Βεβαίωση μηχανικού για εργασίες που δεν απαιτούν πολεοδομική αδειοδότηση

Με την τροποποίηση του Ν.4495/17 στο άρθρο 30 (Άρθρο 52 Ν. 4759/20 ΦΕΚ 245/Α/9.12.2020) άλλαξε η διαδικασία εκτέλεσης εργασιών που δεν απαιτούν οικοδομική άδεια η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για να λάβουν χώρα. Συγκεκριμένα για να εκτελεστούν οι «εργασίες του άρθρου 30 του Ν.4495/17»…

Ενεργοποιήθηκε η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ...

Ενεργοποιήθηκε ήδη με την έλευση του 2021 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου καθώς έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Το πιστοποιητικό πληρότητας που θα εκδίδεται από την πλατφόρμα αναμένεται να αντικαταστήσει πλήρως από 1/2/21, τις βεβαιώσεις…

Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για ΑΜΕΑ σε νέα κ...

Στον πρόσφατο Νόμο 4759/2020 γίνεται σαφής αναφορά και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιτακτικότατα της διασφάλισης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, τόσο στα νέα κτίρια όσο και στα υφιστάμενα (πριν την έναρξη ισχύος του νόμου). Με βάση τις νέα…

Μεταλιγνιτική εποχή και μετάβαση

Η μεταλιγνιτική εποχή δεν είναι πλέον τεχνική υπόθεση και η Ελλάδα δεν εξαιρείται ούτε θα μείνει ουραγός. Η σελίδα γυρίζει και έχουμε το ιστορικό προνόμιο, αυτό να συντελείται επί των ημερών μας. Πριν προσεγγίσουμε τις διαδικασίες και τις συνιστώσες των ενεργειών που θα συνθέσουν…

Πώς επηρεάζεται η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμά...

Με τον πρόσφατο  Νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», εισάγονται, μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τη δόμηση τουριστικών καταλυμάτων, ενώ παράλληλα θεσπίζονται κριτήρια κτιριοδομικής – πολεοδομικής αναβάθμισης και καθιερώνονται τα Μεικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας…

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων: Προς άμεση υλοπο...

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το εργαλείο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων (ΗΚΤ) καθώς αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2021 μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφαση με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338/7.12.2020 πριν από λίγες μέρες (ΦΕΚ 5447/Β΄/9.12.2020). Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» θα γίνει…

Τροποποιήσεις Ν.Ο.Κ. στο νέο Πολεοδομικό –...

Τις τελευταίες ημέρες ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», το οποίο και εισάγει μια σειρά μεταρρυθμίσεων για το περιβάλλον, την ιδιοκτησία και την ανάπτυξη. Ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος, αποτελεί,…

Νέα Κατηγορία Τουριστικών Καταλυμάτων: Μεικτά Τ...

Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή στις 25/11/2020, στα πλαίσια του «Εκσυγχρονισμού της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας» εμπλουτίζει τις κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων, καθιερώνοντας τα Μεικτά Τουριστικά Καταλύματα Μικρής Κλίμακας. Πλέον, βάσει του σχετικού ορισμού…

Αντιστήριξη πρανούς: μέθοδοι και υλικά

Τα τοιχία αντιστήριξης είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε έργα κάθε κλίμακας και εξασφαλίζουν την δημιουργία αναβαθμών και την υποστήριξη της εδαφικής μάζας για την διαμόρφωση ανισόπεδων υψομετρικών επιπέδων και έργων υποδομής. Υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για τα υλικά και…

Το Δομημένο Περιβάλλον και η Πανδημία Covid-19

Στην περίοδο της πανδημίας COVID που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολο να μη δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ζητήματα που αφορούν στη φυσική μας σφαίρα, είτε αυτή αφορά στο χώρο διαβίωσης και κατοικίας μας, είτε στο εργασιακό μας περιβάλλον, αλλά και γενικότερα στους χώρους που κινούμαστε…

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: ...

Στις 9 Οκτωβρίου 2020 οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα νέο εργαλείο που παρέχει στα κράτη μέλη χρηματοδοτική στήριξη για την επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων στον…

[ajax_load_more post_type="post" posts_per_page="10" category__and="6" offset="11" pause="true" scroll="false" button_label="Περισσότερες Ειδήσεις" button_loading_label="loading..."]