ΝΕΟ ΦΕΚ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ193/Α/3-12-2019 – Ν.4643/19) η παράταση των διαδικασιών που σχετίζονται με την τακτοποίηση αυθαιρέτων όπου μεταξύ άλλων τροποποιήσεων, αναφέρει τα παρακάτω ενδιαφέροντα σημεία.

A. Παράταση δυνατότητας υπαγωγής στο Ν.4495/17

Οι προσαυξήσεις είναι οι παρακάτω, για τις υπαγωγές που θα γίνουν:

Από την 1 Ιουλίου 2020 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.

B. Παράταση δυνατότητας περαίωσης δηλώσεων στο Ν.4178/13

Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν .4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:

Τα αποτελέσματα των υπαγωγών που ολοκληρώνονται μετά τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου επέρχονται όταν καταχωρηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο μητρώο αυτό.

Τα στελέχη της εταιρείας «Delta Engineering» του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», με τη χρόνια ενασχόλησή τους με αντίστοιχα έργα έχουν πλέον ασχοληθεί με εκατοντάδες περιπτώσεις αυθαιρέτων κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ ειδικεύονται στην τακτοποίηση ειδικών και επαγγελματικών κτιρίων. Η εταιρεία μας είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να αναλάβει την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών με τρόπο ώστε με την ορθή και μεθοδική χρήση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας να επιτύχει την απομείωση των προστίμων και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της εκάστοτε ιδιοκτησίας.

Συντάκτρια: Όλγα Ακτσελή, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MLa ΑΠΘ, Υπεύθυνη Τμήματος Τακτοποίησης Αυθαίρετων Κατασκευών και Τμήματος Μελετών και Αδειοδοτήσεων Έργων Εξυπηρέτησης Οχημάτων.