Η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» χορηγός στο φετινό WACES

Η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, είναι χορηγός στο φετινό Workshop of Architecture and Civil Engineering Students (WACES), που διοργανώνει οοργανισμός IACES (International Association of Civil Engineering Students, τοπική επιτροπή Θεσσαλονίκης) το Σάββατο 9 Απριλίου (11.00- 12.00 διαδικτυακή ομιλία μέσω ZOOM) και την Κυριακή 10 Απριλίου (10.00 – 20.00), στον χώρο του Πολυτεχνείου.  

Έχοντας την πεποίθηση ότι θα πρέπει να αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούμε, εκτιμούμε ότι δεν οφείλουμε μόνο να δραστηριοποιούμαστε και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη του «επιχειρείν» της χώρας, αλλά και να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Γι’ αυτό στην «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» υποστηρίζουμε δράσεις που προάγουν την ευγενή εκπαιδευτική άμιλλα, την κατάρτιση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών, καθώς και την υγιή σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και της επιστημονικής έρευνας με την πραγματική αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις με στόχο την πιο ομαλή μετάβαση των αποφοίτων σ’ αυτές.

Πιο συγκεκριμένα το Workshop of Architecture and Civil Engineering Students είναι ένας διαγωνισμός, στο πλαίσιο του οποίου φοιτητές των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών από όλη την Ελλάδα καλούνται να επιλύσουν ένα πολυδιάστατο, τεχνικό πρόβλημα. Οι φοιτητές συγκροτούν ομάδες, μαθαίνουν να συνεργάζονται, γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των επιστημονικών τους κλάδων, προτείνουν τις λύσεις τους θεωρητικά μέσω μιας παρουσίασης, αλλά και γραφικά μέσω μακέτας και στο τέλος αξιολογούνται συνολικά από καθηγητές και επαγγελματίες του χώρου. Το workshop θα έχει διάρκεια περίπου 10 ώρες από την στιγμή που θα ανακοινωθεί το θέμα, το οποίο φέτος θα σχετίζεται με την ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Απριλίου, στον χώρο του Πολυτεχνείου -στις 9 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί μια διαδικτυακή ομιλία μέσω Zoom και στις 10 Απριλίου θα παρουσιαστεί το θέμα για θα ξεκινήσει το διαγωνιστικό μέρος.