Έως 30.6.2020 παράταση για τη δήλωση διόρθωσης τ.μ. ακινήτων

Παρατείνεται μέχρι 30.06.2020 η προθεσμία υποβολής διορθωτικών δηλώσεων των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους δήμους.

Με τη σχετική προθεσμία να λήγει αρχικά την 31.03.2020, παρατηρήθηκε μαζική συμμετοχή στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα και -κυρίως- αυξημένος συνωστισμός και ουρές αναμονής στα αρμόδια γραφεία των δήμων από πολίτες μεγάλης ηλικίας λόγω μη χρήσης του διαδικτύου. Η παράταση αποφασίσθηκε και θεσπίστηκε στο πλαίσιο των κατεπειγόντων ρυθμίσεων και μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, όπως δημοσιεύθηκαν στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 (ΦΕΚ 55Α/2020).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ.4: «Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30.6.2020.»

Σημείωση | Η παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 προέβλεπε, το εξής:

«2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

.

Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης διαβάστε εδώ.

.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», αδιάλειπτα δίπλα στις εξελίξεις, είναι ενημερωμένα και στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Συντάκτης: Αρετή Μπαντή, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc., Τομέας Τεχνικού Ελέγχου Ακινήτων

Πηγή εικόνας: aftodioikisi.gr