Blog

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

14 Ιουνίου 2019

To ψηφιακό περιβάλλον εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και οι συνέπειες στην επαγγελματική ζωή του αρχιτέκτονα είναι μεγαλύτερες από ποτέ.

Στο προσκήνιο βρίσκονται σχεδιαστικά προγράμματα με ασύλληπτες -σε σχέση με παλιότερες περιόδους- δυνατότητες που επιτρέπουν τη διεύρυνση του αρχιτεκτονικού ορίζοντα και τη σχεδίαση νέων μορφών, που δεν μπορούσαν να αποδοθούν με τα παραδοσιακά μέσα σχεδίασης.

Η επιρροή της ψηφιακής τεχνολογίας είναι ορατή σε όλα τα στάδια της αρχιτεκτονικής διαδικασίας, ξεκινώντας από τις σχεδιαστικές μεθόδους, συνεχίζοντας στη γένεση και επεξεργασία της μορφής και καταλήγοντας στο στάδιο της κατασκευής.

Σήμερα, τα αρχεία #BIM έχουν αντικαταστήσει τα παραδοσιακά σχέδια #CAD και ο υπολογιστικός σχεδιασμός (computational design) δίνει τη δυνατότητα στους αρχιτέκτονες να ενσωματώνουν πολύπλοκες πληροφορίες για τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά των υλικών, ενημερώνοντας με αυτά τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή τη σχεδιαστική διαδικασία. Επιπλέον το cloud computing επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να εργάζονται από διάφορους προορισμούς παγκοσμίως.

Τα drones πετούν πάνω από τις πόλεις μας αποτυπώνοντας κάθε λεπτομέρεια, τα 3D λέιζερ σαρώνουν μεγάλες αστικές περιοχές και οι 3D printers εκτυπώνουν ήδη πειραματικά κτίρια. Η τρισδιάστατη εκτύπωση  έχει άπειρες εφαρμογές και πολλοί πιστεύουν ότι θα φέρει την επόμενη βιομηχανική επανάσταση. Η εικονική πραγματικότητα έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια και γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ ιδέας, απεικόνισης και υλοποίησης, ενώ η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν την επόμενη τεχνολογία αιχμής στον κλάδο της αρχιτεκτονικής.

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας πολυσύνθετος τομέας ο οποίος περιλαμβάνει σχεδιασμό, επιλογή δομικών υλικών, χρήση φυσικών πόρων κλπ. Με τη νέα ψηφιακή τεχνολογία προσφέρεται η δυνατότητα για την καλύτερη διαχείριση της πολυπλοκότητας, με ελάττωση της αυθαίρετης διαχείρισης των πληροφοριών και βελτίωση ρύθμισης των δυνατοτήτων των μορφών και των υλικών.

Η τεχνολογική ανάπτυξη στην επιστήμη των υλικών ενισχύει τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα ορίζει νέες δυνατότητες στο κόστος και στο χρόνο κατασκευής.  Η στενή και αλληλεξαρτώμενη σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής και κατασκευής επαναπροσδιορίζεται σήμερα ως αποτέλεσμα των νέων ψηφιακών διαδικασιών.

Η σχέση σχεδιασμού – κατασκευής και χρήσης χαρακτηρίζεται από μια γραμμική λογική με αυξανόμενη πολυπλοκότητα που διαχειρίζονται δίκτυα πληροφορίας. Η ένταξη ψηφιακών τεχνολογιών συνιστά πλέον και πληροφορία κατασκευής και πληροφορία παραγωγής δομικών υλικών και προϊόντων.

Στον ψηφιακό κόσμο η πληροφορία σχεδιασμού μεταφράζεται σε πληροφορία κατασκευής. Το κτίριο είναι ένας ζωντανός οργανισμός ενώ ο φυσικός χώρος αποτελεί προέκταση του ψηφιακού και αντίστροφα.

Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας εισάγει μια νέα εποχή στην αρχιτεκτονική. Τα νέα εργαλεία συμβάλουν στη σχεδιαστική και κατασκευαστική βελτιστοποίηση, στην εξασφάλιση κτιριακής απόδοσης και ελέγχου του έργου και αυτό οδηγεί σε καλύτερα κτίρια και κατά συνέπεια σε καλύτερες σχέσεις με τους πελάτες.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης.

.

Συντάκτης:

Μάνος Ταβλαδάκης, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

πηγή εικόνας: http://www.gramaziokohler.com/

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

7 Ιουνίου 2019

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αποβλήτων και χρησιμοποιημένων αντικειμένων, εν αναμονή υποβολής τους σε κάποια εργασία ανάκτησης ή επαναχρησιμοποίησης. Στους χώρους αυτούς μπορούν να λάβουν χώρα και κάποιες προκαταρκτικές εργασίες, όπως χειροδιαλογή, διαχωρισμός, τεμαχισμός και ανασυσκευασία.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), οι οποίες έχουν εξειδικευτεί ανά περιφέρεια στα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων της χώρας, καθώς προβλέπεται η δημιουργία ενός τουλάχιστον Πράσινου Σημείου σε κάθε δήμο.

Υπάρχουν τρεις τύποι Πράσινων σημείων, διαφοροποιημένοι κατά μέγεθος και συνεπώς και κατά εύρος συλλογής αποβλήτων:

 • Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ): α) χώρος εγκατάστασης άνω των 3.500 τ.μ. β) πρόσβαση πολιτών με αυτοκίνητο με πρόβλεψη χώρων προσωρινής στάθμευσης εντός του χώρου του ΠΣ, γ) πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός του χώρου του ΠΣ
 • Μικρό Πράσινο Σημείο (ΜΠΣ): α) χώρος εγκατάστασης 250 – 750 τ.μ β) πρόσβαση πολιτών με τα πόδια εντός του χώρου, γ) δυνατότητα φόρτωσης των οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός ή παραπλεύρως του ΠΣ.
 • Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.Δ.Ι.Σ.Π.): α) χώρος εγκατάστασης 350 – 1.000 τ.μ. β) πρόσβαση πολιτών με όχημα εντός του χώρου ή με τα πόδια, αναλόγως της έκτασης του χώρου, γ) δυνατότητα πρόσβασης των οχημάτων μεταφοράς των δεματοποιημένων ανακυκλώσιμων υλικών και των κάδων. Εκτός από τα προαναφερόμενα ΠΣ, μπορούν να λειτουργήσουν και ΠΣ σε επίπεδο γειτονιάς με χώρο εγκατάστασης 50 – 100 τ.μ.

Οι τρεις διαφορετικοί τύποι συμβάλουν στην διευκόλυνση της υλοποίησης των Πράσινων Σημείων καθώς είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί να επιβληθεί ένας συγκεκριμένος τύπος ΠΣ για όλους τους ΟΤΑ, καθώς υπάρχουν αποκλίσεις:

 • στη δυνατότητα χωροθέτησης,
 • στη διαθέσιμη έκταση και άρα στην αποθηκευτική ικανότητα και στα επιτρεπτά είδη αποβλήτων,
 • στη δυνατότητα εύρεσης μετέπειτα συνεργασιών για την προώθηση των υλικών προς ανακύκλωση ή /και επαναχρησιμοποίηση,
 • στον αριθμό των εξυπηρετούμενων κατοίκων,
 • στην ύπαρξη κοινωνικών πρωτοβουλιών και άλλων συστημάτων συλλογής ανακυκλώσιμων στην πηγή,
 • στις οικονομικές δυνατότητες κάθε ΟΤΑ.

Άρα είναι στην ευθύνη του κάθε ΟΤΑ, στα πλαίσια διαμόρφωσης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του, να χωροθετήσει και να επιλέξει το μέγεθος και τον τύπο του Π.Σ. που εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς του.

Γενικότερα, η ανάπτυξη των Πράσινων Σημείων συντελεί στην υιοθέτηση μιας ενιαίας εθνικής πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αναμένεται ότι η συμμετοχή όλο και περισσότερων Δήμων στην υλοποίηση τέτοιου είδους δομών θα συμβάλλει σημαντικά στα ακόλουθα:

 • προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
 • ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
 • εκτροπή αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ
 • ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων
 • χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού
 • διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της ευκολίας απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, καθώς και ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στον άξονα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης των έργων.

.

Συντάκτρια:

Διαμαντία Ρέγκα, MSc Αρχιτέκτoνας Μηχανικός, Τομέας  Μελετών & Αδειοδοτήσεων Δημοσίων Έργων

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

24 Μαΐου 2019

Το εργοτάξιο από την φύση του κρύβει αρκετούς κινδύνους για τους εργαζόμενους του, κίνδυνοι οι οποίοι έχουν στο παρελθόν αποβεί μοιραίοι για το προσωπικό κατά την κατασκευή μικρών και μεγάλου προϋπολογισμού έργων.  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, κάθε 5 δευτερόλεπτα ένας εργαζόμενος στην ΕΕ υφίσταται εργατικό ατύχημα και κάθε δύο ώρες ένας από αυτούς χάνει τη ζωή του.

Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα εντοπίζονται στις κατασκευές με ένα ποσοστό που κυμαίνεται περίπου στο 26%. Ο μηχανικός που αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός τεχνικού έργου είναι υποχρεωμένος να εξετάσει το επίπεδο ασφάλειας του έργου. Για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εργατικού ατυχήματος απαιτείται η υλοποίηση των ακόλουθων τεσσάρων βημάτων:

 • Η εκ των προτέρων αναγνώριση των πιθανών κινδύνων.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων ασφαλείας.
 • Ο συστηματικός έλεγχος τήρησης τους.
 • Η αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας.

Στα εργοτάξια και τα τεχνικά έργα πέντε είναι οι κύριοι δείκτες εκτίμησης της επικινδυνότητας, των οποίων η διαχείριση, η μείωση ή η αντιμετώπιση θέτουν τις βάσεις για μια πετυχημένη πρόληψη.

 • Δείκτης επικινδυνότητας μηχανημάτων και υλικών.
 • Δείκτης επικινδυνότητας δομικών κατασκευών.
 • Δείκτης επικινδυνότητας των μέσων προστασίας.
 • Δείκτης επικινδυνότητας αποθήκευσης.
 • Δείκτης υγιεινής.

Για να επιτευχθεί η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων στα εργοτάξια στον Ελληνικό χώρο έχουν κατασκευαστεί και εξελιχθεί από το Ελληνικό κράτος αρκετά Προεδρικά Διατάγματα, Νόμοι και Υπουργικές αποφάσεις  για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας που όμως είναι διασκορπισμένα και χωρίς κωδικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα ανάμεσα σε αυτά είναι:

Π.Δ. 778/1980, «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»

Π.Δ. 1073/1981, «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού»

Ν.1396/1983, «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και τα λοιπά ιδιωτικά έργα»

Υ.Α. 136646/84, «Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ)»

Π.Δ. 305/96, «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»

Τα μέτρα που λαμβάνονται από μία εταιρία στην κατεύθυνση της πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Εκπαίδευση Προσωπικού.
 • Σύστημα Διαχείρισης.
 • Τεχνικός Ασφαλείας και Γιατρός Εργασίας.
 • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.
 • Επεμβάσεις στην Υποδομή. – Εργονομία.
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.).

Ο εργασιακός κίνδυνος είναι συνυφασμένος με την κάθε παραγωγική δραστηριότητα του ανθρώπου. Άλλοτε είναι αντιληπτός και άλλοτε όχι. Η έγκαιρη αναγνώριση και πιστοποίησή του αποτελεί τη σημαντικότερη ενέργεια για την πρόληψή του.

Tο Τμήμα Επιβλέψεων και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων της Delta Engineering, με εμπειρία άνω των 20 ετών στην Επίβλεψη και Διαχείριση της κατασκευής Τεχνικών έργων, φροντίζει για την έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση των πελατών της σε θέματα ασφαλείας πριν την έναρξη των έργων αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών, προβαίνει στη μεθοδική παρακολούθηση των έργων που αναλαμβάνει με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων σε θέματα ασφαλείας, παρέχει συστηματικά οδηγίες και συμβουλές στους πελάτες της και στους υπεργολάβους της, έχοντας ως απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση των έργων με ασφάλεια. Η εφαρμογή στοιχειωδών κανόνων που μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον εργασιακό κίνδυνο στο χώρο εκτέλεσης  των τεχνικών έργων και η προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους, έχει κυρίαρχη θέση στα καθήκοντα των ομάδων επίβλεψης της Delta Engineering  και αποτελεί βασικό κανόνα στη συνεργασία και παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της, διότι «Μηδέν της τύχης, αλλά πάντα της ευβουλίας και της προνοίας» (Τίποτα δεν εξαρτάται από την τύχη, αλλά όλα από την ορθή κρίση και την προνοητικότητα – Πλούταρχος 47-120 μ.Χ).

 

Συντάκτης:

Πάνος Καραδήμος, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc, Τομέας Επίβλεψης & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων