Blog

Διάτρητα Κελύφη

23 Φεβρουαρίου 2024

Τα διάτρητα κελύφη αποτελούν αξιοσημείωτα αρχιτεκτονικά στοιχεία στο σύγχρονο σχεδιασμό, συγκεράζοντας την λειτουργικότητα και την αισθητική. Πρόκειται, για πάνελ σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ώστε να δημιουργούν δυναμικές προσόψεις που συμβάλλουν τόσο στο όραμα των αρχιτεκτόνων όσο και στην βιωσιμότητα των σύγχρονων κτιρίων.

Η γεωμετρία, η κλίμακα και η διάταξη των διατρήσεων των πάνελ προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε έργου, επιτυγχάνοντας μια μοναδική αρχιτεκτονική γλώσσα που αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πρακτικά ζητήματα όπως η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τους έγκειται στη διαχείριση του φωτός και της σκιάς. Οι διατρήσεις φιλτράρουν το ηλιακό φως και αποτυπώνουν μοτίβα στους εσωτερικούς χώρους. Δημιουργείται έτσι ένα οπτικό παιχνίδι που εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι προσόψεις αποκτούν υφή που βασίζεται στην υλικότητα, προσφέροντας στους αρχιτέκτονες ένα ευρύ φάσμα επιλογών για την επιτέλεση της σχεδιαστικής τους έκφρασης. Τα πάνελ δύναται να κατασκευαστούν από μέταλλο, ξύλο, γυαλί αλλά και σύνθετα υλικά, το καθένα με τα δικά του χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα.

Το αλουμίνιο και ο χάλυβας, αποτελούν δημοφιλείς επιλογές λόγω της αντοχής, της ευελιξίας και της αισθητικής τους καθώς η κοπή ακριβείας εντάσσει στον σχεδιασμό πολύπλοκες γεωμετρίες. Τα μεταλλικά πάνελ ανθεκτικά στις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα για εξωτερικές εφαρμογές σε κάθε είδους οικοδόμημα και ως ελαφρές κατασκευές, διευκολύνουν την εγκατάσταση τους και μειώνουν τα δομικά φορτία στο σύνολο του κτιρίου.

Εκτός από την αισθητική, τα διάτρητα πάνελ συμβάλλουν σε καθοριστικό βαθμό και στην λειτουργικότητα των κτιρίων. Τοποθετώντας στρατηγικά τις διατρήσεις, μπορούν να ρυθμίσουν την ποσότητα του ηλιακού φωτός που εισέρχεται στο κτίριο, εξισορροπώντας την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό, θερμότητα και συνεπώς την κατανάλωση ενέργειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα κελύφη αυτά, ενισχύουν τη ροή του αέρα βελτιώνοντας τον αερισμό των εσωτερικών χώρων, μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από τα αντίστοιχα μηχανικά συστήματα. Αυτή διαδικασία συντελεί στον μετριασμό της θερμότητας και της υγρασίας, δημιουργώντας ένα σαφώς καλύτερο περιβάλλον.

Συμπερασματικά, τα διάτρητα πάνελ αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο αισθητικής, λειτουργικότητας και βιωσιμότητας στη σύγχρονη αρχιτεκτονική πρακτική. Αξιοποιώντας τα φυσικά στοιχεία σε συνέργεια με την ευελιξία τους στον σχεδιασμό καθίστανται πρωταγωνιστικά στοιχεία στη διαμόρφωση του σύγχρονου δομημένου περιβάλλοντος.

Η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», παρακολουθώντας ανελλιπώς τις εξελίξεις και παραμένοντας ενημερωμένη σε σχέση με τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις στον χώρο των κατασκευών, είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τον βέλτιστο σχεδιασμό των έργων σας.

 

Συντάκτης: Κωνσταντίνος Ρόμπης / Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός / Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Ιδιωτικών Έργων

Photo: Ανακτήθηκε στις 26/01/2024 από: https://www.hxdesign.com.au

Πρόγραμμα ποιότητας στη διαχείριση των έργων

15 Φεβρουαρίου 2024

Η ενσωμάτωση ενός προγράμματος ποιότητας στη διαχείριση έργων (P.M.) προϋποθέτει την καθορισμένη χρήση συγκεκριμένων διαδικασιών και πρακτικών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας σε όλα τα στάδια του έργου.

Κατά την αρχική φάση του έργου, καθορίζονται οι αναγκαίες προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας που θα πρέπει να πληρούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του πελάτη και τη νομοθεσία.

Ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος είναι οι συστηματικοί έλεγχοι ποιότητας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, που περιλαμβάνουν τόσο εσωτερικούς ελέγχους όσο και εξωτερικές αξιολογήσεις. Οι διαδικασίες αυτές επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων ή ανωμαλιών και τη λήψη δράσης για τη διόρθωσή τους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μέτρα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων και της εφαρμογής αναγκαίων διορθωτικών μέτρων για τη βελτίωση των διαδικασιών και την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. Το πρόγραμμα ποιότητας συμβάλλει, συνεπώς, στη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων ποιότητας του έργου και την επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη.

 

Ένα πρόγραμμα ποιότητας περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα στάδια:

 1. Σχεδιασμός και Προετοιμασία:
  • Καθορισμός των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας για το έργο.
  • Δημιουργία ενός σχεδίου ποιότητας που περιγράφει τις διαδικασίες, τα εργαλεία και τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
 2. Εφαρμογή:
  • Εκτέλεση των σχεδιασμένων διαδικασιών ποιότητας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.
  • Εποπτεία και παρακολούθηση της ποιότητας σε κάθε στάδιο του έργου.
 3. Έλεγχος και Αξιολόγηση:
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ποιότητας.
  • Πραγματοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων ποιότητας, όπως επιθεωρήσεις και δοκιμές.
 4. Βελτίωση:
  • Ανάλυση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων και των δεδομένων ελέγχου ποιότητας.
  • Εφαρμογή διορθωτικών μέτρων για τη βελτίωση των διαδικασιών και την απόδοση του έργου.

Αυτά τα στάδια αποτελούν έναν κύκλο βελτίωσης συνεχούς ποιοτικής διασφάλισης, όπου η ανάδυση προβλημάτων και η εφαρμογή διορθωτικών μέτρων συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του έργου.

 

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», παρακολουθώντας στενά τις αναπτυξιακές εξελίξεις και τις τεχνικές νομοθετικές διατάξεις και έχοντας σημαντική εμπειρία ως σύμβουλοι και μελετητές ποικίλων Project, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για το παραπάνω θέμα καθώς και για όποια άλλη ολοκληρωμένη τεχνική και συμβουλευτική υπηρεσία στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.

 

 Συντάκτης: Αναστάσιος Α. Αθανασιάδης / Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α.Π.Θ. / Διευθυντής Τομέα Project Management  

 

 

 

Μελετοκατασκευές

9 Φεβρουαρίου 2024

Δημόσιες συμβάσεις με αξιολόγηση μελέτης  (Σύστημα «Μελέτη – Κατασκευή»)

Στα Δημόσια έργα διεξάγονται, ως επί το πλείστων, δύο ξεχωριστοί διαγωνισμοί, ένας για την μελέτη και ένας για την κατασκευή του έργου. Το διάστημα που μεσολαβεί, όμως, από την ολοκλήρωση και παράδοση της μελέτης, μέχρι την ανάθεση της κατασκευής του έργου, είναι κατά κανόνα μεγάλο. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων εξωγενών παραγόντων, στην πολύπλοκη και χρονοβόρα διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευαστή.

Μια εναλλακτική διαδικασία, που τα τελευταία χρόνια έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο, είναι η εκπόνηση μελέτης και κατασκευής από τον ίδιο ανάδοχο. Τα έργα που εκτελούνται υπό αυτό το καθεστώς πληθαίνουν, και το σύστημα δημοπράτησης «μελέτη – κατασκευή» εφαρμόζεται διεθνώς.

Η διαδικασία σύναψης Δημοσίων έργων με αξιολόγηση μελέτης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4412/2016, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 8 του Ν. 3669/2008 («Σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή»). Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να ορίζει στα έγγραφα της σύμβασης, ότι αντικείμενο αυτής θα είναι συγχρόνως η μελέτη και η εκτέλεση (κατασκευή) του έργου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις (Ν. 4412/2016, άρθρ. 50, παρ. 1). Το διττό αντικείμενο της σύμβασης βοηθάει, μεταξύ άλλων, στην πληρότητα και την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου.

Τα βασικά προτερήματα του εν λόγω συστήματος αφορούν τα οικονομικά, ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, και αναγράφονται παρακάτω:

 • Προστασία του Κυρίου του Έργου από έξοδα εκτός του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού, λόγω αυστηρά προσδιορισμένου κόστους εκπόνησης μελέτης και κατασκευής κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 • Ταχύτερη ολοκλήρωση έργου, λόγω άμεσης έναρξης της κατασκευής και προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης κάθε σταδίου, το οποίο ανατρέπεται μόνο από απρόβλεπτα γεγονότα.
 • Πλήρης έλεγχος του έργου κατά την ωρίμανσή του από την εκπόνηση της μελέτης έως την κατασκευή και παράδοσή του.
 • Συνεχής συνεργασία μελετητών και κατασκευαστών σε όλα τα στάδια του έργου.
 • Αμεσότητα και ευελιξία στην επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή.
 • Σαφής και αποκλειστική ανάληψη ευθυνών κατά την εμφάνιση πιθανών κινδύνων σε κάθε φάση του έργου από τον Ανάδοχο.

Η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», παρακολουθώντας ανελλιπώς τις εξελίξεις και παραμένοντας ενημερωμένη σε σχέση με τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις στον χώρο των κατασκευών, είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για τον βέλτιστο σχεδιασμό των έργων σας.

 

Σύνταξη: Νάνσυ Χατζησάρρου / Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός / Τομέας Μελετών & Αδειοδοτήσεων Δημοσίων Έργων