Νέα Θέση στο Τμήμα Μελετών Εφαρμογής της DELTA Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί στην Θεσσαλονίκη

Η Delta Engineering αναζητά Μελετητή Μηχανικό για το τμήμα αρχιτεκτονικών μελετών και αδειοδότησης, καθώς και για το τμήμα μελετών εφαρμογής.

Οι υποψήφιοι Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί Μηχανικοί θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:

  1. 5ετή εργασιακή εμπειρία στη σύνταξη μελετών και στην έκδοση οικοδομικών αδειών ειδικών κτιρίων
  2.  εμπειρία στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης ειδικών κτιρίων.

Απαραίτητη η γνώση της σχετικής νομοθεσίας (ΝΟΚ, Ν.4495/2017, Κτιριοδομικός, Νόμοι Τακτοποίησης Αυθαιρέτων) και η σχεδιαστική ευχέρεια σε Autocad. Εκτιμώνται επιπλέον γνώσεις σε σχεδιαστικά προγράμματα 2d και 3d.

Προσφέρεται:

– Άριστο περιβάλλον εργασίας.

– Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

– Προοπτικές εξέλιξης.

– Πλήρης απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη.

– Διαρκής εκπαίδευση.

.

Αποστείλατε βιογραφικά από την «Επικοινωνία».

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας στο:

www.deltaengineering.gr/πολιτική-απορρήτου-και-προστασίας-των-προσωπικων-δεδομενων/