Μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» οι εγκρίσεις απο τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού εντός 2022

Μία σημαντική πρωτοβουλία για επίσπευση και επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας σε κάθε κτιριακό έργο προωθείται από τα υπουργεία Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας όπως ανακοινώθηκε σε κοινό δελτίο τύπου.

Συγκεκριμένα σε σύσκεψη μεταξύ των αρμόδιων υπουργών και του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αποφασίστηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών για να ενταχθούν οι εγκρίσεις – άδειες που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανέγερση νέων κτιρίων και οικοδομών, στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες». Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των Υπουργών, το ΤΕΕ αναλαμβάνει να υλοποιήσει την αναβάθμιση αυτή του «e-Άδειες» μέχρι το τέλος του 2022 και οι υπηρεσίες των Υπουργείων να συντονίσουν και να διευκολύνουν επιτελικά το έργο.

Το σύστημα «e-Άδειες» ανήκει στο Υπουργείο Ενέργειας και ενεργοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που το σχεδίασε, το ανέπτυξε και το λειτουργεί. Το «e-Άδειες» λειτουργεί ως  ηλεκτρονική πύλη  του ΤΕΕ μέσω της οποίας όλες οι οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις, εδώ και 3,5 χρόνια περίπου, εκδίδονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Στις καινοτομίες του νέου συστήματος περιλαμβάνεται ότι μετά την ηλεκτρονική έγκριση από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου της οικοδομικής άδειας, καθώς και του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης αυτής. Σταδιακά, όλο και περισσότερες διαδικασίες που αφορούν τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) εντάσσονται στο «e-Άδειες», ενώ έχει τεθεί ο στόχος να ενταχθούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που λόγω αρμοδιότητας εμπλέκονται στην αδειοδότηση της ανέγερσης (π.χ. βεβαιώσεις Δασαρχείου, Αρχαιολογίας, Κτηματολογίου).

Με τη νέα αυτή αναβάθμιση και επέκταση του «e-Άδειες», οι μηχανικοί θα καταθέτουν και θα διεκπεραιώνουν, εκ μέρους των πολιτών και των επιχειρήσεων που ανοικοδομούν, τους φακέλους για τις εγκρίσεις – αδειοδοτήσεις από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις Υπηρεσίες Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) για την έκδοση άδειας δόμησης, τροποποίηση κλπ.

Με τη σειρά τους οι ανωτέρω υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα δέχονται αιτήσεις και θα διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες ηλεκτρονικά, όπως και οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στις άδειες δόμησης, ενώ δεν αλλάζει σε τίποτε η διαδικασία επιτόπιου ελέγχου και η αρχαιολογική έρευνα, όταν και όπου απαιτείται, για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Στόχος της πρωτοβουλίας επέκτασης του συστήματος «e-Άδειες» στις αρχαιολογικές υπηρεσίες για θέματα δόμησης είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η ταχύτητα διεκπεραίωσης, η επιτάχυνση της αδειοδότησης και η διαφάνεια των βημάτων που ακολουθούνται, ενώ παράλληλα μειώνεται το κόστος τόσο για τον πολίτη όσο και για το δημόσιο από τη μείωση των έγχαρτων διαδικασιών και των εργατοωρών – όπως μειώνεται και η περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Το σύστημα «e-Άδειες» χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας, πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας που διασφαλίζουν πρόσβαση σε όποιον έχει έννομο δικαίωμα ή συγκεκριμένη αρμοδιότητα σε φάκελο συγκεκριμένου έργου, περιορίζει τη γενική πρόσβαση μόνο σε διευθυντικά στελέχη του δημοσίου, ενώ διασφαλίζει πλήρη ιχνηλασιμότητα των ενεργειών και βημάτων που ακολουθούνται, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα πλήρως ψηφιακό αρχείο για όλα τα σχέδια και δικαιολογητικά των νέων οικοδομών της χώρας.

Τα έμπειρα σε ζητήματα αδειοδοτήσεων στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας αδιαλείπτως τις εξελίξεις είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για την ταχύτερη και αρτιότερη αδειοδότηση των τεχνικών έργων.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων

Πηγή φωτογραφίας: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Building_permit.jpg