Νέα Θέση Διευθυντικού Στελέχους στο Μελετητικό Τμήμα της DELTA Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί στην Θεσσαλονίκη

Η Delta Engineering στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της, αναζητά Διευθυντικό Στέλεχος για την ενδυνάμωση του μελετητικού τμήματος της στην Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί Μηχανικοί θα πρέπει να διαθέτουν 15ετη εμπειρία στη σύνταξη μελετών, στην έκδοση οικοδομικών αδειών ειδικών κτιρίων και στη διαχείριση έργων (PM). Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ, τακτοποίησης αυθαιρέτων, AutoCad και Αγγλικών.

Επιθυμητή η αναφορά σε αντιπροσωπευτικά έργα ή/και portfolio.

Προσφέρεται:

– Άριστο περιβάλλον εργασίας.

– Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

– Προοπτικές εξέλιξης.

– Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη.

– Διαρκής εκπαίδευση.

.

Αποστείλατε βιογραφικά από την ενότητα «Επικοινωνία»

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στο:

www.deltaengineering.gr/πολιτική-απορρήτου-και-προστασίας-των-προσωπικων-δεδομενων/