Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αποτελεί υποχρέωση της χώρας τόσο ως προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και ως προς τους πολίτες της.

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί, συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες απαιτήσεις των κτιρίων, αναλαμβάνει με συνέπεια και επαγγελματισμό την ενεργειακή επιθεώρηση κάθε κτιριακής εγκατάστασης και προβαίνει στην εκτίμηση της κατάστασης του κτιρίου από ενεργειακή άποψη.
Έμπειρος συνεργάτης με άδεια ενεργειακού επιθεωρητή εγκεκριμένη από το ΥΠΕΚΑ πραγματοποιεί πλήρη αποτύπωση του ακινήτου ελέγχοντας τόσο τα δομικά όσο και τα ηλεκτρομηχανολογικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Αξιολογώντας και αναλύοντας τα στοιχεία που συλλέγονται, υπολογίζει την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση  και την υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου και εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Επιπλέον, η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί, αξιοποιώντας την κείμενη νομοθεσία, τη γνώση και την εμπειρία της σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα και λύσεις, σε συνεννόηση με τους πελάτες της, για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με το μέγιστο οικονομικό όφελος. Παράλληλα, διαθέτοντας στο δυναμικό της, έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων που απαιτούν τα προτεινόμενα μέτρα, ολοκληρώνοντας την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και καλύπτοντας, κατά συνέπεια, ολικά τις ανάγκες των πελατών που την εμπιστεύονται.