Εκπαιδευτήρια

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί, η οποία συγκεντρώνει ιδιαίτερη και πολυετή εμπειρία στη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη ειδικών κτιρίων και επαγγελματικών χώρων, αναλαμβάνει την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό συντάσσονται μελέτες καταλληλότητας ακινήτων, αξιολογούνται υφιστάμενες εγκαταστάσεις, εκπονούνται αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες σύμφωνες με τους περιορισμούς και προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας και παρακολουθείται η εφαρμογή τους κατά τη διάρκεια της κατασκευής με συνέπεια και αξιοπιστία.

Στη Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση των εξελίξεων στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, ενώ παράλληλα η εταιρεία εγγυάται την άμεση αδειοδότηση από τους αρμόδιους φορείς.

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει τη μελέτη δημόσιων εκπαιδευτηρίων αλλά και πλείστων εγκαταστάσεων Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα κάτωθι:

  • Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Κολλέγια
  • Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ)
  • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (πρώην Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών)
  • Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (πρώην ΚΕΚ)
  • Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών
  • Σχεδιασμός και αδειοδότηση ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτηρίων
  • Συνεργασία με τους μεγαλύτερους Εκπαιδευτικούς Ομίλους
  • Εφαρμογή των προδιαγραφών της κείμενης νομοθεσίας για εγκαταστάσεις Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κολλέγια, Νηπιαγωγεία)
  • Διερεύνηση υφιστάμενων κτιρίων για την καταλληλότητά τους ως προς τη δυνατότητα εγκατάστασης εκπαιδευτικών μονάδων