Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί, στελεχωμένη από έμπειρους αρχιτέκτονες μηχανικούς με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, αναλαμβάνει τη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών ειδικών κτιρίων και σύνθετων τεχνικών έργων με συνέπεια ως προς την αισθητική, τη λειτουργικότητα αλλά και την περιβαλλοντική πολιτική της κάθε αναθέτουσας εταιρείας.
Φιλοσοφία του σχεδιασμού:

  • η δημιουργική σκέψη που αποφεύγει την τυποποίηση
  • ο σχεδιασμός και η δημιουργία κτιρίων και χώρων με ταυτότητα και υψηλή αισθητική
  • η λειτουργικότητα και η βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων
  • η συνεχής ενημέρωση για νέες τάσεις και πρωτοποριακά υλικά στον τομέα των κατασκευών