Blog

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10 Αυγούστου 2018

Στα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και πολεοδομικής οργάνωσης της χώρας, έχει θεσμοθετηθεί πλήθος δράσεων για την ανάπτυξη επιχειρήσεων εντός Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ), τα οποία ως στόχο έχουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της προώθησης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και της μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας με την μείωση της διασποράς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ) αποτελούν οργανωμένους υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε συνέχεια των παλαιότερων Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) και των μετέπειτα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), τα οποία διαθέτουν κατάλληλες υποστηρικτικές για τη λειτουργία των επιχειρήσεων υποδομές.

Απώτερος στόχος της θεσμοθέτησης ΕΠ, είναι η ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας και η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και η βελτίωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της βιομηχανίας.

Με σκοπό την προώθηση της εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης επιχειρήσεων εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων, προβλέπεται η παροχή ειδικών οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών κινήτρων σε αυτές. Ειδικότερα προβλέπονται οικονομικά κίνητρα με τη μορφή φοροαπαλλαγών, πριμοδότησης και δυνατότητας επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και επιπλέον μοριοδότησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης σε προσκλήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, για επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός ΕΠ εφαρμόζονται ευνοϊκότεροι όροι δόμησης σε σχέση με την εγκατάστασή τους σε περιοχή εκτός σχεδίου, ενώ απλοποιείται και η περιβαλλοντική αδειοδότηση τόσο των ίδιων των Επιχειρηματικών Πάρκων όσο και των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε αυτά, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί διαθέτει πολυετή εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη βιομηχανικών, μεταποιητικών και εν γένει επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και ανάλογα με το κατά περίπτωση ειδικότερο επενδυτικό σχέδιο, υποστηρίζει τη διαμόρφωση της προσφορότερης για την κάθε εγκατάσταση λύσης.

Ως μέλος του Ομίλου Εταιριών «Σαμαράς και Συνεργάτες», η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, εγγυάται την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, μέσω της άρτιας συνεργασίας με όλα τα αντίστοιχα εξειδικευμένα τμήματα του ομίλου, που υποστηρίζουν το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και αδειοτήσεων, γεγονός που την καθιστά ιδανικό συνεργάτη για την ανέγερση, αξιολόγηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

3 Αυγούστου 2018

Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί για την Ελλάδα έναν από τους σημαντικότερους τομείς, καθώς και βασικό στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς, για τη μοναδική φυσική της ομορφιά, αλλά και για τον πλούσιο πολιτισμό και την ιστορία της. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, έχει αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών τόσο από την Ευρώπη, όσο και από πλήθος περιοχών από όλο τον κόσμο, ενώ ειδικά φέτος η άνοδος του κλάδου είναι σημαντική.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται επί χρόνια στον τομέα των τουριστικών υποδομών και έχει αναλάβει τη μελέτη, αδειοδότηση, τακτοποίηση και επίβλεψη τουριστικών καταλυμάτων μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Οι ξενοδοχειακές μονάδες, είτε πρόκειται για παραδοσιακά καταλύματα είτε για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, καλούνται να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες που θα καλύπτουν τις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις πολυτέλειας των χρηστών, όπως αυτή κάθε φορά ορίζεται από τον πελάτη. Οι πολλές και διαφορετικές ανάγκες που πρέπει να καλύπτουν οι χώροι ενός ξενοδοχείου (ανάπαυση, εστίαση, ψυχαγωγία, συνέδρια κλπ), απαιτούν μια υψηλής ποιότητας μελέτη, η οποία θα εξασφαλιζεί την άνεση και τη δημιουργία θετικών συναισθημάτων στους ενοίκους και τους επισκέπτες, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες διαμονής.

Αναλαμβάνοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εξασφαλίζει ένα άρτιο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα, ικανοποιώντας τις αυξημένες απαιτήσεις των κτιρίων που διέπουν τον κλάδο του τουρισμού.

Συνθέτοντας τις τεχνικές και νομοθετικές επιταγές, εξειδικευμένοι μηχανικοί της εταιρεία επιμελούνται την αρχιτεκτονική σύνθεση δίνοντας έμφαση στην αισθητική, τη λειτουργία και την προσαρμογή στο φυσικό τοπίο (θέα – θέαση), όπως επίσης και στην αποτύπωση της εταιρικής ταυτότητας και φιλοσοφίας του πελάτη, δημιουργώντας μοναδικά κτίρια και χώρους με ξεχωριστή ταυτότητα.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, ως μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες» δεν περιορίζεται στη μελέτη αμιγώς κτιριακών εγκαταστάσεων καταλυμάτων, αλλά σε πλήρη και άρτια συνεργασία με τα στελέχη του ομίλου, επεκτείνεται και σε πλήθος συναφών τεχνικών έργων (τουριστικός λιμένας, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα καταδυτικού τουρισμού κλπ) τα οποία μπορεί να ενσωματώνονται σε ένα σύνθετο τουριστικό κατάλυμα, γεγονός που την καθιστά ιδανικό συνεργάτη για την ανέγερση, αξιολόγηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση κάθε κατηγορίας τουριστικών καταλυμάτων.

Τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης.

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

27 Ιουλίου 2018

Σύμφωνα με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΝ, που προωθήθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναμένεται εντός των ερχόμενων ημερών η έκδοσή της, η έναρξη της λειτουργίας του νέου ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, βρίσκεται προ των πυλών.

Ειδικότερα, το Πληροφοριακό Σύστημα e-Άδειες, όπως θα ονομάζεται, προβλέπεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία την 3η Σεπτεμβρίου 2018 και σε πλήρη λειτουργία την 15η  Οκτωβρίου 2018.

Τονίζεται ότι μέχρι την  15η  Οκτωβρίου 2018, όλες οι αιτήσεις οικοδομικών εργασιών (έκδοση Οικοδομικής Άδειας, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, Γνωστοποίηση Εκτέλεσης Πρόσθετων Εργασιών, Αναθεώρησης και Ενημέρωσης Οικοδομικής Άδειας, Έγκρισης Εργασιών Αποπεράτωσης Αυθαίρετων Κατασκευών, Άδειας Κατεδάφισης, Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών και Προέγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών) θα  συνεχίσουν να  υποβάλλονται, κατά τον μέχρι σήμερα τρόπο υποβολής, σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα διεκπεραιώνονται με τις ισχύουσες, κατά τον χρόνο υποβολής τους, διαδικασίες.

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του e-Άδειες θα πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση e-adeies.ypen.gr. Χρήστες του συστήματος, με διαβαθμισμένη πρόσβαση και διαφορετικά δικαιώματα χρήσης, θα είναι όλες οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, οι εξουσιοδοτημένοι ιδιώτες μηχανικοί ή νομικά πρόσωπα, οι ιδιώτες/ιδιοκτήτες κάθε οικοδομικού έργου, καθώς κα το ενδιαφερόμενο κοινό.

Το Πληροφοριακό Σύστημα e-Άδειες θα αποτελεί ψηφιακή Βάση Δεδομένων των Οικοδομικών Αδειών και θα διαχειρίζεται το σύνολο των εκδιδόμενων διοικητικών πράξεων και το περιεχόμενο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενώ θα διαθέτει επίσης και υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.