Blog

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

19 Οκτωβρίου 2018

Εναλλακτική μέθοδος στο ζήτημα της αειφόρου διαχείρισης των ολοένα και αυξανόμενων κτηνοτροφικών και οργανικών αποβλήτων, αποτελούν οι Μονάδες Παραγωγής Βιοαερίου, οι οποίες βασίζουν τη λειτουργία τους στην ανακύκλωση των θρεπτικών και οργανικών ουσιών, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εντός των εγκαταστάσεων, οι μικροοργανισμοί διασπούν και μετασχηματίζουν τα απόβλητα της βιομάζας, με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου των οργανικών αποβλήτων και  την παραγωγή βιοαερίου.

Η παραγωγή και η χρήση του βιοαερίου μπορεί να επιφέρει πολλά και σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας.

Ειδικότερα, αποτελεί Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, ενώ αναβαθμισμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην κίνηση ή τη θέρμανση.

Οι μονάδες παραγωγής βιοαερίου αποτελούν εργοστάσια υψηλών προδιαγραφών, ειδικά προσαρμοσμένα στον τύπο της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης. Ενδεικτικά οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν δεξαμενές εισαγωγής, αποθήκευσης καταλυτών, χωνευτές, αντλίες, εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και υποστηρικτικούς οικίσκους (μετασχηματιστών, ηλεκτρογεννητριών κλπ).

Στη Delta Engineering, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τις απαιτήσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων παραγωγής βιοαερίου, αναλαμβάνουμε τόσο τη μελέτη όσο και την αδειοδότηση των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Με σκοπό την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του βιοαερίου, ένας μεγάλος αριθμός εργοστασίων, με αγροτική και βιομηχανική πρώτη ύλη, έχει ήδη εγκατασταθεί και ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη όλων των αναπτυξιακών στρατηγικών που παράγουν ατομική και συλλογική ευημερία και πρόοδο.

ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

13 Οκτωβρίου 2018

Θέμα ημερών η επίσημη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες, αφού στις 15 Οκτωβρίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα και με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ.

 Έτσι, από την ερχόμενη Δευτέρα, όλα τα δικαιολογητικά και οι μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, θα υποβάλλονται και θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, κατά τα προβλεπόμενα από τον Ν.4495/17 στάδια, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ για λογαριασμό του ΥΠΕΝ.

 Ήδη, από τις 3 Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία, επιτρέποντας την εξοικείωση των ιδιωτών μηχανικών αλλά και των αρμοδίων υπαλλήλων του δημοσίου με τα νέα δεδομένα.

Κύρια χαρακτηριστικά του πληροφοριακού συστήματος είναι:

  • Υποβολή αιτήσεων με όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και μελέτες, σε ηλεκτρονική μορφή
  • Πραγματοποίηση ελέγχου και υποβολή τυχόν παρατηρήσεων ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της εκάστοτε Υπηρεσίας Δόμησης
  • Έκδοση της αιτούμενης οικοδομικής άδειας, προέγκρισης άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, κλπ.
  • Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλη τη διαδικασία ελέγχου και το ιστορικό μεταβολών του φακέλου, στο οποίο θα έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση οι χρήστες του συστήματος (Ιδιώτης Μηχανικός, ιδιοκτήτης, αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ΥΠΕΝ καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό)

Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για διαβίβαση στοιχείων σε απάντηση αιτημάτων από άλλες υπηρεσίες, εκτός των πολεοδομιών, για την παράλληλη αναζήτηση τυχόν πρόσθετων εγκρίσεων.

Στα οφέλη που αποκομίζονται από την μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή έκδοσης των οικοδομικών αδειών, συγκαταλέγεται η αναμενόμενη σημαντική μείωση στο χρόνο έκδοσης τους, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας, χωρίς την επιβάρυνση της φυσικής παρουσίας των μηχανικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, στοιχείο που μέχρι σήμερα μεταφραζόταν σε χαμένες εργατοώρες των μελετητών και απόσπαση των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δόμησης από το έργο τους.

Εντούτοις, μια ανάσα πριν την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού τρόπου έκδοσης των οικοδομικών αδειών, ζητήματα προσαρμογής στα νέα δεδομένα συνεχίζουν να απασχολούν ιδιώτες μηχανικούς αλλά και υπαλλήλους των Υπηρεσιών Δόμησης, καθώς εκλείπουν μέχρι στιγμής οι μεταβατικές διατάξεις που θα ρυθμίζουν την προσαρμογή των εν εξελίξει εγκρίσεων στο νέο τρόπο έκδοσής τους.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

5 Οκτωβρίου 2018

Την Παρασκευή 04-10-2018 εκδόθηκε η κάτωθι ανακοίνωση από το ΥΠ.ΕΝ:

“Έως την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 παρατείνεται η πρώτη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017, κατά την οποία τα πρόστιμα είναι μειωμένα κατά 20%.

Η παράταση της προθεσμίας δίδεται λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και μετά από αιτήματα φορέων του κλάδου. Θα ακολουθήσει σχετική απόφαση, σε νομοθετική ρύθμιση.”

Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά παράταση – μετά την πρώτη 6μηνη που δόθηκε στις 2/4/2018 – που ανακοινώνει το υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς η αρχική προθεσμία για την πρώτη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων με μείωση του προστίμου 20% έληγε στις 8/4/2018.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την εμπρόθεσμη υποστήριξη κάθε πελάτη σε ζητήματα τακτοποίησης και νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών.