Nant de Drance: Μία εναλλακτική “Μπαταρία”

2 Σεπτεμβρίου 2022

Διαχρονικά, η ενεργειακή επάρκεια αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη, την ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπινων κοινωνιών. Η μεταβολή του ενεργειακού τοπίου, υποκινούμενη από τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις και την επίσπευση των προσπαθειών εναρμόνισης ανθρώπινης δραστηριότητας και φέρουσας ικανότητας του πλανητικού οικοσυστήματος, οδηγούν στον επαναπροσδιορισμό του ενεργειακού μείγματος, στη βελτιστοποίηση υφιστάμενων και στην εξάπλωση νέων τεχνολογιών.

Στις προτεραιότητες της ενεργειακής ατζέντας συγκαταλέγονται η αποδοτική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραπάνω δραστηριοτήτων και η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από «αναξιόπιστους» τρίτους.

Η ολοκλήρωση του τεχνικού έργου της κατασκευής του υδροηλεκτρικού εργοστασίου Nant de Drance στις ελβετικές Άλπεις, φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στην εκπλήρωση των παραπάνω επιταγών. Με χωρητικότητα αποθήκευσης έως και 900MW, αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη σταθεροποίηση των ελβετικών και ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτροδότησης και να παρέχει ασφάλεια του εφοδιασμού της Ελβετίας με ηλεκτρική ενέργεια.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση της κίνησης του νερού έχει μακρά ιστορία και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «καινοτομία». Εντούτοις, το πρωτοποριακό στοιχείο της εν λόγω εγκατάστασης αφορά στη μεγάλη ευελιξία που προσδίδει στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Nant de Drance λειτουργεί εναλλάξ σαν μονάδα κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας και μεταβαίνει από τη μια κατάσταση στην άλλη μέσα σε διάστημα 5 λεπτών, ανάλογα με τα επίπεδα της ζήτησης κάθε δεδομένη στιγμή. Κατά τις περιόδους χαμηλής κατανάλωσης, η πλεονάζουσα ενέργεια του δικτύου αξιοποιείται για την άντληση των υδάτων από τη χαμηλή στην υψηλή στάθμη και αποθηκεύεται με τη μορφή δυναμικής ενέργειας στον όγκο του νερού, προσδίδοντας έτσι στην εγκατάσταση το προσωνύμιο «υδροηλεκτρική μπαταρία». Κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης, η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική με τη ροή του νερού από τον υψηλό στον χαμηλό ταμιευτήρα και στη συνέχεια διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ενεργειακό πλεόνασμα που προκύπτει κατά τις περιόδους χαμηλής κατανάλωσης, προέρχεται ως επί το πλείστον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, των οποίων η απόδοση εξαρτάται μόνο από τις κλιματολογικές συνθήκες και δεν μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τη ζήτηση. Έτσι το εν λόγω έργο προσδίδει ευελιξία και βελτιώνει την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι δυο τεχνητές λίμνες Émosson και Vieux Émosson υπήρχαν ήδη από τη δεκαετία του 50’. Το 2008 το ελβετικό κράτος προχώρησε στη δημιουργία του υδροηλεκτρικού εργοστασίου, όταν προσεγγίστηκε από κοινοπραξία εταιρειών. Το έργο παραδόθηκε και τέθηκε σε λειτουργία την 1η Ιουλίου του 2022 μετά από 14 χρόνια κατασκευής με την απομακρυσμένη τοποθεσία, τις κλιματολογικές συνθήκες και την εγγενή πολυπλοκότητα της κατασκευής φραγμάτων και σηράγγων να συντελούν στη μακρά διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Το μεγαλύτερο τμήμα της κατασκευής είναι υπόγειο και μόνο οι ταμιευτήρες και τα φράγματα είναι ορατά στην επιφάνεια. Η απόφαση για την υπογειοποίηση των εγκαταστάσεων ελήφθη για να εξυπηρετηθεί η πρόθεση διατήρησης του φυσικού αλπικού τοπίου. Επιπροσθέτως, το μεγάλο υψόμετρο και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν σαν αποτέλεσμα την επιβράδυνση του φαινομένου της εξάτμισης, που σημαίνει πως η εν λόγω διάταξη συνιστά ένα κλειστό σύστημα που χρησιμοποιεί το ίδιο νερό.

Το εν λειτουργία πλέον υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Nant de Drance συνιστά ένα διεθνές αναπτυξιακό ορόσημο που συμφιλιώνει τις αξίες της προστασίας του περιβάλλοντος, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής προσφοράς. Η επιτυχής περάτωση του τεχνικού αυτού έργου αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει από κοινού τις αντίξοες συνθήκες του παρόντος και δημιουργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας σε σχέση με την ανθρώπινη εφευρετικότητα που επιστρατεύεται για να αντιμετωπίσει τα σύνθετα ζητήματα του μέλλοντος.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», παραμένουν ενημερωμένα σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, ώστε να σας καθοδηγήσουν και προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις εφαρμόζοντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στην υλοποίηση των έργων σας.

Σύνταξη: Μπαντής Νίκος, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τομέας Μελετών Εφαρμογής Τεχνικών Έργων

Πηγή: history-computer.com/switzerland-now-has-a-water-battery-equivalent-to-400000-teslas

Πηγή Εικόνας: unsplash.com

Τελευταία άρθρα