Blog

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

15 Ιουνίου 2018

Η έννοια του Project Management ενός τεχνικού έργου αφορά στην Οργάνωση και τη Διαχείριση τόσο του σχεδιασμού όσο και της υλοποίησης του έργου και περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο όλων των παραμέτρων του έργου, με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και την εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων επιτυχίας.

Τα έργα υπόκεινται συνήθως σε δεδομένους κοστολογικούς και χρονικούς περιορισμούς και στα πλαίσια του σύγχρονου ανταγωνιστικού κόσμου, η άρτια εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών, θεωρείται επιβεβλημένη προκειμένου το έργο να εκπληρώσει συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Από την αρχική σύλληψη της ιδέας ενός έργου έως την πλήρη αποπεράτωση του, η έμπειρη και σωστά οργανωμένη ομάδα μηχανικών της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», δύναται να υποστηρίξει πλήρως τις απαιτούμενες εργασίες, διεκπεραιώνοντας κάθε ενέργεια, υπηρεσία και μελέτη, με στόχο την άρτια, έγκαιρη και έντεχνη υλοποίηση του έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός έργου, αποτελεί ο  σωστός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών σε κάθε επίπεδο του έργου, ήτοι σχεδιασμού, αδειοδότησης, εκπόνησης μελετών και κατασκευής. Ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, χρονικές δεσμεύσεις, σημαντικοί περιορισμοί και παράμετροι που τυχόν θα επηρεάσουν τον τρόπο και το χρόνο υλοποίησης του έργου και την πορεία της εργασίας, αξιολογούνται και οργανώνονται κατάλληλα, ανάλογα με την κάθε ανάγκη και χρήση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης είναι απαραίτητη η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών, η αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων των μερών, καθώς και ο σχεδιασμός ενός σωστού και ρεαλιστικού προγράμματος υλοποίησης του έργου, με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα όλων των σταδίων και φάσεων αυτού. Με σαφή καθορισμό όλων των κρίσιμων σημείων, εντοπίζονται και επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και διασφαλίζεται η εύρυθμη πορεία υλοποίησης του έργου.

Η χρήση των κατάλληλων τεχνικών Διαχείρισης Έργου έρχεται σαν μια εξαιρετική απάντηση στις σύγχρονες επιχειρηματικές συνθήκες της συνεχούς αλλαγής και της πίεσης του ανταγωνισμού, οι οποίες μετατρέπουν όλο και περισσότερο τις εργασίες οργανωτικής/διοικητικής μορφής σε εργασίες Διαχείρισης Έργου.

Στην Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί αντιλαμβανόμαστε τη καθοριστική σημασία της σωστής διαχείρισης και οργάνωσης των τεχνικών έργων και προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη χρονική συνέπεια στην ολοκλήρωση των εργασιών. Με ευρύ φάσμα ενασχόλησης που εκτείνεται στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, του εμπορίου, αλλά και των έργων υποδομής και ενέργειας, διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη βαθιά νομοθετική γνώση και είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε ένα σαφές πλάνο σωστά σχεδιασμένων και καλά οργανωμένων ενεργειών.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί» μέλος του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε διαχειριστικά, πολεοδομικά και σχεδιαστικά ζητήματα.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗN ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΗΣ «ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ ΑΕ» ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

8 Ιουνίου 2018

Ο Όμιλος Σαμαράς & Συνεργάτες ανέλαβε την εκπόνηση της Ηλεκτρομηχανολογικής και της Στατικής μελέτης, καθώς και τη διαδικασία πλήρους αδειοδότησης του νέου 5* ξενοδοχείου της εταιρίας «ΝΕΑ ΑΚΤΗ ΠΟΡΤΕΣ ΑΕ» στην Ποτίδαια, της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, που αρχίζει να υλοποιείται άμεσα.

Η κατασκευή του ξενοδοχείου, συνολικού ύψους επένδυσης περισσοτέρων από 14 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου, με στόχο το ξενοδοχείο να ανοίξει τις πόρτες του την επόμενη θερινή σεζόν, του 2019.

Η έκταση στην οποία θα ανεγερθεί το νέο ξενοδοχείο ανέρχεται σε περίπου 27 στρέμματα και διαθέτει πρόσοψη στη θάλασσα μήκους περί των 250μ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει συνολικά 300 κλίνες, όπου τα 130 δωμάτια στεγάζονται σε επιμέρους συγκροτήματα, που χωροθετούνται περιμετρικά του κεντρικού κτιρίου.

Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία στην Αδειοδότηση σύνθετων τεχνικών έργων, ανέλαβαν, οργάνωσαν, συντόνισαν και διεκπεραίωσαν εγκαίρως τη χορήγηση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την υλοποίηση του έργου.

Παράλληλα, έμπειροι Πολιτικοί Μηχανικοί και Δομοστατικοί της Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί, μέλος του ομίλου, με την εκπόνηση της Στατικής Μελέτης του έργου, προσδιόρισαν τον φέροντα οργανισμό όλων των επιμέρους κτιριακών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, καθόρισαν την αντοχή που δύναται να αναπτύξει η ξενοδοχειακή μονάδα έναντι των καταπονήσεων που πρόκειται να δεχτεί στο χρόνο και εξασφάλισαν τη δομική της ασφάλεια.

Τέλος, στα πλαίσια εκπόνησης της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης της υπό ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας, ομάδες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών του ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες μελέτησαν την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στο σύνολο των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου, με γνώμονα την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα εξυπηρέτηση των αναγκών της δραστηριότητας, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις λειτουργίας των επιμέρους διαφορετικών δραστηριοτήτων που θα στεγαστούν στο κτίριο (Χώροι Υποδοχής, Εστιατόρια, Παρασκευαστήρια, Γυμναστήριο, Χώροι Διαμονής, Χώροι Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών κ.τ.λ.).

Ο Όμιλος Σαμαράς & Συνεργάτες, έχοντας στο επίκεντρο των υπηρεσιών του την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με τη λογική του one stop shop και στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά και σχεδιαστικά ζητήματα.

Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

31 Μαΐου 2018

Με τον όρο «Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίου» νοείται ο σχεδιασμός του κτιρίου που αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των φυσικών και κλιματολογικών συνθηκών, με σκοπό να επιτευχθούν οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης, καθώς και ποιότητας του αέρα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Στόχος είναι η ανέγερση κτιρίων, όπως βιομηχανικές μονάδες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων ή κατοικίας κλπ, τα οποία, μέσω των κατάλληλων τεχνικών, θα καλύπτουν μεγάλο μέρος των ενεργειακών τους αναγκών για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό, χωρίς να προκαλούν επιβάρυνση του περιβάλλοντος με εκπομπή βλαβερών αερίων ή/και αποστράγγιση των φυσικών πόρων.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, κατά το σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη το κλίμα της περιοχής χωροθέτησης του κτιρίου και αξιοποιούνται κατάλληλα οι διαθέσιμες τοπικές πηγές ενέργειας (ήλιος, αέρας, νερό, έδαφος), καθώς και οι ιδιότητες των σύγχρονων υλικών δόμησης και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζονται οι επιθυμητές εσωτερικές συνθήκες (θερμική και οπτική άνεση, ποιότητα αέρα), με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Ορισμένες από τις μεθόδους, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η κατασκευή ενός βιοκλιματικού κτιρίου, είναι η θερμική προστασία του κελύφους, τα παθητικά ηλιακά συστήματα, οι τεχνικές και τα συστήματα φυσικού δροσισμού και φυσικού φωτισμού, καθώς και οι διάφορες τεχνικές ορθολογικής χρήσης της ενέργειας μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του κελύφους και των δομικών στοιχείων  (θερμικές ζώνες, αποθήκευση θερμότητας στα δομικά στοιχεία του κτιρίου).

Μέσω της εφαρμογής πραγματικών και εφαρμόσιμων λύσεων, επιδιώκεται η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η προστασία από δυνατούς ανέμους και η ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας το χειμώνα, καθώς και η προστασία από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και η απομάκρυνση της πλεονάζουσας θερμότητας το καλοκαίρι.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός μπορεί να αποφέρει σημαντικά ενεργειακά, περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά οφέλη, καθώς συνεισφέρει στην εξοικονόμηση της ενέργειας και κατ’ επέκταση των διαθέσιμων φυσικών αλλά και οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου.

Λαμβάνοντας υπ” όψη τις επιταγές βιωσιμότητας της σύγχρονης επιχείρησης, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην ανέγερση ορθολογικών και σύγχρονων κτιρίων, που σέβονται το φυσικό περιβάλλον και τους περιορισμένους πόρους του, ενώ παράλληλα επωφελούνται σε θέματα ενεργειακής κατανάλωσης, μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα, χωρίς συνήθως να αυξάνεται το κόστος κατασκευής και συντήρησής τους.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσής τους, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις με στόχο την υποστήριξη κάθε επιχείρησης σε πολεοδομικά και σχεδιαστικά ζητήματα.