Πολιτική ποιότητας – περιβάλλοντος – Υ. Α. Ε. – Ε. Σ.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στον κλάδο των μελετών και των επιβλέψεων, διατηρώντας εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ανταποκρινόμενη στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της, έχει δομήσει τη στρατηγική της ανάπτυξη γύρω από τους εξής βασικούς άξονες: Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Project Management)…

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Η πολιτική της εταιρείας ενσωματώνεται στις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας της με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο…

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στ...

Παράλληλα, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018. Το πρότυπο ISO 45001 εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων και αφορά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο),…

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Επίσης, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, στο πλαίσιο τυποποίησης της λειτουργίας της αλλά και της ανάπτυξης κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και…

Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019

Τέλος, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εφαρμόζει Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2019. Πρόκειται για μία ολιστική διαδικασία διαχείρισης που αναγνωρίζει πιθανές απειλές για την επιχείρηση καθώς και τις επιπτώσεις τους. Το πρότυπο ISO 22301 παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και συμβάλει…

Σχήμα Πιστοποίησης CoVid-Shield

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εφαρμόζει για τη λειτουργία και διοίκηση της το Σχήμα Πιστοποίησης CoVid Shield (No.: 20369200004019), συνδέοντας άρρηκτα την υπευθυνότητα, την κοινωνική συνείδηση ​​και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική ηθική που τη διέπει, με στόχο: Τη μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας…

[ajax_load_more post_type="post" posts_per_page="10" category__and="3" offset="11" pause="true" scroll="false" button_label="Περισσότερες Ειδήσεις" button_loading_label="loading..."]