Πιστοποίηση CoVid-Shield της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί έχει αξιολογηθεί και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης CoVid Shield της TUV Austria Hellas (No.: 20369200004019) για τη λειτουργία και διοίκηση της, συνδέοντας άρρηκτα την υπευθυνότητα, την κοινωνική συνείδηση ​​και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική ηθική που τη διέπει, με στόχο:

σε σχέση με όλους όσους έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή στους χώρους της εταιρείας, όπως εργαζόμενοι, συνεργάτες – προμηθευτές, πελάτες, επισκέπτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, σε όλες τις φάσεις των καθημερινών συναλλαγών και λειτουργιών, κατά τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών της.

Το Σχήμα καθορίζει θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες οι οποίες επαληθεύουν ότι έχουν αναπτυχθεί, ένας κατάλληλος μηχανισμός, επαρκείς πόροι, καθώς και κατάλληλη χωροδιάταξη υποδομών πάντα εναρμονισμένα με τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες, για την πρόνοια της πρόληψης της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του κορωναϊού.

Πιο αναλυτικά, μέσω του Σχήματος Πιστοποίησης CoVid Shield, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί δεσμεύεται και επιβεβαιώνει για τις εγκαταστάσεις της, ότι: