PropTech: Εκσυγχρονίζοντας το Real Estate

5 Αυγούστου 2022

Ένας από τους βασικούς κλάδους που απαρτίζουν τον ιστό της ελληνικής – αλλά και παγκόσμιας – οικονομίας, είναι το Real Estate, ο οποίος κατατάσσεται σταθερά στους επιδραστικότερους. Τα τελευταία χρόνια τόσο στην εγχώρια, όσο και στην παγκόσμια, αγορά ακινήτων παρουσιάζονται μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες.

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, έστω και με πιο αργούς ρυθμούς συγκριτικά με άλλους κλάδους, οδήγησε στη δημιουργία καινοτόμων και ανατρεπτικών λύσεων στην αγορά ακινήτων. Ο όρος που χρησιμοποιείται είναι Proptech που είναι συντομογραφία του Property Technology και αποτελεί την τομή της «βιομηχανίας» ακινήτων με την τεχνολογία και το λογισμικό. Ουσιαστικά, αποτελεί την εφαρμογή της τεχνολογίας της πληροφορίας και ειδικά σχεδιασμένων πλατφόρμων και εφαρμογών στην αγορά των ακινήτων και έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει ριζικά την αγορά και διαχείριση κατοικίας και επαγγελματικών. Στόχος: οι πιο έξυπνες, πιο ομαλές και πιο γρήγορες συναλλαγές.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι εξελίξεις στο PropTech μπορούν να ωφελήσουν τον κλάδο των ακινήτων. Δεν αποτελούν μόνο μια προσοδοφόρα εναλλακτική για τους επενδυτές, αλλά νέα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν μεγάλο αριθμό αγοραστών, πωλητών, ενοικιαστών και ιδιοκτητών μέσω της βελτίωσης της διαδικασίας αναζήτησης και της μεταβίβασης ή ενοικίασης ακινήτων, ενώ διατίθενται ταυτόχρονα εργαλεία και υπηρεσίες λογισμικού για τη χρηματοδότηση αυτών των συναλλαγών. Έτσι, ωφελημένοι είναι τόσο οι εταιρείες όσο και οι χρήστες καθώς το βλέμμα όλων των εμπλεκομένων είναι στραμμένο στο να εκσυγχρονίσουν τον τομέα των ακινήτων (κατοικίας ή επαγγελματικής) καθιστώντας τον πιο απλό στην πλοήγηση και τελικά πιο αποδοτικό οικονομικά.

Τα πλεονεκτήματα του Proptech συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Αυξημένη καινοτομία στην αγορά ακινήτων

Το Proptech  προσφέρει ταχύτητα. Επιπλέον, τα μεγάλα δεδομένα (big data), οι αισθητήρες και η ανάλυση των δεδομένων επιτρέπουν την αγορά ακινήτων να καινοτομεί περισσότερο, καθώς παρέχουν πληροφορίες και γνώσεις απαραίτητες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, καθιστώντας πρακτικότερη την αγορά και την πώληση μεγαλύτερου αριθμού ακινήτων.

  • Περισσότερη διαφάνεια

Οι νέες τεχνολογίες όπως τα μεγάλα δεδομένα ή τα blockchains βελτιώνουν ιδιαίτερα τη διαφάνεια και την ασφάλεια των συναλλαγών. Τέτοιου είδους εργαλεία επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν τις συναλλαγές περιουσίας τους με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεδομένου ότι κάθε εμπλεκόμενο μέρος θα έχει ορατότητα για κάθε συναλλαγή, είναι εφικτή η επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, καθοδηγώντας τον κλάδο σε υψηλότερα πρότυπα.

  • Ενισχυμένη προώθηση

Η τεχνολογία διευκολύνει τους διαχειριστές ακίνητων σε πολλά προβλήματα όπως η ανεύρεση ενοικιαστών ή η προώθηση ενός ακινήτου. Από κατόψεις και φωτογραφίες έως διαδικτυακές περιηγήσεις του ακινήτου, η επέκταση των τρισδιάστατων (3D) εικονικών εργαλείων δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να προωθήσουν είτε ένα υφιστάμενο ακίνητο ή ένα νεοανεγειρόμενο. Σε ελάχιστο χρόνο, πλέον, μπορεί ένα χειροποίητο σκίτσο μιας κάτοψης να μετατραπεί σε τρισδιάστατο μοντέλο.

  • Βελτιωμένη πληρότητα

Περαιτέρω, ψηφιοποιούνται και οι διαδικασίες ενοικίασης ή πώλησης ακινήτου. Υπάρχουν πλατφόρμες ή εφαρμογές διάθεσης ακινήτων όπου οι ενοικιαστές ή οι αγοραστές και οι ιδιοκτήτες βρίσκουν ευκολότερα ο ένας τον άλλο αναλόγως των απαιτήσεων τους. Επίσης, μέσω ψηφιακών λύσεων διαχείρισης, είναι πιο γρήγορη και πιο ευέλικτη η διάθεση μεμονωμένων δωματίων ή επαγγελματικών χώρων, με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη χρήση συνολικά ενός ακινήτου.

  • Καλύτερη επικοινωνία

Οι εφαρμογές PropTech επικεντρώνονται και στη δημιουργία υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Παρέχεται, με αυτό τον τρόπο, ψηφιακή πρόσβαση σε έγγραφα ή φακέλους που αφορούν στο ιστορικό, στη νομιμότητα, στα χαρακτηριστικά και στις αξιώσεις που υπάρχουν για ένα ακίνητο. Έτσι, οι διαχειριστές ακινήτων μπορούν να αποθηκεύουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με το αυτό σε ένα ενιαίο πίνακα, ενώ οι ιδιοκτήτες μπορούν να ανταποκριθούν απευθείας στα αιτήματα των ενοικιαστών. Αποτέλεσμα είναι λιγότερες παρεξηγήσεις και πιο γρήγορες απαντήσεις.

  • Υψηλότερη αξία

Όλα τα παραπάνω τελικά συντελούν στην προστιθέμενη αξία ενός ακινήτου, οδηγώντας σε υψηλότερες αποδόσεις ενοικίου ή πώλησης. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να είναι εφικτή, γιατί τα κτίρια που η διαχείρισή τους γίνεται με εφαρμογές PropTech θεωρούνται πιο αξιόλογα και πιο ποιοτικά και συνεπώς πιο «πολύτιμα» από τα κτίρια που διατίθενται με παραδοσιακούς και όχι καινοτόμους τρόπους.

Ο αντίκτυπος του Proptech στην ακίνητη περιουσία μπορεί να είναι τεράστιος καθώς έχει τη δύναμη να συνδυάζει τις εφαρμογές του προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία, παρέχοντας στους διαχειριστές ακινήτων τη δυνατότητα να προσελκύσουν νέους δυνητικούς πελάτες απευθείας από μια μεγαλύτερη δεξαμενή.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», συνεχώς δίπλα στις καινοτόμες τάσεις, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα.

Σύνταξη κειμένου: Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, M.B.A. | Τομέας Αδειοδότησης Τεχνικών Έργων

Πηγή φωτογραφίας: nordicapis.com

Τελευταία άρθρα