ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους είτε αφορά σε εξολοκλήρου νέα επένδυση, είτε σε εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης.

Η εταιρεία ειδικεύεται στο σχεδιασμό και παρακολούθηση της κατασκευής ειδικών κτιρίων και σύνθετων τεχνικών έργων, αλλά και στη διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, υποστηρίζοντας πλήρως και τις διαδικασίες χορήγησης παρεκκλίσεων και εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Σήμερα, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της, Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί, επενδύοντας στην αδιάλειπτη κατάρτιση και εξειδίκευση του προσωπικού της, έχει δομήσει την στρατηγική της ανάπτυξη γύρω από τους εξής βασικούς άξονες:

  • Διεκπεραίωση διαδικασιών για έκδοση αδειών δόμησης, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας, νομιμοποιήσεων, χορηγήσεων παρέκκλισης .
  • Σύνταξη αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών
  • Σύνταξη μελετών εφαρμογής για τη φάση κατασκευής ευρέως φάσματος ιδιωτικών έργων
  • Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Project Management)
  • Επιβλέψεις ιδιωτικών έργων
  • Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
  • Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών διαμόρφωσης όψεων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί τεχνικών θεμάτων
  • Σύνταξη μελετών Δημοσίων Έργων
  • Technical Due Diligence.

Στην Delta Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί μπορεί να απευθύνεται κάποιος για: