Blog

Ο ρόλος του επιβλέποντα μηχανικού στα ιδιωτικά έργα – Σχέδιο ρύθμισης του ΥΠΕΝ για σταματημένες οικοδομικές εργασίες

23 Σεπτεμβρίου 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτελείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει θέσει ως στόχο την επιτάχυνση των ιδιωτικών έργων των οποίων οι εργασίες έχουν ανασταλεί. Συγκεκριμένα, αναμένεται να αναρτηθεί άμεσα σχετικό σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου με την οριστικοποίηση και ψήφισή του να διευκολυνθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη (απλοί πολίτες, επενδυτές, επιβλέποντες μηχανικοί) στη διαδικασία της αλλαγής του επιβλέποντος μηχανικού.

Σήμερα, βάσει της παρ.9 του άρθρου 42 του νόμου 4495/2017, μια οικοδομική άδεια αναθεωρείται κατά το χρόνο ισχύος της αν παραιτηθεί ή αντικατασταθεί ο επιβλέπων μηχανικός, με αίτηση που συνοδεύεται από:

α) λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, η οποία περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του σταδίου των εργασιών και φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου,

β) δήλωση του μηχανικού που αντικαθίσταται για τη σύννομη περάτωση των εργασιών που έχει επιβλέψει, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, καθώς και φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου.

Πρακτικά, όμως, σε πολλά ιδιωτικά έργα διαπιστώνεται ότι ο επιβλέποντας μηχανικός που αντικαθίσταται, δε χορηγεί τη συγκατάθεσή του για τη σύννομη ως τότε πρόοδο των εργασιών, καθώς πολλές φορές οι ιδιώτες προχωρούν τις εργασίες χωρίς την ανάλογη ενημέρωση στον επιβλέποντα μηχανικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο επιβλέπων μηχανικός να αρνείται να υποβάλει τη σχετική δήλωση που του ζητείται και άρα να μη δύναται να ολοκληρωθεί το έργο.

Για την περίπτωση αυτή, η νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ προσανατολίζεται στην θεσμοθέτηση της κατάθεσης πορίσματος αυτοψίας από Ελεγκτή Δόμησης αντί της μέχρι τώρα κατάθεσης δήλωσης του υφιστάμενου επιβλέποντα μηχανικού. Ο Ελεγκτής Δόμησης θα πιστοποιεί την πρόοδο των εργασιών καθώς και τη σύννομη εφαρμογή των εγκεκριμένων από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) μελετών του έργου.

Επίσης, όπως ισχύει και στον υφιστάμενο νόμο, όταν παραιτείται ο επιβλέπων μηχανικός του έργου, οι οικοδομικές εργασίες θα διακόπτονται αμέσως και θα επανεκκινούν μόνο μετά την αναθεώρηση της άδειας και την ανάληψη επίβλεψης από νέο μηχανικό.

Τέλος, εφόσον προκύψουν διαφορές μεταξύ του ιδιώτη και του επιβλέποντα μηχανικού, συμπεριλαμβανομένων τις σχετιζόμενες με το ύψος της αμοιβής επίβλεψης, ο μηχανικός που παραιτείται θα δύναται να προχωρήσει στις κατάλληλες νομικές ενέργειες.

Τα στελέχη της «Delta Engineering -Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς και Συνεργάτες», βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στη μελέτη, το σχεδιασμό και τη διαχείριση των έργων σας.

Σύνταξη: Χατσίκ Ταστζιάν | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. | Τομέας Διαχείρισης και Επίβλεψης Τεχνικών Έργων

Photo: Ανακτήθηκε 23/09/2023 από image12.jpg (750×480) (columbia.edu)

Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Θεσσαλονικης

15 Σεπτεμβρίου 2023

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Θεσσαλονίκης, το οποίο πέρασε από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) στις 26/07/2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί με την δημοσίευσή του σε ΦΕΚ. Με την έναρξη της ισχύος του, η πόλη έπειτα από 30 χρόνια, αποκτά αναθεωρημένο σχέδιο συμβατό στις ανάγκες και προκλήσεις της εποχής και αφήνει πίσω της το παρωχημένο και ανεπίκαιρο ΓΠΣ που εκπονήθηκε τη δεκαετία του ’80 και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το 1993. Βασικό στόχο, αποτελεί η κάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, η επανάχρηση του ανενεργού κτιριακού αποθέματος και η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την υλοποίηση μεγάλων πολεοδομικών παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών ΓΠΣ (ΦΕΚ 209/Δ/2000), τα ΓΠΣ αποτελούν την εξειδίκευση των Στρατηγικών Χωροταξικών σχεδίων της Περιφέρειας και των τυχόν χωροταξικών κατευθύνσεων νομού, στο επίπεδου του νέου Δήμου. Έτσι, στο βαθμό που αποτελούν το στρατηγικό επίπεδο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης των νέων Δήμων, αποτελώντας την εξειδίκευση και βασικό μέσο εφαρμογής των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ιδίως των Περιφερειακών. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες, καθώς και τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού, καθορίζουν τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του Δήμου. Ακόμη, προσδιορίζουν Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), οι οποίες δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν, ενώ παράλληλα, υποδεικνύουν ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες παραγωγικών τομέων και τις σχετικές προγραμματικές κατευθύνσεις. Τέλος, δίνουν τις κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση οικιστικών υποδοχέων, προσδιορίζοντας και τις περιοχές εντός των οικισμών που απαιτούν παρεμβάσεις αναβάθμισης μέσω του μηχανισμού των αναπλάσεων.

Ειδικότερα για τον σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, το σήμερα ακόμη υφιστάμενο ΓΠΣ του Δήμου (ΦΕΚ 420/Δ/1993), προέβλεπε τη δημιουργία 101 πολεοδομικών ενοτήτων – γειτονιών αλλά και ζωνών άλλων χρήσεων πλην της κατοικίας. Το νέο ΓΠΣ, διακρίνει την αστική περιοχή του Δήμου σε δύο «Τομείς», τον Κεντροδυτικό (ΚΔ) και τον Νοτιοανατολικό (ΝΑ), μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται η Ζώνη Μητροπολιτικών Λειτουργιών. Ο Δήμος συνολικά, οργανώνεται σε 24 συνοικίες, εκ των οποίων οι 10 βρίσκονται (από την Αγγελάκη και τις 40 Εκκλησιές έως την περιοχή ΦΙΞ – Λαχανόκηποι) στον ΚΔ Τομέα και οι 14 (από την περιοχή Αγία Τριάδα έως και τη Νέα Ελβετία) στον ΝΑ., για τις οποίες υπολογίζονται οι εκτάσεις, οι χωρητικότητες και οι πυκνότητες σε πληθυσμό. Ακόμη, καθορίζονται επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε όλη την έκταση εντός σχεδίου ή προς πολεοδόμηση περιοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 59/2018 (Α’ 114). Οι χωρικές ρυθμίσεις σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, ενδεικτικά περιλαμβάνουν τον καθορισμό των εξής περιοχών:

 1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)

ΠΕΠ ορίζονται σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και ρέματα που αποτελούν τμήμα του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης (Κέδρινος Λόφος ή Σέιχ Σου).

 1. Ειδικές Δεσμεύσεις – Οδηγία SEVESO

Έως τη θεσμοθέτηση ενός εθνικού συστήματος όρων και περιορισμών βάσει των οποίων θα πρέπει να γίνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, για τις επιμέρους ζώνες που επηρεάζονται από εγκαταστάσεις που υπόκεινται στην οδηγία SEVESO ΙΙΙ (ή ενός ειδικού συστήματος για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης), για τις επιμέρους ζώνες που επηρεάζονται προτείνονται (εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Θεσσαλονίκης) ζώνες Ι,ΙΙ και ΙΙΙ με σχετικούς όρους και περιορισμούς, βασιζόμενες στα πορίσματα της ειδικής έρευνας του ΕΜΠ (2009).

 1. Ζώνες Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Δεδομένου ότι πρόκειται για αστικό περίκλειστο ∆ήμο, με υφιστάμενες χρήσεις που δεν είναι συμβατές με παραγωγικές δραστηριότητες, ισχύουν τα ακόλουθα:

Διακριτές Ζώνες Ανάπτυξης Παραγωγικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, δεν ορίζονται εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι ζώνες αυτές θα πρέπει να αναζητηθούν εκτός των δομημένων αστικών εκτάσεων και επεκτάσεων του ΠΣΘ.

Βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης για τις οποίες προτείνεται η μεταφορά και χωροθέτηση τους σε οργανωμένους υποδοχείς, εκτός πόλης.

Αμιγείς Ζώνες χονδρεμπορίου – αποθηκών μικρής κλίμακας δεν προτείνονται. Οι χρήσεις αυτές θα επιτρέπονται πλέον σε περιοχές με χρήσεις γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου (κατηγορίες 20 και 21, σύμφωνα με το ΠΔ 59/2018 περί χρήσεων γης).

Εμπορευματικά Κέντρα μεσαίας κλίμακας (κατά την ισχύουσα νομοθεσία), προτείνεται να χωροθετηθούν στις παρυφές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, σε θέσεις με άμεση πρόσβαση στο δίκτυο μεταφορών

 1. Περιοχές Ειδικών Χρήσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή
 • Λιμένας Θεσσαλονίκης
 • Επιβατικός Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης
 • Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις Εκτός Σχεδίου
 • Μαρίνες
 • Περιοχή Ρέματος Στρωμνιτσιωτών
 1. Περιοχές επεκτάσεων
 • Λαχανόκηποι, στη δυτική πλευρά του Δήμου
 • Μικροί θύλακες, στην περίμετρο του Δήμου, έκτασης μικρότερης των 100 στρεμμάτων ο καθένας: Περιοχή Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας, Περιοχή Νησάκι Τριανδρίας, Περιοχή Κοιμητηρίου Μαλακοπής και Χαρίσειου Γηροκομείου, Περιοχή Τροχιοδρομικών, Περιοχή Ν.Α. Πύλης – (πρώην) Κεραμείων Αλλατίνη, Περιοχή (νότια) Ποσειδωνίου

Κλείνοντας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι το υπό αναθεώρηση ΓΠΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με ένα πλήθος εμβληματικών έργων που τρέχουν παράλληλα για την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, όπως το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το ΕΠΣ Παραλιακού Μετώπου, μαζί με την ολοκλήρωση του μέτρο και την έναρξη του Flyover, το Mουσείο Oλοκαυτώματος, το ΕΠΣ για το Τhessintech, το Ηub της Pfizer, το ΕΠΣ Αλλατίνη, κλπ., αναμένεται να αναμορφώσουν το πρόσωπο της πόλης και να την αναδείξουν σε ένα δυναμικό Μητροπολιτικό Κέντρο που θα αποτελέσει σημαντικό πόλο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τις επόμενες δεκαετίες.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς & Συνεργάτες», παρακολουθώντας ανελλιπώς το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον κτιριακό κλάδο και σε συνέχεια των μεταβολών που σημειώνονται σε αυτόν και ενδέχεται να επηρεάζει τα ακίνητα ιδιοκτησίας σας, είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση προκειμένου να σας καθοδηγήσουν και να προτείνουν λύσεις για την υλοποίηση των επενδύσεών σας.

Σύνταξη: Φωτεινή Κρεασίδου | Τομέας Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

Κατ’ εξαίρεση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα για την ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων

8 Σεπτεμβρίου 2023

Με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΑΟΚΑ/106871/3636 (ΦΕΚ 5415Β/19.10.2022) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα κριτήρια για την κατ’ εξαίρεση αρτιότητα και οικοδομησιμότητα γηπέδων με εμβαδό μικρότερο των 8.000 τ.μ. και ελαχίστου 4.000 τ.μ. όπως προέβλεπε η παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4759/2020.

Πρόκειται για σειρά κριτηρίων, πλέον των οριζόμενων από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, που έχουν ως βασικό στόχο την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής, πολεοδομικής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και τη δημιουργία περιβαλλοντικά βιώσιμων τουριστικών καταλυμάτων που σέβονται το περιβάλλον και συμβάλλουν στη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Αναλυτικότερα:

Πεδίο Εφαρμογής (άρθρο 1)

Γήπεδα της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4759/2020, εμβαδού κάτω των οκτώ χιλιάδων (8.000) τ.μ. και ελάχιστου εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. θεωρούνται κατ’ εξαίρεση άρτια και οικοδομήσιμα για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, εφόσον, επιπλέον των οριζόμενων στην ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, πληρούν σωρευτικώς τα ενεργειακά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που καθορίζονται.

Ενεργειακά Κριτήρια (άρθρο 2)

Η εφαρμογή αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού με χρήση κατάλληλων υλικών, μονώσεων, σκιάσεων κ.α. σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό του κτιρίου και τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής του έργου, επιδρούν θετικά στη θερμική άνεση των χώρων και στη μείωση των αναγκών για θέρμανση, ψύξη ή και κατανάλωση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση του μικροκλίματος.

Σημαντικό επίσης παράγοντα αποτελούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και οι γεωθερμικές αντλίες (όπου αυτό είναι δυνατόν), η χρήση των οποίων συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση και ψύξη των εγκαταστάσεων.

Περαιτέρω μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να επιτευχθεί με χρήση παθητικών συστημάτων όπως ανοίγματα στη νότια και βορινή όψη των κτιρίων, περσίδων, στεγάστρων κ.α., καθώς και με τη  χρήση χαμηλής κατανάλωσης εξοπλισμού, θερμομονωτικών υλικών και κατάλληλων υαλοπινάκων.

Καταλήγοντας, οι αυξημένες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης οφείλουν να τεκμηριώνονται από Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) η οποία θα πρέπει να οδηγεί σε κτίριο που καταναλώνει το 0,16 του κτιρίου αναφοράς, κατά ΚΕΝΑΚ και να συνοδεύεται από τεκμηρίωση με διεθνώς αναγνωρισμένο λογισμικό ενεργειακού ισοζυγίου ώστε να αποφεύγεται το χάσμα επιδόσεων μεταξύ σχεδιασμού και υλοποίησης.  Ενδεικτικά αναφέρονται το EnergyPlus, το PHPP, το TRNSYS, το IESve.

Πολεοδομικά Κριτήρια (άρθρο 3)

Με την εφαρμογή συγκεκριμένων αρχών σχεδιασμού είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ορθολογική ένταξη της τουριστικής μονάδας στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον εξασφαλίζοντας παράλληλα και την εύρυθμη λειτουργία της. Οι αρχές αυτές αφορούν κυρίως:

(α) στη λειτουργική διασύνδεση με υφιστάμενες υποδομές και δίκτυα, στον έλεγχο της πρόσβασης και στην εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχει η λειτουργία της μονάδας στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

(β) στην ισορροπημένη κατανομή των κτιριακών όγκων και χώρων πρασίνου, με σκοπό την αξιοποίηση  φυσικών ρευμάτων δροσισμού – αερισμού, στον περιορισμό των μορφολογικών αλλοιώσεων του τοπίου και στην ασφαλή οργάνωση των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης συμβατικών και ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(γ) στη διευκόλυνση κατείσδυσης του νερού στο έδαφος με περιορισμό της χρήσης σκληρών υλικών στον περιβάλλοντα χώρο, στη χρήση ανακυκλώσιμων αντιολισθηρών πλακών, κυβόλιθων εν ξηρώ με αρμούς για την απορρόφηση των νερών της βροχής, σκίαση χώρων στάθμευσης με δέντρα ή ξύλινες πέργκολες κ.α.

(δ) στην υιοθέτηση αρχών αειφόρου/πράσινης δόμησης, προωθώντας τη χρήση υλικών με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

(ε) στη διασφάλιση της αντιπυρικής προστασίας των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου

(στ) στην προστασία και ανάδειξη στοιχείων πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος όπου υπάρχουν.

 

Περιβαλλοντικά Κριτήρια (άρθρο 4)

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια, αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση των ισορροπιών του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος του ξενοδοχειακού καταλύματος και στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής. Επιτυγχάνονται κυρίως μέσω:

(α) επιλογής φυτεύσεων τοπικής χλωρίδας, δένδρων και θάμνων που ενισχύουν τα οικοσυστήματα, προάγουν το δροσισμό, παρέχουν σκιά, ρυθμίζουν την υγρασία και προστατεύουν από θόρυβο και άνεμο.

(β) τη φύτευση των δωμάτων του καταλύματος με χαμηλή βλάστηση και χρήση φυσικού χώματος για δροσισμό και βελτίωση του μικροκλίματος.

(γ) τη μείωση της κατανάλωσης νερού, μέσω δεύτερης χρήσης ύδατος και την κατασκευή υπόγειων δεξαμενών για την αξιοποίηση των όμβριων υδάτων καθώς και τη πρόβλεψη επιπλέον αναγκών χρήσης ύδατος σε περίπτωση κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών.

(δ) γενικά την ενσωμάτωση περιβαλλοντικής καινοτομίας για την αυτονομία και κυκλική χρήση υλικών, ενέργειας και νερού.

Η τήρηση των ανωτέρω κριτηρίων, όπως προκύπτουν από τις κατά περίπτωση απαιτούμενες για το έργο μελέτες (π.χ Μ.Ε.Α, φυτοτεχνική/τοπιολογική, περιβαλλοντική, κυκλοφοριακή, αρχιτεκτονική, κ.λπ) και εξειδικεύονται στην εκάστοτε περίπτωση τουριστικού καταλύματος, καταγράφεται, αναλύεται και τεκμηριώνεται σε σχετική τεχνική έκθεση η οποία υποβάλλεται προς εξέταση και χορήγηση σύμφωνης γνώμης στο οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί του Ομίλου Εταιρειών «Σαμαράς και Συνεργάτες», παρακολουθώντας ανελλιπώς το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στον κτιριακό κλάδο και σε συνέχεια των μεταβολών που σημειώνονται σε αυτόν και ενδέχεται να επηρεάζει τα ακίνητα ιδιοκτησίας σας, είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση προκειμένου να σας καθοδηγήσουν και να προτείνουν λύσεις για την υλοποίηση των επενδύσεών σας.

Σύνταξη: Δημήτρης Σαντζιλιώτης | Αριχτέκτων Μηχανικός | Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων

Photo: Ανακτήθηκε 08/09/2023 από https://idaionte.gr/wp-content/uploads/2022/11/exoikonomo-epiheiro.jpg