Blog

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

24 Απριλίου 2019

Η περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων και κατασκευών κατακτά όλο και πιο αναγνωρισμένο και ενεργό ρόλο στον τομέα των κατασκευών, του ευρύτερου δομημένου περιβάλλοντος και του τομέα των ακινήτων. Στη χώρα μας η φιλοσοφία της πιστοποίησης των κατασκευών δεν είναι εξίσου διαδεδομένη και εφαρμόσιμη σε σχέση με τις χώρες του εξωτερικού. Σημειώνονται ωστόσο αρκετά – και ενθαρρυντικά θα έλεγε κανείς – βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Τι ακριβώς όμως είναι η περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων και κατασκευών και τι όφελος προσφέρουν τέτοιου είδους πρακτικές;

Πρόκειται ουσιαστικά για την αξιολόγηση ενός κτιρίου και τη βαθμολόγηση αυτού βάσει διαφόρων παραμέτρων, συντελεστών βαρύτητας και χαρακτηριστικών, συνθέτοντας το προφίλ του και κατατάσσοντάς το εν τέλει σε βαθμίδες ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης βάσει διεθνών συστημάτων και προτύπων πιστοποίησης (χαρακτηριστικά: LEED (ΗΠΑ), BREEAM (Αγγλία) και DNGB (Γερμανία) κ.ά.). Η περιβαλλοντική πιστοποίηση εφαρμόζεται τόσο σε νέες κατασκευές όσο και υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις, με τη χρήση αυτών να καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων: επαγγελματικούς χώρους, χώρους γραφείων και καταστημάτων, κατοικίες, κτίρια υγείας και εκπαίδευσης κ.ά..

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου, η βέλτιστη εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας, ύδατος και φυσικών πόρων, η διαμόρφωση και αναβάθμιση της ποιότητας του εσωτερικού χώρου και η εξασφάλιση της ποιότητας και της βιώσιμης απόδοσης του κτιρίου συνολικά.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με γνώμονα τη γενικότερη βιωσιμότητα του κτιρίου, την ενεργειακή απόδοση και διαχείριση, την ορθολογική χρήση υδάτων και πόρων, τα χαρακτηριστικά των δομικών υλικών του, τη χρήση, την αλληλεπίδραση του εσωτερικού με το εξωτερικό περιβάλλον. Αξιοσημείωτο είναι ότι η φιλοσοφία της περιβαλλοντικής πιστοποίησης συμβάλλει σε όλες τις φάσεις ζωής ενός κτιρίου, από τη στιγμή της δημιουργίας του και το σχεδιασμό του μέχρι την κατασκευή και τη λειτουργία του.

Τα οφέλη της περιβαλλοντικής πιστοποίησης για ένα κτίριο είναι πολλαπλά και περιέχουν οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνιστώσες:

 • Αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, αναβάθμιση κοινωνικού προφίλ και αναγνωρισιμότητας ακινήτου
 • Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, εξοικονόμηση ενεργειακών και φυσικών πόρων και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων κτιρίου και δραστηριότητας
 • Βελτίωση και αναβάθμιση της διαβίωσης, εξασφαλίζοντας υγιές και ασφαλές εσωτερικό περιβάλλον με αυξημένα επίπεδα θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης
 • Αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στον άξονα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης των έργων σας.

 

Συντάκτρια:

Αρετή Μπαντή, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc., Τομέας Τεχνικού Ελέγχου Ακινήτων

[πηγή εικόνας: https://www.commercialcafe.com/blog/top-10-us-states-leed-2018/]

ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας του τουρισμού στην Ελλάδα έχει καταγράψει αξιοσημείωτες αυξητικές τάσεις στις ροές ξένων επισκεπτών, γεγονός που έχει αντίκτυπο – μεταξύ άλλων – και στα έσοδα των τουριστικών επιχειρήσεων. Η ραγδαία αυτή αύξηση έχει προσελκύσει αντίστοιχα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένα αλλά και ελληνικά επιχειρηματικά σχήματα. Το ενδιαφέρον αυτό κατά περίπτωση μεταφράζεται σε μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν, εκτός του κλασικού πλέον τύπου resort ξενοδοχείου, πολλαπλές χρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες εντός του ίδιου ακινήτου.

Το κατεξοχήν κατάλληλο εργαλείο για την υποδοχή των συγκεκριμένων επενδύσεων είναι το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, ένας σχετικά νέος τύπος κύριου τουριστικού καταλύματος, ο οποίος εισήχθηκε ως όρος στην ελληνική νομοθεσία για πρώτη φορά το 2011, με απώτερο σκοπό τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Για τον χαρακτηρισμό ως Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, πρέπει να συνδυάζονται, εντός του ίδιου ακινήτου, ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων, 1 εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής (όπως εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, γήπεδο γκολφ, τουριστικός λιμένας, κέντρο προπονητικού αθλητικού τουρισμού, συνεδριακό κέντρο, ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο, κ.ά.) και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη συγκεκριμένη περίπτωση τουριστικού καταλύματος είναι τα εξής:

 1. επιτρέπεται η πώληση ποσοστού έως και 30% της συνολικής δομούμενης επιφάνειας
 2. επιτρέπεται η σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, οριζοντίων και καθέτων
 3. επιτρέπεται η μακροχρόνια μίσθωση (άνω των 10 ετών)
 4. εκτός της περίπτωσης της εξ υπαρχής ανέγερσης, διατίθεται και η επιλογή μετατροπής υφιστάμενων ξενοδοχείων (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις) σε Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία αδειοδότησης ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος ενέχει τα παρακάτω βασικά στάδια:

 • Έγκριση δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (Κοινή Απόφαση Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας)
 • Έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών και μελετών διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού)
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού)
 • Έγκριση κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (Απόφαση Υπουργού Τουρισμού)
 • Γνωστοποίηση Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», με όπλα την άριστη γνώση της ξενοδοχειακής και πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και τη μεγάλη εμπειρία στις μελέτες και τη διαχείριση αδειοδότησης τουριστικών καταλυμάτων, είναι σε θέση να συμβάλουν τεκμηριωμένα στη λήψη σχετικών επενδυτικών αποφάσεων και να υποστηρίξουν τους φορείς υλοποίησης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, σε επίπεδο μελετών, διαχείρισης αδειοδοτήσεων και τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα.

.

Συντάκτης:

Χρήστος Διάφας, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc., Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Καταλυμάτων

ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ.Π.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

19 Απριλίου 2019

Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης της 15/4/2019 το Β2 (τελικό) Στάδιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης, οχτώ χρόνια μετά από την ανάθεσή του. Η έγκρισή του Δ.Σ. σημαίνει την ουσιαστική ολοκλήρωση της μελετητικής διαδικασίας, αλλά μέχρι την έγκριση και έκδοσή του σε ΦΕΚ, το Γ.Π.Σ. έχει ακόμη αρκετό δρόμο να διανύσει.

Τα επόμενα βήματα είναι η μεταβίβασή του στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης (πρώην Ο.Ρ.ΘΕ.), που θα εισηγηθεί το θέμα στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ του ΥΠΕΝ για γνωμοδότηση, η συγγραφή του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, η υπογραφή της και η έκδοση σε ΦΕΚ, κατόπιν των οποίων το ΓΠΣ θα τεθεί σε εφαρμογή.

Πέραν των ρυθμίσεων για εκπονήσεις ειδικών μελετών για σημαντικά τοπόσημα της πόλης, μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που θα φέρει το νέο ΓΠΣ είναι η σχεδόν ολική κατάργηση των περιοχών Αμιγούς Κατοικίας που χαρακτήριζαν το υφιστάμενο ΓΠΣ του 1993. Πιστό στα σύγχρονα δεδομένα της συμπαγούς πόλης και της μίξης και εμπλουτισμού των χρήσεων, το νέο ΓΠΣ αναμένεται να ανακουφίσει πολλές γειτονιές που είχαν ερημώσει εμπλουτίζοντας το κτιριακό τους δυναμικό με περισσότερες χρήσεις και ευκαιρίες αξιοποίησης. Το νέο ΓΠΣ έχει εναρμονιστεί με το νέο Προεδρικό Δ/γμα χρήσεων γης 59/2018, και κατά τους μελετητές, προτείνει διαφορετικά επίπεδα έντασης Γενικής Κατοικίας και Πολεοδομικού Κέντρου που θα καλύπτουν την επικράτεια του Δήμου.

Παρέμβαση στη συνεδρίαση έγινε από τον κ. Φιλίππου, εκπρόσωπο του «Νέο Ρεύμα – Νέο Όραμα» συλλογικότητας 320 επιχειρήσεων του βιομηχανικού-βιοτεχνικού και εμπορικού τομέα, ο οποίος αναφέρθηκε αφενός στο ότι ο υπερκείμενος σχεδιασμός, το Περιφερειακό Χωροταξικό Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει ακόμη εγκριθεί, και παρόλο που το ΓΠΣ εφαρμόζει τις όποιες ρυθμίσεις προέβλεπε το Περιφερειακό σε προηγούμενες εκδόσεις του (2015-2016), δεν μπορεί να ενσωματώνει τυχόν πιο πρόσφατες αλλαγές που δεν έχουν ευρέως κοινοποιηθεί. Αφετέρου αναφέρθηκε στην πρόβλεψη του ΓΠΣ για απομάκρυνση των βιοτεχνικών-βιομηχανικών εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης από τις εντός σχεδίου περιοχές εντός δεκαπενταετίας από την έκδοσή του.

Οι μελετητές του ΓΠΣ και η επιβλέπουσα του Δήμου, τοποθετήθηκαν τονίζοντας ότι ιδανικά το ΓΠΣ έπεται του Περιφερειακού, αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση έχει υποστεί ήδη δύο αλλαγές στην κεντρική πολεοδομική νομοθεσία και τρείς αλλαγές στο πλαίσιο χρήσεων γης, ενώ με πρόσφατη ρύθμιση του ΥΠΕΝ, το ΓΠΣ πρέπει να έχει κλείσει μέχρι το Σεπτέμβρη του 2020, αλλιώς η μελέτη θα πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον επιπλέον 6 χρόνια καθυστέρησης, αφήνοντας τα 18.000 στρέμματα της πόλης σε καθεστώς του 1993. Αναφορικά με την απομάκρυνση της βιομηχανίας – βιοτεχνίας τόνισαν πως όσες μονάδες είχαν εγκατασταθεί σε περιοχές που επιτρεπόταν η χρήση παλαιότερα μπορούν να εκσυγχρονίζονται και δεν υποχρεούνται σε μετεγκατάσταση.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με σημαντική δραστηριότητα ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων project στην πόλη, παρακολουθούν επιστάμενα τις πολεοδομικές και αναπτυξιακές εξελίξεις και είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα και την άρτια τεχνική υποστήριξη των έργων σας.

.

Συντάκτρια:

Αγγελίδου Τατιάνα, MPLAN Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης Επενδύσεων