Διεκπεραίωση διαδικασιών για έκδοση αδειών δόμησης, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας, νομιμοποιήσεων, χορηγήσεων παρέκκλισης

Με το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών ο μηχανικός είναι πλέον εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ορθότητα και την αρτιότητα της άδειας. Απαιτείται κατά συνέπεια άριστη και εφ’ όλης της ύλης γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας με στόχο τη διασφάλιση άρτιου αποτελέσματος και την αποφυγή προβλημάτων και απρόβλεπτων κατά την κατασκευή.

Η πολύχρονη εμπειρία της εταιρείας επιτρέπει τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών με ευθύνη και συνέπεια, ακόμα και εντός προκαθορισμένου, στενού χρονοδιαγράμματος, για την έκδοση αδειών δόμησης σε όλη την Ελλάδα για κάθε τεχνικό έργο, όπως:

 • Μονάδες Μεταποίησης – Βιομηχανίες
 • Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (logistic centers) – Εμπορικές Αποθήκες
 • Τουριστικά Καταλύματα
 • Καταστήματα Εμπορίας Τροφίμων
 • Πρατήρια Υγρών και Αερίων Καυσίμων
 • Συνεργεία – Σταθμοί αυτοκινήτων – ΙΚΤΕΟ
 • Εμπορικά Κέντρα – Κτίρια Γραφείων
 • Κτίρια Υγείας
 • Εκπαιδευτήρια
 • Κατοικίες
 • Δημόσια Έργα

Στα ανωτέρω προστίθεται μία πληθώρα οικοδομικών έργων καθώς επίσης και αδειών που αφορούν σε προσθήκες, εργασίες μικρής κλίμακας, κατεδαφίσεις, επισκευές, αλλαγή χρήσης χώρων, ενισχύσεις, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων.

Για την επίτευξη του στόχου της εταιρείας, ήτοι την αρτιότερη και συγχρόνως ταχύτερη έκδοση της άδειας δόμησης, η εταιρεία προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποστήριξης των σχετικών φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες και μεριμνά για την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων ώσπου να επιτευχθεί η έκδοση της άδειας δόμησης. Η προώθηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης αδειών δόμησης εξαρτάται από την επιμέλεια, την πληρότητα και την ποιότητα των μελετών που υποβάλλονται και, κατά συνέπεια, κύριο εταιρικό στόχο σε αυτό το πεδίο αποτελεί η εκπόνηση άρτιων μελετών.

Τέλος, η εταιρεία δύναται να αναλάβει με υπευθυνότητα τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων που προηγούνται της άδειας δόμησης, όπως έγκριση από το Δασαρχείο, την Αρχαιολογία κλπ.