Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί τεχνικών θεμάτων

Η εταιρεία, διαθέτοντας πλέον πολύχρονη εμπειρία στον χειρισμό διαφόρων τεχνικών θεμάτων, είναι σε θέση να παρέχει με υπευθυνότητα συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε τεχνικά θέματα στον βιομηχανικό, εμπορικό, επιχειρηματικό και οικιστικό τομέα και γενικότερα πάνω στην αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας.

Η πολύτιμη εμπειρία της εταιρείας, που αποκτήθηκε σταδιακά, αξιοποιείται στο βέλτιστο με την ενασχόληση της με πολλές πλευρές που αφορούν θέματα ακίνητης περιουσίας, όπως :

  • Έρευνα και ανάλυση αγοράς
  • Επενδύσεις ακινήτων για βιομηχανικά κτίρια, συγκροτήματα γραφείων, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.ά.
  • Διαχωρισμός οικοπέδων και σχεδιασμός
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολεοδομικά θέματα
  • Έρευνα και ανάλυση αγοράς για εγκατάσταση εταιρειών
  • Αυτοψία ακινήτων / κτιρίων – τεχνικές εκθέσεις