Blog

Κατασκευή ψηλών κτιρίων στην Ελλάδα

30 Οκτωβρίου 2020

Με αφορμή το σχέδιο του Ελληνικού, με βάση το οποίο προβλέπεται η κατασκευή έξι ψηλών κτηρίων ύψους έως 200m, ήρθε και πάλι στο προσκήνιο η γνωστή συζήτηση για το ύψος των κτηρίων στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το υψηλότερο κτίσμα στην Ελλάδα (Πύργος Αθηνών) με ύψος 103m κατασκευάστηκε το μακρινό 1968 και έκτοτε επικράτησαν διάφορα – στερεοτυπικά και παρωχημένα επί το πλείστον –  επιχειρήματα, που εμπόδισαν παρόμοιες κατασκευές.

Ένα επιχείρημα των πολέμιων της κατασκευής υψηλών κτηρίων είναι ότι αυτά δεν συνάδουν με τη μεσογειακή μας κουλτούρα και ταιριάζουν περισσότερο στις καπιταλιστικές αμερικανικές μεγαλουπόλεις. Μολαταύτα, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως το μεσογειακό στοιχείο είναι απόν από το σύνολο σχεδόν των ελληνικών πόλεων, οι οποίες βρίθουν από κακής αρχιτεκτονικής χαμηλού και μέσου ύψους κτήρια, κτισμένα από τα μέσα έως τα τέλη του 20ου αιώνα χωρίς κανέναν κεντρικό σχεδιασμό, για να στεγάσουν τον πληθυσμό που συνέρρεε μαζικά στις πόλεις.

Σε ό,τι αφορά στα τεχνικά ζητήματα, ο ισχυρισμός ότι τέτοιου είδους κατασκευές έχουν προβληματική συμπεριφορά στον σεισμό ή στη φωτιά είναι μάλλον παρωχημένος. Το ότι η Ελλάδα είναι η πλέον σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη μπορεί να ιδωθεί από δύο σκοπιές˙ τη φοβική, που εμποδίζει κάθε μη συνήθη κατασκευή και την τολμηρή, που ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες Μηχανικοί έχουν την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του σεισμού, διότι το γνωρίζουν καλά.

Ανεξάρτητα με την άποψη που έχει ο καθένας για τη σκοπιμότητα ή όχι της στροφής της κατασκευαστικής πρακτικής προς τα ψηλά κτήρια, υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός˙ το κτιριακό μας απόθεμα γερνάει και θα πρέπει ως κοινωνία και τεχνικός κόσμος να σχεδιάσουμε τη δόμηση για τις επόμενες δεκαετίες. Ο σχεδιασμός αυτός είναι σκόπιμο να γίνει με λογικές και επιχειρήματα του 21ου αιώνα, απαλλαγμένα από πολιτικο-κοινωνικές και τεχνικές αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά ζητήματα.

Συντάκτης: Γιώργος Παλάσκας | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός | Τομέας Στατικών Μελετών & Ελέγχου Στατικής Επάρκειας

Επενδυτικά σχέδια: Η στήριξη της επιχειρηματικότητας στην πράξη και η συνεισφορά του μηχανικού

23 Οκτωβρίου 2020

Ανάπτυξη, πρόοδος, εξέλιξη: οι μοχλοί που φέρνουν το αύριο σε κάθε κοινωνία και κάθε κράτος. Είναι όμως έννοιες, που για να γίνουν πράξη, απαιτούν μία προϋπόθεση: την έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας στηρίζουν οι αναπτυξιακοί νόμοι, ενισχύοντας το επενδυτικό περιβάλλον με μια σειρά σημαντικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις, όπως φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing).

Ένας νόμος έρχεται σήμερα για να ανοίξει τον δρόμο προς μία ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη. Ο αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 θέτει το πλαίσιο για την ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων με βασικούς στόχους, μεταξύ άλλων, την επανεκβιομηχάνιση της χώρας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ενισχύονται οι περισσότεροι τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, ενδεικτικά η Πρωτογενής γεωργική παραγωγή, ο τομέας Τουρισμού, ο τομέας Ενέργειας, ο κλάδος της Μεταποίησης καθώς και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων. Το περιερχόμενο των επενδυτικών σχεδίων αφορά στη δημιουργία νέων μονάδων, στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων, στην διαφοροποίηση της παραγωγής των μονάδων κ.α.

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, που έχουν υπαχθεί σε επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται σε μία ελεγκτική διαδικασία, με ένα από τα βασικά σημεία ελέγχου την τεκμηρίωση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου με σκοπό τη διαπίστωση της πραγματοποίησης της επένδυσης. Ο Ελεγκτής ακολουθεί μια διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στον Οδηγό Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (2020) που αφορά:

στον έλεγχο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, όπως σχέδια, παραστατικά δαπανών, εγκρίσεις και άδειες και στη διενέργεια αυτοψίας, ώστε να εκδώσει τη Βεβαίωση για τα έργα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, η οποία είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο στήριξης των παραπάνω ενεργειών, η «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», αναλαμβάνει τον ενδελεχή και τεκμηριωμένο έλεγχο για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης για τα έργα ειδικότητας πολιτικού μηχανικού, με βάση το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Τα στελέχη της εταιρείας, μηχανικοί με μακροχρόνια εμπειρία, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία για τα ανωτέρω θέματα, δουλεύοντας πάντα με γνώμονα την ευσυνειδησία, την υπευθυνότητα και την εμπιστευτικότητα. Η εταιρεία μας, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, προσφέρει υπηρεσίες Ελεγκτή για έργα ειδικότητας πολιτικού μηχανικού, δίπλα σε κάθε επιχείρηση που θέλει να πλοηγηθεί με σιγουριά στο αύριο.

Σύνταξη: Όλγα Μαλαμίδου | Γεωλόγος ΑΠΘ | Τομέας Διαχείρισης & Επίβλεψης Τεχνικών Έργων

Πηγή εικόνας: dreamstime.com

Η αξία του Design στο Ξενοδοχειακό Branding

16 Οκτωβρίου 2020

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό τομέα όπως η βιομηχανία φιλοξενίας, το σωστό branding του ξενοδοχειακού προϊόντος αποκτά βαρύνουσα σημασία για την επιτυχία ενός ξενοδοχειακού concept. Το branding είναι αυτό που επικοινωνεί στον εν δυνάμει επισκέπτη κάθε καταλύματος τί εμπειρίες είναι σε θέση αυτό να του προσφέρει και είναι καταλυτικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα και επιτυχία ενός ξενοδοχειακού concept.

Στο χώρο του Marketing, το brand ορίζεται ως ένα όνομα, μία έννοια, ένα σύμβολο, ένα σχέδιο ή συνδυασμός όλων αυτών, που επικοινωνεί την ταυτότητα του κατασκευαστή ή πωλητή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται το brand ως ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι ενός προϊόντος και μέσω του σωστού branding προσθέτουν ή όχι αξία στο εκάστοτε προϊόν. Ο καταναλωτής συνδέει έννοιες και συναισθήματα στο brand και εν τέλει αναπτύσσει μέσω του branding μία σχέση με τον brand (brand relationship). Κατ’ αυτόν τον τρόπο το branding βοηθάει αφενός μεν τον καταναλωτή να αναγνωρίσει ένα προϊόν που θα του είναι ωφέλιμο και αφ’ ετέρου τον κατασκευαστή ή πωλητή να προωθεί πιο εύκολο τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει.

Στο χώρο της φιλοξενίας το branding έχει να κάνει με την ικανότητα ενός ξενοδοχειακού concept να προσφέρει αυτά που υπόσχεται με συνέπεια. Η αξία που προσδίδει το σωστό branding στη γενικότερη ξενοδοχειακή εμπειρία είναι μεγάλης σημασίας. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσδίδει το πετυχημένο branding ενός ξενοδοχειακού concept είναι:

  • Το ξενοδοχειακό concept αναπτύσσεται ταχύτερα συγκριτικά με ένα unbranded concept
  • To branded ξενοδοχειακό προϊόν έχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους
  • Η διάρκεια ζωής του branded ξενοδοχειακού concept είναι μεγαλύτερη
  • Προσφέρει ενισχυμένη ξενοδοχειακή εμπειρία.

Το branding στη βιομηχανία φιλοξενίας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από άυλες έννοιες και στοιχεία τα οποία μορφώνουν το υλικό και δομημένο τμήμα του ξενοδοχειακού concept. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό και ενός πετυχημένου branding γενικότερα, αποτελεί το design ενός ξενοδοχείου.

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός ξενοδοχειακού concept είναι αυτός που προσδίδει ταυτότητα στο ξενοδοχειακό προϊόν (brand identity) και το κάνει αναγνωρίσιμο και ελκυστικό στον επισκέπτη. Η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης ξενοδοχειακής εμπειρίας επιτάσσει το design να είναι η κινητήριος δύναμη για το πετυχημένο branding ενός concept φιλοξενίας. Το τελευταίο προϋποθέτει ολιστικό σχεδιασμό, απαλλαγμένο από αποσπασματικές ενέργειες και προσεγγίσεις: Καθιστικές γωνιές, roof bars και εστιατόρια, επαγγελματικές κάρτες και φυλλάδια, ακόμη και η περιοχή στην οποία εγκαθίσταται ο χώρος φιλοξενίας υπηρετούν μέσω του design την ενδυνάμωση της εταιρικής ταυτότητας και αναγνωσιμότητας.

Ταυτόχρονα, η άνοδος των social media και η διείσδυσή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, καθιστούν το design και το branding ως τα σημαντικότερα μέσα αύξησης της αναγνωρισιμότητας και της προβολής του ξενοδοχείου στον πιθανό επισκέπτη. Κάθε σημείο του ξενοδοχειακού concept μπορεί να αποτελέσει photo opportunity ή καλύτερα Instagram opportunity. Στα πλαίσια της βέλτιστης αξιοποίησης των social media πολλά καταλύματα έχουν ενσωματώσει στον σχεδιασμό τους Instagram Corners, δηλ. γωνιές και σημεία του καταλύματος που είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστικά για φωτογράφηση και ταυτόχρονα προβάλουν το branding και την ξενοδοχειακή εμπειρία που προσφέρουν.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας όλες τις κατάλληλες τεχνικές και πρακτικές στο σχεδιασμό των έργων σας, αξιοποιώντας με το βέλτιστο και πιο ευέλικτο κάθε φορά τρόπο όλες τις σύγχρονες πρακτικές και φιλοσοφία και ικανοποιώντας και καλύπτοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της δραστηριότητας και του χρήστη.

Σύνταξη: Θωμάς Δαλαμπούρας | Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ – M.Arch The Bartlett UCL – MBA ΕΑΠ | Τομέας Τουριστικών Καταλυμάτων

Εικόνα Hotel Brooklyn Bridge Park – Πηγή: Interiordesign.net