Πρωτόκολλο (Οδηγός) Λειτουργίας Εργοταξίων την περίοδο των μέτρων κατά του Covid-19

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) συνέταξε το «Πρωτόκολλο (Οδηγός) Λειτουργίας Εργοταξίων την περίοδο των μέτρων κατά του Covid-19», με τίτλο: «Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε και  συνεχίζουμε να εργαζόμαστε  εφαρμόζοντας ειδικά μέτρα προστασίας».

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιλαμβάνει μέτρα για τις «εργοταξιακές εγκαταστάσεις  που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Coronavirus Covid-19», έχοντας ως στόχο «να εξασφαλίζουν προστασία στο εργατοτεχνικό προσωπικό τους και να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο εξάπλωσης της λοίμωξης»

Έτσι καθώς είναι αυτονόητο πως «οι απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα» ουσιαστικά προκύπτει ότι «ο υπεύθυνος Υγείας & Ασφάλειας (Υ&Α) ή ο Επικεφαλής (Εργοταξιάρχης) κάθε εργοταξίου θα πρέπει σε κάθε ευκαιρία να καθιστά γνωστές με σαφήνεια στο εργατοτεχνικό προσωπικό, τις Διαδικασίες Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζονται στα Εργοτάξια και αποσκοπούν στην προστασία των ίδιων των εργαζομένων, των συναδέλφων τους, των οικογενειών τους και των πολιτών της χώρας».

.

Ειδικότερα, τα μέτρα, τα οποία εύλογα βρίσκονται σε σύμπνοια με τους κανόνες υγιεινής και μείωσης κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του covid-19 του Υπουργείου Υγείας, ομαδοποιούνται ως ακολούθως:

1. Αυτο-απομόνωση – Καραντίνα

2. Διαδικασία στην περίπτωση που κάποιος αρρωστήσει

3. Μετακίνηση προς και από το Εργοτάξιο

4. Σημεία Εισόδου στο Εργοτάξιο

5. Πλύσιμο χεριών

6. Εγκαταστάσεις τουαλετών

7. Κυλικεία και Διατροφικές ρυθμίσεις

8. Εγκαταστάσεις αποδυτηρίων και καταιονιστήρων

9. Αποφυγή εργασίας σε στενή επαφή

10. Συσκέψεις Εργοταξίου

11. Παρακολούθηση και ιχνηλάτηση χώρων εργασίας εργατοτεχνικού προσωπικού

12. Δημοσίευση και κοινοποίηση πολιτικών και πληροφοριών

13. Καθαριότητα – Υγιεινή

14. Οδηγίες προστασίας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

.

Τέλος, «τα προτεινόμενα μέτρα του παρόντος Πρωτοκόλλου δύνανται να διευρύνονται και να εξειδικεύονται ανάλογα με:

Μπορείτε να δείτε τον Οδηγό εδώ.

,

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», είναι διαρκώς ενημερωμένα και στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία και διασφάλιση της συνέχειας των έργων και να κρατήσουμε εσάς και τους συνεργάτες ασφαλείς.

.

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός M.B.A. | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων

Πηγή: segm.gr, μέλος ΕΣΒΥΚ