Blog

ΜΕΛΕΤΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ LIDL HELLAS ΣΤΗ ΠΟΛΙΧΝΗ

8 Μαρτίου 2019

Εγκαινιάστηκε πρόσφατα το νέο κατάστημα της LIDL Hellas στη Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, ανέλαβε πλήρως την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών και συγκεκριμένα την προμελέτη, τις οριστικές μελέτες καθώς, τη σύνταξη των μελετών εφαρμογής και την επίβλεψη του έργου.

Επίσης, ανέλαβε με επιτυχία την αδειοδότηση του ακινήτου στα πλαίσια έκδοσης Οικοδομικής Άδειας, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Το έργο αδειοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, βάσει του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση και λειτουργία του καταστήματος που τέθηκε εξ’ αρχής από την εταιρεία.

Το εν λόγω κατάστημα, αποτελεί πρότυπο κτίριο, ο σχεδιασμός του οποίου έχει ως στόχο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου καταστήματος εντός του αστικού ιστού της πόλης. Οι νέες σύγχρονες προδιαγραφές αντανακλώνται σε όλους τους χώρους και τις οπτικές του κτιρίου, διαφοροποιώντας το αισθητά σε σχέση με τα καταστήματα της εταιρείας που βρίσκονται συνήθως εκτός αστικού ιστού.

Το κτίριο αποτελείται από τέσσερα επίπεδα, με δύο επίπεδα χώρων στάθμευσης (ισόγειο και υπόγειο), χώρο πώλησης στον 1ο όροφο και βοηθητικούς χώρους στο 2ο όροφο.

Επίσης, ο σχεδιασμός του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, έγινε με γνώμονα την βέλτιστη ένταξη του νέου κτιρίου στον αστικό ιστό της Πολίχνης, με έμφαση στη δημιουργία χώρων πρασίνου, προς όφελος των περίοικων.

Οι έμπειροι Αρχιτέκτονες  και Πολιτικοί Μηχανικοί της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, οι οποίοι εξειδικεύονται στο λεπτομερή σχεδιασμό καταστημάτων και μεγάλων εγκαταστάσεων των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στελέχωσαν τις Ομάδες Εργασίας, για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών της οικοδομικής αδείας και της μελέτης εφαρμογής του έργου.

Η Αρχιτεκτονική μελέτη και η Μελέτη εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση του ακινήτου, τις προεγκρίσεις και τις εγκρίσεις των δημόσιων υπηρεσιών, τα δεδομένα  της εδαφοτεχνικής μελέτης, την έντονη κλίση του περιβάλλοντα χώρου και τον υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, εξασφάλισε την ορθή χωροθέτηση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, με γνώμονα:

 • την κάλυψη των πολεοδομικών απαιτήσεων,
 • την αξιοποίηση των πολεοδομικών μεγεθών,
 • την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος,
 • τη βέλτιστη πρόσβαση των πελατών στο κατάστημα.
 • την εφαρμογή των προδιαγραφών της εταιρίας και την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες του ακινήτου.

Παράλληλα, ομάδες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών της εταιρείας “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.” μελέτησαν την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στο σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου, δίνοντας έμφαση:

 • στην εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού επιτυγχάνοντας την ανάκτηση θερμότητας και εξασφαλίζοντας τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης και
 • στην εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχων της λειτουργίας του καταστήματος με στόχο την χαμηλότερη κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος,  κατά την Επίβλεψη του Έργου, από εξειδικευμένο και έμπειρο κλιμάκιο μηχανικών όλων των ειδικοτήτων  για έργα σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων, εξασφαλίστηκε, ο λεπτομερής έλεγχος της κατασκευής για την ορθή και έντεχνη εφαρμογή των μελετών, η τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης με σκοπό την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

ΜΕΛΕΤΗ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ LIDL HELLAS

22 Φεβρουαρίου 2019

Η Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, ανέλαβε την σύνταξη των οριστικών μελετών και την Αδειοδότηση, καθώς και τις Μελέτες Εφαρμογής των νέων καταστημάτων της LIDL Hellas στην Έδεσσα και στη Λάρισα, που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα, με εμβαδόν 2.000 τ.μ. έκαστο.

Τα έργα ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν και αφορούν τις ανεγέρσεις Νέων Πρότυπων Καταστημάτων της Lidl Hellas, με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές και απαιτήσεις της εταιρείας.

Οι έμπειροι Αρχιτέκτονες  και Πολιτικοί Μηχανικοί της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, οι οποίοι εξειδικεύονται στο λεπτομερή σχεδιασμό καταστημάτων και μεγάλων εγκαταστάσεων των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στελέχωσαν τις Ομάδες Εργασίας, για την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών της οικοδομικής αδείας και της μελέτης εφαρμογής του έργου.

Η Αρχιτεκτονική μελέτη και η Μελέτη εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση του ακινήτου, τα δεδομένα  της εδαφοτεχνικής μελέτης, τις προεγκρίσεις και τις απαιτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών, εξασφάλισε την ορθή χωροθέτηση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου, με γνώμονα:

 • την κάλυψη των πολεοδομικών απαιτήσεων,
 • την αξιοποίηση των πολεοδομικών μεγεθών,
 • την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος,
 • τη βέλτιστη πρόσβαση των πελατών στο κατάστημα,
 • την εφαρμογή των προδιαγραφών της εταιρίας και την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες των ακινήτων.

Ιδιαίτερο στοιχείο κατά τον σχεδιασμό αποτέλεσε η θέση των ακινήτων και οι ιδιαιτερότητες αυτών με αποτέλεσμα κατά την μελέτη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις του Δήμου ως προς την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε συνάρτηση πάντα με τις αρχές σχεδιασμού και τις προδιαγραφές της εταιρίας  για την εύρυθμη  λειτουργία του καταστήματος.

Παράλληλα, ομάδες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών της εταιρείας “ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.” μελέτησαν την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στο σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου, δίνοντας έμφαση:

 • στην εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού επιτυγχάνοντας την ανάκτηση θερμότητας και εξασφαλίζοντας τον βέλτιστο βαθμό απόδοσης και
 • στην εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχων της λειτουργίας του καταστήματος με στόχο την χαμηλότερη κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τη Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί εμπιστεύονται και έχουν αναπτύξει ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στη διάρκεια των ετών, ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα του εμπορίου τροφίμων, του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου καυσίμων, της παροχής υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης καθώς και οι μεγαλύτεροι φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι αριθμοί της εταιρείας, αποτελούν συνώνυμα της ποιότητας και της επιτυχούς πορείας της:

 • 2.000+ έργα και μελέτες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • 100+ τακτοποιήσεις αυθαιρέτων σύνθετων έργων
 • 400+ επιβλέψεις κτιριακών έργων και έργων κάθε κλίμακας
 • Πελατολόγιο πάνω από 1.500 Εταιρείες και Ομίλους όλων των επιχειρηματικών κλάδων

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΗΠΟ

Ακολουθώντας τις εξελισσόμενες τάσεις στον τουρισμό αλλά και τις επιμέρους ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη, τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος της εστίασης γνωρίζει μια αναζωπύρωση. Οι ξενοδόχοι προσπαθούν να ανανεώνουν του χώρους τους διαρκώς, μέσω ανακαινίσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων, ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικοί.

Τί συμβαίνει όμως με τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων; Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα προσφέρει στον ταξιδιώτη τη δυνατότητα να περάσει μεγάλο μέρος την παραμονής του εκτός κτιρίου. Παρόλα αυτά, παρατηρείται μια εγκράτεια στους επιχειρηματίες του κλάδου, να επενδύσουν στον υπαίθριο χώρο.

Το τοπίο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αισθητικής του ξενοδοχείου και δρα συμπληρωματικά στις αρχιτεκτονικές όψεις του. Για το λόγο αυτό, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, μπορεί να δημιουργήσει μια ολιστική υπαίθρια εμπειρία και να προσφέρει νέες προοπτικές και δραστηριότητες στον επισκέπτη, αποδίδοντας ουσιαστικά υπεραξία στο δομημένο χώρο.

Πλεονεκτήματα:

 • ο εκσυγχρονισμός του υπαίθριου χώρου μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του ξενοδοχείου
 • πρόκειται για μια διαδικασία αναμόρφωσης λιγότερο χρονοβόρα από την κτιριακή ανακαίνιση καθώς δεν εμπλέκονται δημόσιες υπηρεσίες αδειοδότησης
 • αλλά και λιγότερο κοστοβόρα κατασκευαστικά.

Ο σχεδιασμός βρίσκει εφαρμογή σε ένα ευρύ αντικείμενο:

 • Θέρετρα και χειμερινός τουρισμός. Η αξία του κήπου σε αυτές τις μονάδες είναι αδιαμφισβήτητη καθώς παρέχει νέες επιλογές χαλάρωσης στους επισκέπτες τους, εντός των ορίων τους.
 • Business and pleasure! Η ανανέωση του περιβάλλοντος χώρου συστήνεται ιδιαίτερα και στα ξενοδοχεία που στοχεύουν στον επαγγελματικό τουρισμό, διοργανώνουν συνέδρια και εκδηλώσεις και άρα χρειάζεται να παρέχουν χώρους για συναντήσεις ή ευχάριστους χώρους διαλλείματος. 

Η βασική φιλοσοφία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού τοπίου για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις συνοψίζεται στα κάτωθι σημεία:

 • Δεν χρειάζεται να διατεθούν πολλά τετραγωνικά για έναν εντυπωσιακό κήπο. Το ξενοδοχειακό ακίνητό είναι πολύτιμο και κάθε τετραγωνικό μετράει, γι αυτό προτιμητέα είναι η δημιουργία μικροτοποθεσιών με φυτεύσεις και λοιπό εξοπλισμό.
 • Η πισίνα είναι το ιδανικό πεδίο εφαρμογής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού τοπίου. Η θέση, το σχήμα, το χρώμα και ο περιβάλλων χώρος της, δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό άσχετα με το μέγεθος αυτής.
 • Η επιλογή των φυτών είναι η σημαντικότερη απόφαση στο σχεδιασμό: το χρώμα, το ύψος, η υφή, οι ανάγκες σε φροντίδα που έχουν. Με την σωστή επιλογή μπορεί να επιτευχθεί η δημιουργία ενός βιώσιμου κήπου, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και ταυτόχρονα να αντιμετωπιστεί ένα ευρύ φάσμα περιφερειακών προκλήσεων (ηχορύπανση, έντομα, μυρωδιές).

Κατά το σχεδιασμό χρειάζεται η ειδίκευση και η εμπειρία του αρχιτέκτονα στο αντικείμενο ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι. Το τοπίο είναι σημαντικό να φαίνεται όμορφο, αλλά πρέπει επίσης να μεταφέρει μια ιστορία, να έχει ένα σκοπό, να προκαλεί ερεθισμό των αισθήσεων – κι όλα αυτά με το ελάχιστο κόστος κατασκευής αλλά και συντήρησης. Κατά την ανάθεση μιας τέτοιας πρόκλησης, η μελετητική ομάδα μηχανικών, σε συνεργασία με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων, εξασφαλίζει λειτουργικότητα, αισθητική, βιωσιμότητα και οικονομία.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», μελετούμε αφουγκραζόμενοι τον τόπο, τον επιχειρηματία και τον ταξιδιώτη. Συνδέοντας τον περιβάλλοντα χώρο με τη γενικότερη εμπειρία του ξενοδοχείου, σκεφτόμαστε τον σχεδιασμό συνολικά, αναζητώντας τρόπους να δημιουργήσουμε κάθε φορά ένα νέο, μοντέρνο χώρο που θα συμβάλει στην προώθηση της εκάστοτε επιχείρησης.

.

Συντάκτης:

Όλγα Ακτσελή, Αρχιτέκτων, Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

(Πηγή εικόνας: https://pxhere.com/en/photo/598227)