το κέλυφος ενός κτηρίου στην αρχιτεκτονική λειτουργούσε μονοσήμαντα, ως το όριο ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Μέχρι τις μέρες μας, οι σημερινές προσόψεις ενσωματώνουν, επί το πλείστoν, παθητικά συστήματα τα οποία δεν μπορούν να προσαρμοστούν ούτε στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες που…

Αλλάζει και επιταχύνεται ο τρόπος έκδοσης οικοδ...

Με Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2090/20-05-20121) το ηλεκτρονικό σύστημα «e-Άδειες» αναβαθμίζεται προκειμένου η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4759/2020. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, «Στόχος είναι οι οικοδομικές άδειες να εκδίδονται πιο γρήγορα…

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας Μονάδων Ιαματι...

Ολοκληρώθηκε στις 13 Μαΐου η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Απλούστευση του Πλαισίου Άσκησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων Αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών, Υγείας, Τουρισμού». Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, επιχειρείται η εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων…

Οι «στοές» στον αστικό ιστό

Οι στοές μπήκαν στην ιστορία των ελληνικών πόλεων ξεκινώντας από την Πρωτεύουσα  Αθήνα στα τέλη του 19ου αιώνα, στα πρότυπα των «galleries» των δυτικοευρωπαϊκών μητροπόλεων όπως το Λονδίνο, το Μιλάνο και το Παρίσι. Ο πρωταρχικός σκοπός τους ήταν να δώσουν δίοδο στους πεζούς των…

N.4782/2021: Νέος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις

Ο νέος Νόμος περί Δημοσίων Συμβάσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία« δημοσιεύτηκε στις 09/03 στην Εφημερίδα…

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων | Ο ορίζοντας ...

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, στην Ελλάδα ο κτιριακός τομέας αποτελείται κατά 77% περίπου από κτίρια του οικιακού τομέα και 23% του τριτογενή. Η κατανάλωση ενέργειας στα ελληνικά κτίρια είναι 37% περίπου (25% κατοικίες και 12% τριτογενής τομέας) της συνολικής…

[ajax_load_more post_type="post" posts_per_page="10" category__and="6" offset="11" pause="true" scroll="false" button_label="Περισσότερες Ειδήσεις" button_loading_label="loading..."]